Ministarstvo poljoprivrede je 6. i 7. rujna 2021. uputilo u postupak e- savjetovanja s javnošću tri programa iz sektora mljekarstva. Ona se odnose na potporu primarnim proizvođačima mlijeka zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom covid-19. Zatim na uređenje sabirališta mlijeka te sufinanciranje troškova malim mljekarama za sabiranje mlijeka proizvedenog u Hrvatskoj. Ukupna vrijednost programa iznosi 20 milijuna kuna. Sredstva su osigurana iz Državnog proračuna.

Poteškoće u plasiranju proizvoda putem tradicionalnih kanala prodaje te posljedične promjene navika potrošača dovele su do gubitka dijela tržišta. Nepovoljni trendovi cijena stočne hrane i pad cijene mlijeka doveli su do narušavanja održivosti primarnih proizvođača u proizvodnji mlijeka. Zbog toga je kreiran Program potpore primarnim proizvođačima mlijeka za koji je osigurano 15 milijuna kuna. 

Provedbom Programa potpore malim mljekarama za sufinanciranje troškova sabiranja mlijeka proizvedenog u RH u vrijednosti 3 milijuna kuna zadržala bi se postojeća razina otkupa, proizvodnje i prerade kravljeg, ovčjeg i kozjeg mlijeka. Uz to, očuvala bi se proizvodnja mlijeka na malim gospodarstvima suočenima s problemima u poslovanju uzrokovanima mjerama za suzbijanje pandemije COVID-19 i značajnim povećanjem troškova sabiranja i transporta sirovog mlijeka od isporučitelja do objekata za preradu. 

Potpora će se proporcionalno rasporediti prihvatljivim korisnicima koji su otkupili mlijeko proizvedeno na području RH (mikro, mala i srednja poduzeća koja posluju u odobrenim objektima za preradu mlijeka). Potpora će iznositi do 0,10 kn po kilogramu otkupljenog mlijeka.

Također, Program potpore za uređenje sabirališta mlijeka u vrijednosti 2 milijuna kuna nastoji osigurati opstanak što većeg broja sabirališta mlijeka. Tako nastoje utjecati na opstanak proizvodnje mlijeka na malim gospodarstvima u ruralnim područjima. Prihvatljive aktivnosti sufinanciranja u okviru Programa su uređenje i/ili opremanje sabirališta mlijeka u cilju prilagodbe zahtjevima propisa o hrani životinjskog podrijetla. To uključuje kupnju kontejnera s infrastrukturom, uvođenje infrastrukture, građevinske radove, kupnju laktofriza te projektnu dokumentaciju za sabiralište.