Kako se mogu udružiti dva OPG-a koja nisu na istoj adresi i što treba od dokumentacije?

ODGOVOR

Upis poljoprivrednika u organizacijskom obliku obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava provodi se u skladu sa Zakonom o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (Narodne novine, br. 29/18., 32/19. i 18/23.) i Pravilnikom o Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (Narodne novine, broj 62/19.). Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u skladu s člankom 7. Zakona o OPG-u u upravnom postupku rješava o upisu, odjavi i promjeni podataka u Upisniku OPG-ova.

Člankom 11. stavkom 1. Zakona propisano je da je uvjet za obavljanje gospodarske djelatnosti poljoprivrede u organizacijskom obliku OPG-a posjedovanje i korištenje proizvodnih resursa u poljoprivredi i to, prije svega, zemljišta i/ili posjedovanje stoke. OPG je dužan u Upisnik OPG-ova upisati vlastite ili unajmljene proizvodne resurse kojima raspolažu nositelj OPG-a i/ili članovi OPG-a temeljem vlasništva, posjeda, suglasnosti ili ugovornog odnosa. Iz činjenica koje proizlaze iz vašeg upita zaključujemo da namjeravate resurse dva dosadašnja OPG-a spojiti u jedan.

U konkretnom slučaju, potrebno je odlučiti koje će biti sjedište OPG-a, odnosno tko će biti nositelj OPG-a te utvrditi na koji će se način izvršiti prijenos upisanih resursa na nositelja OPG-a koji će ostati upisan u Upisniku OPG-ova. Članak 18. stavak 2. Pravilnika propisuje mogućnost prijenosa OPG-a u cijelosti na drugu fizičku ili pravnu osobu, što je moguće obaviti na temelju pravnog posla ili pravomoćnog rješenja nadležnog tijela. Ako će se obaviti prijenos OPG-a u cijelosti na drugu fizičku osobu koja nije član OPG-a sa svim pravima, obvezama i imovinom (imovina, prava i obveze iz ugovora koje zaključuje OPG, prijenos eventualnih ugovora o radu i dr.), to se može obaviti na temelju zaključenog ugovora o prijenosu imovinske cjeline.

Potrebno je mjesnoj nadležnoj podružnici Agencije za plaćanja podnijeti zahtjev za promjenom podataka u Upisniku OPG-ova u roku od 15 dana od nastanka promjene. Prije samog postupka upisa potrebnih promjena u Upisniku OPG-ova, predlažemo da se telefonski ili e-mailom obratite djelatnicima Agencije za plaćanja. Oni će vas uputiti u daljnju proceduru upisa promjene u Upisniku OPG-ova te potrebnu dokumentaciju za taj proces.

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje