""Programom ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine vrijednim oko 2.4 milijarde EUR-a obuhvaćene su mjere koje imaju za cilj povećanje konkurentnosti hrvatske poljoprivrede, šumarstva i prerađivačke industrije, ali i unaprjeđenja životnih i radnih uvjeta u ruralnim područjima uopće. Programom je predviđeno 62 tipa operacije (TOP) iz 36 pod-mjera unutar 15 mjera (M), uz mjere 20 „Tehnička pomoć“ i 18 „Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku“. U ovom članku donosimo prikaz natječaja u 2017. i 2018. godini iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. godine.

Prihvatljiva ulaganja unutar pojedinih mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine sufinanciraju se većim dijelom sredstvima Europske unije putem Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) dok se ostatak sufinancira sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske. Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (PRR RH) odobren je Provedbenom odlukom Komisije C(2015) 3483 od 26. svibnja 2015. godine (uz dvije odobrene izmjene do kraja 2016. godine te treće izmjene odobrene početkom 2017.). Mjere iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. godine provode se sukladno odredbama Zakona o poljoprivredi (NN 30/15), Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (NN 80/13, 41/14, 107/14) i Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. godine (NN 92/14).

""

Popis mjera iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. godine
M1 – Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja
M2 – Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima
M3 – Sustavi kvalitete za poljoprivredne proizvode i hranu
M4 – Ulaganja u fizičku imovinu
M5 – Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti
M6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja
M7 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima
M8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma
M9 – Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija
M10 – Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene
M11 – Ekološki uzgoj
M13 – Plaćanja područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima
M16 – Suradnja
M17 – Upravljanje rizicima
M18 – Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku
M19 – LEADER (CLLD)
M20 – Tehnička pomoć

Popis odgođenih natječaja iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020.

Također napominjemo da je došlo do odgode objave pojedinih javnih poziva za dodjelu bespovratnih potpora za Mjeru 1, 3, 4, 6, 7, 9 i 19 time da je navedeno vidljivo iz niže navedenog tabelarnog prikaza.

Koji su natječaji otvoreni?

S obzirom da prethodno prikazani popis mjera, ističemo da su trenutno objavljeni javni pozivi za dodjelu bespovratnih potpora za Mjeru 4, 5, i 19, a što je vidljivo iz niže navedenog tabelarnog prikaza s tim da su natječaji iz Mjere 5 otvoreni do 1. prosinca tekuće godine, što znači da u trenutku dok čitate ovaj članak ti natječaji će biti zatvoreni.

""

 

""

