U Strateškom planu nekadašnje mjere iz Programa ruralnog razvoja, sad su intervencije, pa je tako u u Narodnim novinama broj 38/23 objavljen Pravilnik o provedbi intervencije 76.01. »Osiguranje poljoprivredne proizvodnje«. Objavljen je i novi Natječaj za provedbu podmjere 4.4. »Potpora za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena« – provedba tipa operacije 4.4.1 »Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša.«

Natječaj za provedbu intervencije za osiguranje poljoprivredne proizvodnje provodi se temeljem Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.godine, dok se provedba tipa operacije 4.4.1 »Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša« provodi temeljem Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine.

Pravilnik o provedbi intervencije 76.01. „Osiguranje poljoprivredne proizvodnje

Pravilnikom se utvrđuje provedba intervencije 76.01. „Osiguranje poljoprivredne proizvodnje“, postupci dodjele potpore koje provodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, ovlasti Ministarstva poljoprivrede kao Upravljačkog tijela i postupanje po žalbama na odluke Agencije za plaćanja.

Poljoprivrednicima je za osiguranje poljoprivredne proizvodnje u razdoblju od 2023. do 2027. godine na raspolaganju ukupan iznos od 70, 2 milijuna eura, gdje najniža vrijednost potpore po korisniku iznosi 100 EUR, a najviši iznos potpore 75.000 EUR godišnje po korisniku, time da intenzitet potpore iznosi 70 % prihvatljive premije osiguranja.

Koje su promjene u odnosu na prijašnju podmjeru 17.1. „Osiguranje usjeva, životinja i biljaka“ ?

Napominjemo da je za podmjeru 17.1. u 2021. godini od strane obrta, fizičkih i pravnih osoba ukupno podnesen 1.821 zahtjev gdje je ukupan traženi iznos potpore bio 37.130.440,50 kuna, time da je odobreno samo 2.252 zahtjeva s ukupnom potporom u iznosu od 6.954.994.55 kuna.

Promjene u odnosu na dosadašnju mjeru 17. su:

1. Za svaku kalendarsku godinu izračunava se maksimalna vrijednost poljoprivredne proizvodnje koja je su osnova za izračun cijene police osiguranja.

2. Uvedena je kontrola povezanih i/ili partnerskih poduzeća koja se u prethodnom programskom razdoblju nije provodila.

Naime, ako je korisnik u povezanom i/ili partnerskom odnosu s drugim poduzećima, tada pravo na potporu ostvaruju najviše tri povezana i/ili partnerska poduzeća, aktivna poljoprivrednika, od kojih svaki od njih ostvaruje potporu kao i pojedinačni korisnik.

3. Da bi se spriječila nepodudaranja podatka o kapacitetu farmi i broju životinja na temelju kojih je izračunata vrijednost poljoprivredne proizvodnje korisnika, uvedena je kontrola na terenu te su propisana smanjenja plaćanja u slučaju kršenja obveza.

Novi natječaj za ulaganja povezana s očuvanjem okoliša

Svrha natječaja za provedbu tipa operacije 4.4.1 Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša je u dodjeli bespovratnih sredstava za neproduktivna ulaganja povezana s ciljem očuvanja staništa velikih zvijeri te zaštite domaćih životinja od napada velikih zvijeri na području rasprostranjenosti velikih zvijeri i otoka, čime se doprinosi otpornom i održivom razvoju poljoprivredne proizvodnje na tim područjima.

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 400 EUR, a najviša do 100.000 EUR, gdje ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 5.900.000,00 EUR, s tim da intenzitet javne potpore iznosi 100%, a izvor financiranja je Instrument Europske unije za oporavak i otpornost.

Prihvatljivi korisnici su:

– poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika ili

– javne ustanove i tijela, uključujući javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode ili

– udruge koje se bave zaštitom i očuvanjem materijalnih kulturnih dobara, zaštite okoliša i prirode registrirane u skladu s nacionalnim zakonodavstvom

Rok za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu je od 05. svibnja 2023. godine od 12:00 sati do 07. kolovoza 2023. godine do 12:00 sati. 

Detaljne informacije dostupne su na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede, Uprave za ruralni razvoj (www.ruralnirazvoj.hr) i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (www.apprrr.hr).

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje
Prethodni članakSkoro milijun eura potpore Zagrebačke županije u poljoprivredi, ruralnom razvoju i šumarstvu
Sljedeći članakZašto treba uzgajati međuusjeve?
Alan Vajda, mag. iur
Rođen je 1967. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu, te Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Bio je i jest član raznih nacionalnih odbora, radnih skupina, s bogatim radnim iskustvom. Autor je nekoliko stručnih radova i članaka, te suradnik u Gospodarskom listu. Rođen je 7. travnja 1967. godine u Zagrebu gdje završava Ekonomski obrazovni centar "Boris Kidrič" (srednja stručna sprema - IV stupanj stručne spreme - ekonomist za računovodstveno - financijske poslove), te Pravni fakultet u zagrebu (visoka stručna sprema - VII stupanj stručne spreme - diplomirani pravnik). MEĐUNARODNO ISKUSTVO Član europske mreže za razmjenu podataka između institucija koje se bave stručnim usavršavanjem u pravosuđu pri Vijeću Europe tzv. Lisabonska mreža (2002. - 2003.) Član pregovaračkog tima Vlade Republike Hrvatske za pregovore s Europskom unijom o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju (2001. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije pod nazivom Cards 2001, a koji je namijenjen centru za stručno usavršavanje sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (2002. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije - sudstvo i pravo pod nazivom Obnova 1999. Voditelj projekta Europske komisije Potpora europske komisije sudstvu u području pružanja pravnih savjeta, sudskog sustava i postupanja s predmetima pod nazivom obnova 2000. (2001. - 2002.) Član odbora stručnjaka Vijeća Europe za suradnju na području informacijske tehnologije i prava (cj-it), strasbourg, republika francuska (2001. - 2002.). Član SECI radne skupine u sklopu pregovora o ugovoru o suradnji za sprječavanje i suzbijanje prekograničnog kriminala, Bukurešt, Rumunjska (1998. - 2000.) Član radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT , namijenjenog procjeni učinaka propisa od strane Hrvatske poslovne zajednice (2008. – 2009.) Trener za potrebe aktivnih mjera politike zapošljavanja za potrebe tržišta rada u sklopu IPA projekta Europske unije s ciljem stvaranja centra tržišta rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (2011. - 2012.) Zamjenik člana radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT II namijenjenog provedbi ekonomske procjene učinaka propisa i poboljšanju informiranosti hrvatske poslovne zajednice (2013.- ) Sudionik projekta Europske komisije o europskom socijalnom dijalogu (PEGASE), Brisel (2011. – 2012.) SUDJELOVANJE U RADU DRŽAVNIH INSTITUCIJA Član Nacionalnog odbora Vlade Republike Hrvatske za Međunarodno humanitarno pravo (2001. - 2002.). Član radne skupine pri Vladi Republike Hrvatske za rad na izradi pravne regulative vezane za područje elektronskih potpisa (2000. - 2002.). Zamjenik člana radne skupine za provedbu inicijative za suzbijanje organiziranog kriminala u sklopu pakta o stabilnosti (2001. - 2002.). Diplomatski tečaj pri Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske Organizator velikog broja seminara i radionica namijenjenih stručnom usavršavanju u pravosuđu (sudaca i državnih odvjetnika) u Hrvatskoj 2002. - 2003. Član radne skupine Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva radi donošenja odluke o godišnjoj kvoti radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Hrvatskoj. Član Međunarodne trgovačke komore - komisije za trgovačko pravo i praksu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (ICC Hrvatska). Predavač pravne grupe predmeta pri Pučkom otvorenom učilištu u zagrebu (2013. - ). OSTALE AKTIVNOSTI Glavni tajnik Europskog udruženja studenata prava, Zagreb, (European Law Students Association) 1988.-1992. Član uredništva časopisa Pravnik pri Pravnom fakultetu u Zagrebu 1990 -1991. Vanjski suradnik - urednik lista Informator za područje pravosuđa i Europske unije 2001. – 2003. AUTOR STRUČNIH RADOVA U NIŽE NAVEDENIM PUBLIKACIJAMA Informator, IUS info, Novi Informator, Hrvatska pravna revija, Odvjetnik, Carinski vjesnik, Pravo u gospodarstvu, Financije i porezi, Poslovni tjednik, Obrtničke novine, Radno pravo, Računovodstvo i porezi u praksi, Računovodstvo i financije, Pravo i porezi, Poslovni savjetnik, Privredni vjesnik, Sigurnost, Fircon Mostar, Nova zadruga, Revicon Sarajevo, Prizma Sarajevo, FEB Sarajevo, Pravni savjetnik Sarajevo, Gospodarski list Zagreb. OSTALE VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI Položen Državni stručni ispit - Carinska uprava - središnji ured 1998. godine. Potvrda o korištenju IT programskih paketa - Algebra - Zagreb (MS Word, Excel, Powerpoint, Outlook). Potvrda o završenoj edukaciji Europske komisije o upravljanju projektnim ciklusom (PCM). Organizator seminara i radionica namijenjenih edukaciji pravosudnih dužnosnika 2002. - 2003. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih pravosuđu. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih malom i srednjem poduzetništvu. STRANI JEZICI Engleski jezik - aktivno poznavanje u govoru i pismu.