Ministarstvo poljoprivrede uputilo je u javnu raspravu Nacrt prijedloga Programa komasacije poljoprivrednog zemljišta za razdoblje od 2022. do 2026. Također i nacrte natječaja za provedbu tipa operacija 4.2.1 »Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima« i 4.2.2 »Korištenje obnovljivih izvora energije« iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020.

Prema ovom Programu planirano razdoblje za provedbu komasacije je od 2022. do 2026. godine. Provodit će se na površini od najmanje 18.000 ha poljoprivrednog zemljišta. Sredstva su osigurana iz Mehanizma za oporavak i otpornost i nacionalnih sredstava osigurana kroz reformsku mjeru C1.5 R2 „Unaprjeđenje sustava za restrukturiranje poljoprivrednog zemljišta i komasaciju“. Okvirni iznos dostupnih financijskih sredstava potrebnih za provedbu ovoga Programa iznosi 300 milijuna kuna.

Prema Planu, postupak komasacije provodit će se u nekoliko glavnih faza. One će se razlikovati po opsegu i trajanju. Provedba komasacije će započeti utvrđivanjem područja na kojem će se provoditi projekti komasacije. Prikupit će se i analizirati podaci o zemljištu na kojem se planira provedba komasacije. To su vlasnički status, postojanje stvarnih prava, raspored zemljišta, procjena vrijednosti zemljišta. Zatim ažuriranje podataka u katastru i zemljišnim knjigama i slično.

Provedba će nadalje uključivati izmjeru i uređivanje imovinsko-pravnih odnosa. Zatim zamjenu ili prodaju zemljišta, predaju posjeda i osnivanje služnosti. Zatim izračunavanje vrijednosti zemljišta, gradnju puteva, odvodne mreže i druge gradnje. Provode se upisi u katastar i zemljišne knjige te ostale javne registre. Time završava postupak komasacije.

Svrha natječaja za preradu (4.2.1.) i korištenje obnovljivih izvora energije (4.2.2.) je otklanjanje posljedica krize i ponovno oživljavanje potencijala održivog rasta i zapošljavanja. Također i tranzicija poduzeća prema zelenom i digitalnom gospodarstvu ulaganjima u kapacitete za preradu i marketing poljoprivrednih proizvoda te ulaganjima u učinkovito korištenje energije. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju za preradu je 200 milijuna kuna. Također i 70 milijuna kuna za korištenje obnovljivih izvora energije. Planirani rok za početak podnošenja Zahtjeva je 17. studeni 2022.

E-savjetovanja su dostupna na poveznicama: Program komasacije poljoprivrednog zemljišta, 4.2.1., 4.2.2..

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje