Ministarstvo poljoprivrede zaprimilo je zahtjev za priznavanje oznake „Dokazana kvaliteta“ za med. Podnositelj zahtjeva je Hrvatski pčelarski savez.

Svaka fizička ili pravna osoba koja ima pravni interes i koja ima sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj može u roku od 30 dana od dana objave ove obavijesti podnijeti prigovor na podneseni Zahtjev sukladno članku 98. stavku 6. Zakona o poljoprivredi (“Narodne novine”, br. 118/18., 44/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda RH, 52/21. i 152/22.).

Specifikacija proizvoda za med objavljena je na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede.  Ministarstvo poljoprivrede uspostavilo je dobrovoljni nacionalni sustav kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda „Dokazana kvaliteta“ radi postizanja veće prepoznatljivosti i promocije domaćih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda više kvalitete odnosno proizvode s posebnim karakteristikama unutar pojedinih sektora, između ostalih, mlijeka, mesa, voća, povrća, jaja, meda.

Naglasak sustava je na označavanju proizvoda s dodanom vrijednosti temeljenoj na dodanoj kvaliteti proizvoda koja proizlazi iz različitih čimbenika koji se odnose na način proizvodnje, prerade, kvalitetu sirovine ili konačnog proizvoda, a temelje se na objektivnim i mjerljivim kriterijima. Osim informiranja potrošača o dodanoj vrijednosti proizvoda odnosno o tome da je upravo Hrvatska zemlja podrijetla glavnog sastojka te ujedno i zemlja gdje je taj proizvod proizveden ili prerađen, ovaj sustav štiti i proizvođače od nepoštenih praksi. Trenutno priznate oznake “Dokazana kvaliteta” odnose se na sektore voća, konzumnih jaja, povrća i mesa peradi, a u postupku notifikacije na EU razini su dvije specifikacije za svježe svinjsko meso te mlijeko i mliječne proizvode te u postupku nacionalnog prigovora specifikacija za juneće meso.