Donošenjem Odluke Vlade Republike Hrvatske dana 29. srpnja 2021. započela je izrada Nacionalnog plana razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske za razdoblje od 2022. do 2030. godine i pratećeg Akcijskog plana za razdoblje od 2022. do 2024., srednjoročnog akta strateškog planiranja kojim će se u skladu sa zakonodavnim okvirom sustava strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske pobliže definirati provedba ciljeva i prioritetnih područja javnih politika iz Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine za ove dvije strateške gospodarske djelatnosti.

Dana 13. rujna 2021. održana je I. sjednica Stručne radne skupine za izradu nacrta prijedloga ovih dokumenata. Radnu skupinu je činio širok krug relevantnih dionika: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja; Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije; Fakultet šumarstva i drvne tehnologije i Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Hrvatska gospodarska komora Zajednica za industrijski dizajn; Hrvatska udruga poslodavaca; Hrvatska obrtnička komora; Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije; Hrvatska zajednica županija. Posebna pozornost je posvećena sudjelovanju samih gospodarstvenika, kroz Udruženje drvno-prerađivačke industrije pri HGK.

Sjednica je uključivala i prezentaciju predstavnice Uprave za strateško planiranje i koordinaciju fondova EU. Tema prezentacije bila je „Strateško planiranje i izrada Nacionalnih planova“. Prema planiranom hodogramu rada, dokumenti bi trebali biti pripremljeni za proceduru usvajanja na Vladi RHnajkasnije do 31. ožujka 2022.

S ciljem odgovarajućeg informiranja i komunikacije postupka planiranja javnih politika te ostvarivanja transparentnosti, pravovremenosti i učinkovitosti izrade i provedbe kao i praćenja provedbe i vrednovanja Nacionalnog plana, slijedi donošenje Komunikacijske strategije. Komunikacija s javnošću ostvarivat će se putem komunikacijskih kanala. Redovito će se objavljivati sve informacije vezane za izradu i provedbu Nacionalnog plana. Objavljivat će se na poveznici:

Nacionalni plan razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske za razdoblje od 2022. do 2030. godine.