Siguran rad rukovatelja malim vrtnim alatima i strojevima na prvom je mjestu. Stoga se prije njihova korištenja potrebno upoznati s pravilima rada na siguran način. Također, tijekom samih radnih aktivnosti potrebno je postupati na način kako bi se spriječili svi rizici. Iako ti alati i strojevi smatraju manjima, njihovim nestručnim i nepažljivim rukovanjem mogu se uzrokovati lake ili teške ozljede.

Iako su vremenski uvjeti ćudljivi i sredinom travnja imali smo zimske temperature, uskoro će dani biti sve topliji. To pridonosi pojačanom bujanju vegetacije. To znači da je pravo vrijeme za razmišljanje o pripremi za uporabu vrtnog alata i strojeva za vrt i okućnicu.

U ovom članku slijede neki korisni savjeti o tome kako općenito pripremiti strojeve za predstojeću sezonu rada. Također slijede i pravila za zaštitu i siguran rad s pojedinim alatima i uređajima koji se koriste za osobne potrebe kod radova oko okućnice i vrta.

Priprema strojeva za rad

 1. provjerite stanje svjećica i promijenite ih, ako je to potrebno,
 2. provjerite jesu li filtri zraka čisti i, ako je potrebno, očistite ih ili zamijenite,
 3. pogledajte ima li Vaša oprema slomljenih ili oštećenih dijelova i po potrebi ih zamijenite,
 4. prvo potrošite prošlosezonsko gorivo u rezervoaru,
 5. naoštrite lanac i zamijenite flaks,
 6. podmažite dijelove na kojima dolazi do trenja,
 7. provjerite kabele na električnim strojevima ,
 8. kod pravljenja mješavine koristite svježe gorivo ( do 2 mjeseca ) i novo dvotaktno ulje,
 9. nemojte odmah početi koristiti stroj, već mu dajte nekoliko minuta da se zagrije,
 10. ako stroj nije dulje vrijeme servisiran,  odnesite ga na redovan servis kako biste ga doveli u ispravno stanje.

Motorne škare za živicu

 • prije uporabe motornih škara za živicu pročitati upute proizvođača!
 • prilikom kupnje treba obratiti posebnu pozornost na sigurnosne zahtjeve koji su za njih propisani

Rizici pri radu:

 • Mehaničke opasnosti (posjekotine), amputacija prstiju ruku ili stopala, ozljede očiju
 • Termičke opasnosti (opekline)
 • Opasnosti od padova (uganuća)
 • Gubitak sluha
 • Ozljede od prekomjernih vibracija
 • Ozljede sa smrtnim posljedicama
 • Opasnosti od požara  eksplozija (rizik predstavlja gorivo, čije izlijevanje i nepravilno korištenje može izazvati požar, a također može doći i do otrovanja ugljičnim monoksidom)

Upute za siguran rad:

 • potrebno je pažljivo i pravilno rukovati i koristiti motorne škare za živicu,
 • prije početka rada provjerite jesu li na motornim škarama postavljene sve potrebne zaštitne naprave i djeluje li uređaj za uključivanje vizualno ispravno,
 • za vrijeme rezanja živice ruke držite daleko od pokretnih dijelova alata,
 • prilikom rada s motornim škarama za živicu obavezno treba nositi zaštitu za uši i oči,
 • koristite masku kako biste spriječili udisanje prašine i dima,
 • budite odgovarajuće odjeveni te nemojte nositi široku odjeću ili nakit. Držite kosu, odjeću ili rukavice što dalje od pokretnih dijelova. Široka odjeća nakit ili duga kosa može zapeti za pokretne dijelove,
 • spriječite nenamjerno paljenje na način da, kad dižete ili nosite uređaj, provjerite je li prekidač za paljenje ugašen,
 • stalno održavajte odgovarajući položaj nogu i ravnotežu, jer to omogućava bolju kontrolu električnog alata u neočekivanim situacijama,
 • isključite motorne škare prije bilo kakve provjere, popravka ili održavanja,
 • održavajte dijelove za rezanje oštrim i čistim, jer ispravno održavani dijelovi za rezanje s oštrim reznim dijelovima se vjerojatno neće zapetljati i lakše ih je kontrolirati,
 • koristite električni alat, dodatnu opremu i dijelove u skladu s ovim uputama, pazeći pri tome na radne uvjete i na rad koji treba obaviti,
 • vibracije stroja mogu izazvati odvrtanje poklopca spremnika za gorivo, što može prouzročiti izlijevanje goriva. Uvjerite se da je poklopac za gorivo čvrsto zavrnut kako bi se smanjio rizik od istjecanja goriva i požara,
 • nemojte puniti stroj gorivom kada je motor vruć kako bi se izbjegla mogućnost izlijevanja goriva i izazivanja požara, a time i ozljeda,
 • benzinske motorne škare su teške i mogu izazvati umor rukovaoca, a time i nesigurnost u radu,
 • nikada nemojte pokretati motor motornih škara za živicu u zatvorenom prostoru kako biste izbjegli otrovanje ugljičnim monoksidom,
 • u slučaju bilo kakvog kvara na stroju ili alatu, zaštitnoj napravi ili uređajima za uključivanje, zaustavite stroj i odnesite na pregled kod ovlaštenog servisera.
siguran rad

Samohodna kosilica

 • Prije uporabe kosilice potrebno je pročitati upute proizvođača!

Rizici pri radu:

 • Mehaničke opasnosti (zahvaćanje odjeće u pokretni mehanizam kosilice, kosilica može odrezati ruke i stopala)
 • Izlijetanje sitnih, kamenčića, grančica i drugih predmeta
 • Rizik od požara
 • Rizik od prevrtanja kosilice na neravnom terenu

Upute za siguran rad:

 • potrebno je obaviti pregled kosilice prije uporabe,
 • obavezno je korištenje zaštitne opreme (odjeća uz tijelo, hlače s dugim nogavicama, zaštićene noge, stopala treba zaštititi s cipelama koje imaju zaštitnu kapicu na prstima, zaštitne naočale, rukavice),
 • potrebno je korištenje maske ako se radi u prašini,
 • motor se uključuje prema uputama, a ruke i stopala treba držati dalje od područja rezanja,
 • kosilica se koristi na ravnom terenu,
 • zabranjeno je povlačenje kosilice unatrag prema sebi,
 • ako je loša vidljivost, potrebno je odgoditi košnju za drugi dan,
 • kosilica se ne koristi po kiši ili u mokroj travi,
 • rukovatelj je odgovoran za korištenje kosilice te za eventualne nezgode i ozljede koje nastanu na drugim osobama ili imovini,
 • čišćenje se radi tek kada je uređaj ugašen, a servis obavlja isključivo kvalificirano osoblje.
siguran rad kosilica

Motorni trimer

 • Prije uporabe trimera pročitati upute proizvođača!

Rizici pri radu:

 • Prilikom rada, motorni trimer ispušta otrovne plinove
 • Rad trimerom obično se izvodi na neravnim ili klizavim terenima koji još pri tom mogu sadržavati i prepreke. Kako biste smanjili rizik od pada ili pokliznuća, potreban je dodatan oprez
 • Osobe u blizini rada trimera mogu biti ugrožene
 • Rizik od požara prilikom paljenja zbog iskri

Upute za siguran rad:

 • rad u zatvorenim prostorijama i prostorima sa slabom ventilacijom treba biti zabranjen,
 • potrebno je osigurati da u radnoj zoni, na udaljenosti od najmanje 15 m, nema nikoga,
 • prije paljenja motornog trimera potrebno je provjeriti njegove osnovne dijelove, na primjer: prekidač za paljenje mora se lako pritiskati, isto tako, ručica regulatora snage rada mora se lako pomicati bez zapinjanja, provjeriti je li dobro pričvršćena kapica na svjećici jer iskre koje izlaze van mogu uzrokovati požar,
 • dodaci za sječenje moraju biti u ispravnom stanju bez oštećenja,
 • provjeriti zaštitne naprave (prije svega zaštitni okvir oko reznog mehanizma) koje moraju biti potpuno ispravne i stabilne; ne smijete skidati zaštitne naprave,
 • radi sigurnog upravljanja trimerom provjeriti jesu li ručke čiste; ručke ne smiju biti zaprljane niti masne,
 • pojas za nošenje trimera treba namjestiti u skladu sa svojom visinom i građom,
 • nemojte raditi nikakve preinake uređaja niti naredbi na trimeru,
 • nakon dolijevanja goriva, a prije paljenja udaljiti se s mjesta dolijevanja barem 3 m. Tako se smanjuje rizik od požara ako bi iskra zahvatila eventualno proliveno gorivo na mjestu dolijevanja,
 • koristiti svu propisanu zaštitnu opremu,
 • prije početka rada spustiti trimer na zemlju, osloniti ga na zaštitni okvir, pripremiti uređaj za paljenje (pritiskanje prekidača, pritisak na vakuum balončić),
 • iz polu čučećeg položaja krenuti s radom, podizati se uspravno bez pretjeranog dodavanja snage,
 • u uspravnom položaju spremni ste za rad,
 • uvijek promatrati radnu okolinu, prekinuti rad ako neka osoba uđe u opasnu zonu.
siguran rad

