Kombinirana otpornost na kritično važne antimikrobne tvari u humanoj medicini i dalje ostaje jako niska osim za neke sojeve bakterija iz rodova Salmonella i Campylobacter, u nekim zemljama.

Zabilježen je porast u dijelu izolata bakterije Escherichia coli iz životinja koje se koriste u proizvodnji hrane, kod kojih je zabilježena „kompletna osjetljivost“ ili „nulta otpornost“ za ključne antimikrobne tvari. Pored toga zabilježen je i pad prevalencije izolata E. coli koji proizvode ESBL ili AmpC – enzime koji inaktiviraju neke antibiotike – što predstavlja napredak u smanjivanju antimikrobne rezistencije (AMR) u E. coli iz životinja koje proizvode hrane, u više zemalja članica EU. 

Carlos Das Neves iz EFSA-e i Mike Catchpole iz ECDC-a izjavili su:

-Iako se vide pozitivni rezultati mjera za smanjenje AMR-a, kontinuirani zajednički napori ključni su za rješavanje ove globalne prijetnje. Pristup Jedno zdravlje podsjeća nas da je za rješavanje problema antimikrobne otpornosti potrebna suradnja u različitim područjima kao što su zdravlje ljudi i životinja, te okoliš.

Otpornost prema karbapenima utvrđena je u bakterija iz roda Salmonella iz ljudi, ali ne iz životinja, dok je u E. coli utvrđena u izolatima iz životinja koje se koriste za proizvodnju hrane. Bez obzira što je pojavnost otpornosti na karbapene prijavljena u niskim razinama u ljudi i u životinja, veći broj zemalja nedavno je prijavio bakterije koje proizvode karbapenemaze iz različitih vrsta životinja. Ovo zahtjeva posebnu pažnju i daljnja istraživanja s obzirom da su karbapeni zadnja linija obrane antibiotika  i svako utvrđivanje rezistencije medu njima je zabrinjavajuće. 

U razdoblju od 2013. do 2022., u humanoj medicini, najmanje polovica zemalja koje su prijavile podatke imaju rastuće trendove otpornosti za fluorokinolone u izolatima bakterija Salmonella Enteritidis i Campylobacter jejuni, koje se obično povezuje s peradi. Ovo je zabrinjavajući nalaz sa stajališta javnog zdravstva, jer u rijetkim slučajevima kada se infekcije izazvane salmonelama ili kampilobakterom pretvore u tešku bolest, fluorokinoloni se koriste kao antimikrobna sredstva za liječenje.

U trećini zemalja zabilježen je trend smanjenja otpornosti na makrolide, kod izolata kampilobaktera u ljudi, posebno za Campylobacter coli. To je značajno, jer se zbog povećanja otpornost na fluorokinolone, makrolidi sve više koriste u liječenju teških infekcija, koje se prenose hranom kod ljudi.

Rezistencija humanih izolata S. Typhimurium (najčešće povezana s prasadi i teladi) prema penicilinima i tetraciklinima se smanjuje u dvije trećine zemalja koje prijavljuju podatke. Ovi se antibiotici često koriste za terapiju bakterijskih infekcija i ljudi i životinja.

Otpornost na antimikrobne lijekove i dalje je veliki javnozdravstveni problem s kojim se treba boriti na više frontova s različitim sudionicima. Ključne aktivnosti treba usmjeriti na smanjivanje pojave  i širenje bakterija s antimikrobnom rezistencijom. To se može postići s promoviranjem razborite uporabe antimikrobnih sredstava, poboljšanjima u sprječavanju i kontroli infekcija, poticanjem istraživanja i inovacija u razvoju novih antimikrobnih sredstava te provođenjem politika i postupaka u djelo na nacionalnoj razini.

Kao i prethodnih godina, podaci o otpornosti na antibiotike u hrani i vodi objavljeni su u Nadzornom atlasu zaraznih bolesti ECDC-a (ECDC’s Surveillance Atlas of Infectious Diseases)

Izvor fotografijeFreepik