Ministarstvo poljoprivrede zaprimilo je novi zahtjev za priznavanje oznake „Dokazana kvaliteta“ koji se odnosi na sektor proizvodnje junećeg mesa. Podnositelj zahtjeva je Udruga za tov i uzgoj junadi „Baby-Beef“.

Svaka fizička ili pravna osoba koja ima pravni interes i koja ima sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj, može u roku od 30 dana od dana objave ove obavijesti podnijeti prigovor na podneseni Zahtjev sukladno članku 98. stavku 6. Zakona o poljoprivredi (“Narodne novine”, br. 118/18., 44/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda RH, 52/21. i 152/22.).

Specifikacija proizvoda za juneće meso objavljena je na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede na poveznici.

Nadalje, Zajednica udruga hrvatskih povrćara podnijela je Ministarstvu poljoprivrede Zahtjev za odobrenje izmjene Specifikacije proizvoda za povrće. Prigovor na izmijenjenu Specifikaciju proizvoda može izjaviti svaka fizička ili pravna osoba u roku od 30 dana od dana objave izmijenjene Specifikacije proizvoda na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede sukladno članku 98a. stavku 5. Zakona o poljoprivredi (“Narodne novine”, br. 118/18., 44/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda RH, 52/21. i 152/22.).
Tekst izmijenjene Specifikacije „Dokazana kvaliteta“ povrće dostupan je na poveznici.

Ministarstvo poljoprivrede uspostavilo je dobrovoljni nacionalni sustav kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda „Dokazana kvaliteta“ radi postizanja veće prepoznatljivosti i promocije domaćih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda više kvalitete odnosno proizvode s posebnim karakteristikama unutar pojedinih sektora, između ostalih, mlijeka, mesa, voća, povrća, jaja, meda.

Naglasak sustava je na označavanju proizvoda s dodanom vrijednosti temeljenoj na dodanoj kvaliteti proizvoda koja proizlazi iz različitih čimbenika koji se odnose na način proizvodnje, prerade, kvalitetu sirovine ili konačnog proizvoda, a temelje se na objektivnim i mjerljivim kriterijima. Osim informiranja potrošača o dodanoj vrijednosti proizvoda, ovaj sustav štiti i proizvođače od nepoštenih praksi. Trenutno priznate oznake “Dokazana kvaliteta” odnose se na sektore voća, konzumnih jaja, povrća i mesa peradi, a u postupku notifikacije na EU razini su dvije specifikacije za svježe svinjsko meso te mlijeko i mliječne proizvode.