Motorna lančana pila

Rizici pri radu:

 • Mehaničke opasnosti
 • Buka
 • Prašina drveta
 • Tjelesni napor
 • Nepovoljni mikroklimatski uvjeti
 • Požar i eksplozija
 • Otrovni plinovi

Upute za siguran rad:

 • motornom pilom mogu rukovati samo za to osposobljene osobe,
 • prije početka rada vizualno provjerite ispravnost motorne pile. Treba provjeriti i djeluje li uređaj za uključivanje vizualno ispravno,
 • nikada nemojte upotrebljavati motornu pilu dok ste na stablu ili na ljestvama,
 • prilikom rukovanja potrebno je motornu pilu držati čvrsto s obje ruke,
 • palčevi i prsti moraju potpuno obuhvatiti ručke koje ne smiju biti onečišćene masnoćama i drugim materijalima kako pila ne bi klizila. Vrlo je važno držati palac lijeve ruke ispod prednje ručke kako biste smanjili silu mogućeg povratnog udara,
 • nosite odgovarajuću zaštitnu opremu (odjeću za rad s lančanom pilom, rukavice, zaštitne naočale, zaštitnu kacigu, cipele ili čizme sa čeličnim štitnicima za prste, maskica za lice),
 • stojite s raširenim nogama kako biste postigli najbolju moguću ravnotežu te stavite Vašu lijevu nogu malo ispred desne,
 • pazite na položaj tijela i savijte koljena kada radite u niskom položaju kako ne biste opterećivali kralježnicu,
 • lanac se ne smije okretati kada se premještate na drugo mjesto, a prilikom kretanja trebate aktivirati kočnicu lanca ili isključiti motor. Kad prenosite pilu  (npr. do i od mjesta sječe) ili ju prevozite (npr. autom), trebate montirati štitnik vodilice,
 • nedovoljno zategnut i podmazan rezni pribor dovodi do pucanja lanca uslijed čega može doći do teških i po život opasnih ozljeda,
 • uvjerite se da nema nikoga u krugu od 3 do 5 metara kada radite s motornom pilom,
 • pripazite na ispušne plinove iz motora, jer dugotrajno udisanje takvih plinova i para od ulja za lanac kao i prašine od piljevine može dovesti do rizika po zdravlje. Korištenje motora u zatvorenoj ili loše prozračenoj prostoriji može dovesti do smrti zbog gušenja ili trovanja ugljičnim monoksidom.
siguran rad

Ručna pila

 • Prije uporabe ručne pile pročitati upute proizvođača!

Rizici pri radu:

 • List pile (porezotine)
 • Puknuće lista pile (ozljede oka, dijelova tijela)
 • Pad pile
 • Odlijetanje čestica (piljevina, iverje, špene i sl.)

Upute za siguran rad:

 • izabrati pilu koja odgovara materijalu koji treba rezati,
 • provjeriti stoji li list pile na mjestu te je li dovoljno zategnut i napet,
 • ne smije biti napuknuća,
 • zaštitni okvir mora biti po cijeloj dužini lista ručne pile, osim dijela kojim se reže. Okvir mora na siguran način sprečavati iskakanje puknutog lista pile ili njegovih dijelova te ne smije biti iskrivljen i oštećen,
 • drška pile ne smije biti onečišćena masnoćama i drugim materijalima koji mogu izazvati klizanje pile u ruci,
 • prekomjerni pritisak pilom može izazvati pucanje lista pile,
 • tijekom rezanja, treba prevlačiti čitavu dužinu pile preko materijala koji se reže pri čemu pokret natrag treba biti laganiji, tj. uz upotrebu manje sile,
 • ne postavljati ruku u blizini reznog mjesta. Kod uporabe većih pila, koristiti obje ruke tako da se jednom rukom drži drška pile dok se drugom pridržava gornji dio okvira pile,
 • pri rezanju neravnog materijala moraju se koristiti zaštitne naprave za sprečavanje okretanja, odnosno prevrtanja materijala,
 • koristiti odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu,
 • pod oko mjesta rada mora biti čist, bez izbočina i ne smije biti klizav,
 • po završetku rada treba očistiti mjesto rada od otpadaka te objesiti pilu na zid ili neki drugi odgovarajući nosač.
siguran rad

Bušilica

 • Prije uporabe bušilice pročitati upute proizvođača!

