Ministarstvo poljoprivrede je 6. i 7. rujna 2021. uputilo u postupak e- savjetovanja s javnošću tri programa iz sektora mljekarstva. Ona se odnose na potporu primarnim proizvođačima mlijeka zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom covid-19. Zatim na uređenje sabirališta mlijeka te sufinanciranje troškova malim mljekarama za sabiranje mlijeka proizvedenog u Hrvatskoj. Ukupna vrijednost programa iznosi 20 milijuna kuna. Sredstva su osigurana iz Državnog proračuna.

Poteškoće u plasiranju proizvoda putem tradicionalnih kanala prodaje te posljedične promjene navika potrošača dovele su do gubitka dijela tržišta. Nepovoljni trendovi cijena stočne hrane i pad cijene mlijeka doveli su do narušavanja održivosti primarnih proizvođača u proizvodnji mlijeka. Zbog toga je kreiran Program potpore primarnim proizvođačima mlijeka za koji je osigurano 15 milijuna kuna. 

Provedbom Programa potpore malim mljekarama za sufinanciranje troškova sabiranja mlijeka proizvedenog u RH u vrijednosti 3 milijuna kuna zadržala bi se postojeća razina otkupa, proizvodnje i prerade kravljeg, ovčjeg i kozjeg mlijeka. Uz to, očuvala bi se proizvodnja mlijeka na malim gospodarstvima suočenima s problemima u poslovanju uzrokovanima mjerama za suzbijanje pandemije COVID-19 i značajnim povećanjem troškova sabiranja i transporta sirovog mlijeka od isporučitelja do objekata za preradu. 

Potpora će se proporcionalno rasporediti prihvatljivim korisnicima koji su otkupili mlijeko proizvedeno na području RH (mikro, mala i srednja poduzeća koja posluju u odobrenim objektima za preradu mlijeka). Potpora će iznositi do 0,10 kn po kilogramu otkupljenog mlijeka.

Također, Program potpore za uređenje sabirališta mlijeka u vrijednosti 2 milijuna kuna nastoji osigurati opstanak što većeg broja sabirališta mlijeka. Tako nastoje utjecati na opstanak proizvodnje mlijeka na malim gospodarstvima u ruralnim područjima. Prihvatljive aktivnosti sufinanciranja u okviru Programa su uređenje i/ili opremanje sabirališta mlijeka u cilju prilagodbe zahtjevima propisa o hrani životinjskog podrijetla. To uključuje kupnju kontejnera s infrastrukturom, uvođenje infrastrukture, građevinske radove, kupnju laktofriza te projektnu dokumentaciju za sabiralište.

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje