Ministarstvo poljoprivrede obavještava da se s tržišta Republike Hrvatske povlače tri sredstva za zaštitu bilja na osnovi aktivne tvari triflusulfuron.

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2023/2513 оd 16. studenoga 2023. o neproduljenju odobrenja aktivne tvari triflusulfuron u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća i o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 540/2011.

Sredstvima za zaštitu bilja, na osnovi aktivne tvari triflusulfuron, koji se na tržištu Republike Hrvatske nalaze pod trgovačkim nazivima SAFARI, SAFIR i SAFARI DUOACTIVE temeljem navedene Uredbe, ukidaju se registracije za stavljanje na tržište Republike Hrvatske s datumom 30. 4. 2024.

Na tržištu Republike Hrvatske bit će dozvoljena prodaja, distribucija i primjena postojećih zaliha sredstvima za zaštitu bilja SAFARI, SAFIR i SAFARI DUOACTIVE do 30. 6. 2024., a zbrinjavanje, skladištenje i primjena postojećih zaliha sredstvima za zaštitu bilja do 20. 8. 2024. (Tablica 1.)

Naziv SZBAktivne TvariKlasaVlasnik Registracije
SAFARITriflusulfuronUP/I-320-20/16-03/11FMC International Switzerland Sarl
SAFIRTriflusulfuronUP/I-320-20/17-03/06Stockton d.o.o.
SAFARI DUOACTIVELenacil, TriflusulfuronUP/I-320-20/18-03/162FMC International Switzerland Sarl

Tablica 1. Popis sredstava za zaštitu bilja kojima se ukida registracija

Navedenu Provedbenu uredbu možete pronaći na Fitosanitarnom portalu na linku: http://fisportal.mps.hr/hr/sve/propisi/

Foto: Ministarstvo poljoprivrede