Rizici pri radu:

 • Mehanički (rotirajuće svrdlo ili pokretni dijelovi bušilice mogu zahvatiti dijelove tijela i odjeću, oštra metalna strugotina može ozlijediti ruke i šake)
 • Rizici od udara električne struje
 • Čestice prašine od bušenja mogu upasti u oko
 • Buka
 • Radni rizici koji se odnose na greške i odstupanja od rada na siguran način (npr. predmet obrade može odletjeti ako nije sigurno pričvršćen).

Upute za siguran rad:

 • prije početka rada treba vizualno provjeriti ispravnost alata i djeluju li uređaji za uključivanje ispravno,
 • tijekom rada obavezno se koristi osobna zaštitna oprema, i to:
  1. zaštitna odjeća koja se upotrebljava pri radu mora biti stegnuta uz tijelo i zakopčana
  2. kosa treba biti stavljena pod zaštitnu kapu
  3. oči trebaju biti zaštićene naočalama
  4. zabranjeno je nošenje nakita npr. lančića i narukvica
 • također treba provjeriti ispravnost električnih kabela,
 • prije uključenja stroja treba dobro i sigurno učvrstiti predmet obrade,
 • za vrijeme bušenja nikada predmet obrade ne držati rukama. Ruke treba držati daleko od rotirajućih dijelova bušilice,
 • strugotine se ne uklanjaju rukama već odgovarajućim alatom.
 • ako se svrdlo zaglavi u predmetu obrade, potrebno je isključiti alat iz pogona i potom izvaditi svrdlo rukom,
 • prilikom isključivanja bušilice iz utičnice, isključivanje se radi izvlačenjem kabela iz utičnice. zabranjeno je vući kabel jer tako može doći do oštećenja kabela i spojnog mjesta između kabela i utikača,
 • u slučaju bilo kakvog kvara na alatu ili uređajima za uključivanje, odmah treba zaustaviti alat i odnijeti na pregled kod ovlaštenog servisera.
 • po završetku rada alat se isključuje. tada se obavljaju radovi koji se odnose na popravke i čišćenje stroja i radne okoline.
siguran rad

Kutna i ravna brusilica

 • Prije uporabe brusilice pročitati upute proizvođača!

Rizici pri radu:

 • Ozljeda organa vida metalnim opiljcima (špena)
 • Posjekotine, poderotine od dodira s pokretnim dijelom alata
 • Oštećenje dišnih organa metalnom prašinom
 • Oštećenja sluha bukom koju proizvodi alat
 • Električni udar

Upute za siguran rad:

 • pregledati kabel alata i utikač (ne smije biti oštećenja),
 • ispitati prekidač alata, odnosno vraća li se automatski u položaj isključeno,
 • postaviti antivibracijsku ručicu sa strane koja vam odgovara,
 • pregledati stabilnost zaštitnog dijela alata, nikako ne skidati zaštitnu napravu. Originalni štitnik ploče uvijek mora biti postavljen na alat i pravilno pričvršćen,
 • izvršiti postavljanje radne ploče (brusna ili rezna) te njeno dotezanje uporabom blokade vretena, stezne matice i ključa s kukama,
 • uključiti alat u struju, upaliti ga preko prekidača,
 • pričekati da rotacija ploče dostigne maksimalnu brzinu i pristupiti radu. Nikada ne isključivati brusilicu pri opterećenju. Ako se brusilica ugrije pri radu, potrebno je hladiti je radom na prazno nekoliko minuta, ili ako postoji mogućnost uporabom zraka iz kompresora ili ventilatora,
 • održavajte radni prostor u čistom i pri radu dobro osvijetljenom stanju,
 • nikada nemojte raditi alatom u eksplozivnoj atmosferi (tzv. Ex oznaka), kao što je u prisutnosti zapaljive tekućine, plinova ili prašine. Električni alat stvara iskre koje mogu zapaliti prašinu ili isparavanja u zraku,
 • držati djecu i prolaznike dalje od mjesta rada pri radu s brusilicom. Ometanje, odnosno odvraćanje pažnje može dovesti do gubitka kontrole nad alatom u rukama,
 • utikač električne brusilice mora odgovarati utičnici (za dovod mrežnog napona). Nikada ne smijete raditi bilo kakve izmjene na utikaču osim ako ste za to ovlašteni,
 • električni alat ne smije biti na kiši ili se koristiti u vlažnim uvjetima okoline. Voda koja ulazi u alat stvara rizik od električnog udara,
 • zabranjeno je zloupotrebljavati električni kabel. Nikada se električni kabel ne smije koristiti za nošenje alata, za povlačenje alata ili izvlačenje utikača iz struje. Električni kabel treba uvijek držati dalje od izvora topline, od ulja, oštrih predmeta ili predmeta koji se kreću. Električni kabel uvijek treba maknuti s prolaza, te spriječiti hodanje po istom,
 • nemojte raditi ovim alatom ako je oštećen električni kabel,
 • ako alat ima priključak za opremu za izvlačenje i skupljanje prašine, vodite računa da je ova oprema pravilno priključena i da se pravilno koristi. Korištenje ove opreme smanjuje opasnost koja je vezana za prašinu koja nastaje kod sječenja (rezanja) materijala,
 • zabranjeno je raditi na materijalima koji sadržavaju azbest bez uporabe dodatne respiratorne zaštite! Mikročestice azbesta su karcinogene te mogu ostati u zraku, bez obzira na uporabu usisivača prašine i ukoliko se udahnu mogu opasno ugroziti zdravlje,
 • onaj tko radi s brusilicom ne smije biti pod utjecajem prekomjernog umora, alkohola, lijekova ili drugih opojnih sredstava. Svaki trenutak nepažnje pri radu može dovesti do ozbiljnih ozljeda,
 • obavezno je uvijek koristiti osobnu zaštitnu opremu pri radu s brusilicom. Uvijek nositi adekvatne zaštitne naočale ili vizir, radne rukavice, radne cipele sa zaštitnom kapicom, radno odijelo, masku za zaštitu dišnih organa,
 • izbjegavajte slučajno pokretanje alata obaveznom provjerom stanja prekidača. Nošenje alata s prstima na prekidaču ili uključivanje alatke u struju s uključenim prekidačem može izazvati ozljede,
 • prije nego što uključite alat, uklonite sve ključeve ili alate u blizini. Ključ i alat koji su ostavljeni na rotacijskom dijelu alata mogu uzrokovati ozljede,
 • prilikom rada alatom izbjegavati istezanje, održavati cijelo vrijeme dobru ravnotežu tijela i dobro, stabilno stajanje na zemlji,
 • prilikom rada brusilicom oblačiti se pravilno. Nikada ne nositi labavu, slobodnu odjeću koja visi niti bilo kakav nakit. Držite kosu, odjeću i rukavice dalje od alata. Labava, slobodna odjeća, nakit ili duga kosa mogu biti zahvaćeni alatom i prouzročiti teške ozljede.
siguran rad

OSTATAK PRILOGA PROČITAJTE NA POVEZNICI: STROJEVI I ALATI ZA UREĐENJE OKUĆNICE

Prethodni članakStrojevi i alati za uređenje okućnice
Sljedeći članakBorba protiv mraza –
antifrost sustavi!
Zlatko Šarić, dipl.ing.agr.
Diplomirani inženjer agronomije (mehanizacija), radi kao viši stručni savjetnik u Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. Zlatko Šarić (rođen 1968. g. u Zagrebu) diplomirao je 1995. g. na Agronomskom fakultetu (smjer mehanizacija poljoprivrede) Sveučilišta u Zagrebu. Do 2009. kontinuirano radi u struci (u tvornici stočne hrane „Poljoprerada“ i tvrtki „Agrariacoop“ kao tehnolog proizvodnje, te kao savjetnik u prodaji u poljoljekarnama „Mladencommerce“ i „Banić promet“ ).p> Godine 2009. zapošljava se u „Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu“, polaže ispit za stručnjaka za zaštitu na radu gdje i sada radi kao viši stručni savjetnik u zaštiti na radu.