Prethodni članak“MEĐIMURSKO MESO ‘Z TIBLICE” – 18. proizvod iz Hrvatske registriran u EU
Sljedeći članakMože li se u Međimurju uzgajati badem?
Alan Vajda, mag. iur
Rođen je 1967. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu, te Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Bio je i jest član raznih nacionalnih odbora, radnih skupina, s bogatim radnim iskustvom. Autor je nekoliko stručnih radova i članaka, te suradnik u Gospodarskom listu. Rođen je 7. travnja 1967. godine u Zagrebu gdje završava Ekonomski obrazovni centar "Boris Kidrič" (srednja stručna sprema - IV stupanj stručne spreme - ekonomist za računovodstveno - financijske poslove), te Pravni fakultet u zagrebu (visoka stručna sprema - VII stupanj stručne spreme - diplomirani pravnik). MEĐUNARODNO ISKUSTVO Član europske mreže za razmjenu podataka između institucija koje se bave stručnim usavršavanjem u pravosuđu pri Vijeću Europe tzv. Lisabonska mreža (2002. - 2003.) Član pregovaračkog tima Vlade Republike Hrvatske za pregovore s Europskom unijom o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju (2001. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije pod nazivom Cards 2001, a koji je namijenjen centru za stručno usavršavanje sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (2002. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije - sudstvo i pravo pod nazivom Obnova 1999. Voditelj projekta Europske komisije Potpora europske komisije sudstvu u području pružanja pravnih savjeta, sudskog sustava i postupanja s predmetima pod nazivom obnova 2000. (2001. - 2002.) Član odbora stručnjaka Vijeća Europe za suradnju na području informacijske tehnologije i prava (cj-it), strasbourg, republika francuska (2001. - 2002.). Član SECI radne skupine u sklopu pregovora o ugovoru o suradnji za sprječavanje i suzbijanje prekograničnog kriminala, Bukurešt, Rumunjska (1998. - 2000.) Član radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT , namijenjenog procjeni učinaka propisa od strane Hrvatske poslovne zajednice (2008. – 2009.) Trener za potrebe aktivnih mjera politike zapošljavanja za potrebe tržišta rada u sklopu IPA projekta Europske unije s ciljem stvaranja centra tržišta rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (2011. - 2012.) Zamjenik člana radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT II namijenjenog provedbi ekonomske procjene učinaka propisa i poboljšanju informiranosti hrvatske poslovne zajednice (2013.- ) Sudionik projekta Europske komisije o europskom socijalnom dijalogu (PEGASE), Brisel (2011. – 2012.) SUDJELOVANJE U RADU DRŽAVNIH INSTITUCIJA Član Nacionalnog odbora Vlade Republike Hrvatske za Međunarodno humanitarno pravo (2001. - 2002.). Član radne skupine pri Vladi Republike Hrvatske za rad na izradi pravne regulative vezane za područje elektronskih potpisa (2000. - 2002.). Zamjenik člana radne skupine za provedbu inicijative za suzbijanje organiziranog kriminala u sklopu pakta o stabilnosti (2001. - 2002.). Diplomatski tečaj pri Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske Organizator velikog broja seminara i radionica namijenjenih stručnom usavršavanju u pravosuđu (sudaca i državnih odvjetnika) u Hrvatskoj 2002. - 2003. Član radne skupine Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva radi donošenja odluke o godišnjoj kvoti radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Hrvatskoj. Član Međunarodne trgovačke komore - komisije za trgovačko pravo i praksu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (ICC Hrvatska). Predavač pravne grupe predmeta pri Pučkom otvorenom učilištu u zagrebu (2013. - ). OSTALE AKTIVNOSTI Glavni tajnik Europskog udruženja studenata prava, Zagreb, (European Law Students Association) 1988.-1992. Član uredništva časopisa Pravnik pri Pravnom fakultetu u Zagrebu 1990 -1991. Vanjski suradnik - urednik lista Informator za područje pravosuđa i Europske unije 2001. – 2003. AUTOR STRUČNIH RADOVA U NIŽE NAVEDENIM PUBLIKACIJAMA Informator, IUS info, Novi Informator, Hrvatska pravna revija, Odvjetnik, Carinski vjesnik, Pravo u gospodarstvu, Financije i porezi, Poslovni tjednik, Obrtničke novine, Radno pravo, Računovodstvo i porezi u praksi, Računovodstvo i financije, Pravo i porezi, Poslovni savjetnik, Privredni vjesnik, Sigurnost, Fircon Mostar, Nova zadruga, Revicon Sarajevo, Prizma Sarajevo, FEB Sarajevo, Pravni savjetnik Sarajevo, Gospodarski list Zagreb. OSTALE VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI Položen Državni stručni ispit - Carinska uprava - središnji ured 1998. godine. Potvrda o korištenju IT programskih paketa - Algebra - Zagreb (MS Word, Excel, Powerpoint, Outlook). Potvrda o završenoj edukaciji Europske komisije o upravljanju projektnim ciklusom (PCM). Organizator seminara i radionica namijenjenih edukaciji pravosudnih dužnosnika 2002. - 2003. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih pravosuđu. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih malom i srednjem poduzetništvu. STRANI JEZICI Engleski jezik - aktivno poznavanje u govoru i pismu.