U Zagrebu je sredinom travnja održan Simpozij o komasaciji poljoprivrednog zemljišta koji je organiziralo Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja (HDSVIP) kroz Sekcije agronoma i šumara, odnosno građevinara, arhitekata i geodeta.

Uvodno je nazočne pozdravio Krunoslav Komesar, dipl.ing.građ., potpredsjednik HDSVIP, najveće udruge sudskih vještaka, ne samo u RH, nego i u ovom dijelu istočne Europe, koja djeluje 42 godine, a unutar 50 struka u Društvu postoji 140 specijalnosti i okuplja 1420 članova. U svom govoru istaknuo je da je reformska mjera C1.5.R2 Unaprjeđenje sustava za restrukturiranje poljoprivrednog zemljišta i komasaciju sastavni dio Nacionalnog programa oporavka i otpornosti (NPOO), i kao takva je vrlo važna za RH.

Nakon što je donesen Program komasacije poljoprivrednog zemljišta do 2026. godine (NN 140/22.) odlučili smo organizirati ovaj dvodnevni stručni simpozij s ovom aktualnom temom. Komasacija predstavlja kompleksnu, interdisciplinarnu agrotehničku mjeru, koja ponajprije ima za cilj ne samo okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta i stvaranje povoljnijih uvjeta za razvoj poljoprivredne proizvodnje nego i sređivanje stvarno-pravnih i drugih odnosa na zemljištu. Upravo su neriješeni imovinskopravni odnosi, uz rascjepkanost zemljišta, glavna prepreka razvoju poljoprivredne proizvodnje, naglasio je Komesar.

O važnosti provedbe komasacije poljoprivrednog zemljišta na simpoziju je govorila i ministrica poljoprivrede, Marija Vučković. Ona je istaknula kako je za financiranje ove reformske mjere za komasaciju osigurano 300 milijuna kuna. Od toga je 250 milijuna iz NPOO, a 50 milijuna iz nacionalnog proračuna, tako da sami vlasnici poljoprivrednog zemljišta koji se jave i daju suglasnost za komasaciju, neće imati nikakve troškove, niti poreze, jer će cjelokupni postupak plaćati država iz navedenih sredstava.

Ministrica Marija Vučković najavila je dodatne potpore za poljoprivrednike koji će sudjelovati u programu komasacije

Komasacija – preduvjet učinkovite poljoprivredne proizvodnje

Cilj komasacije je do 2026.g. na najmanje 18 000 ha značajno okrupniti poljoprivredno zemljište, urediti puteve i vodne strukture za melioraciju i povećati učinkovitost proizvodnje. Time će se probuditi i interes kod mladih za korištenjem poljoprivrednog zemljišta, onog koje je naslijeđeno i zapušteno, a ovim programom stavit će se u funkciju.

U suradnji s jedinicama lokalne samouprave i vlasnicima, privest će se svrsi i poljoprivredno zemljište u Drniškom polju i Imotskom i Konavoskom polju, kao i u Lici ili Zagorju, gdje god bude potrebno, istaknula je ministrica Vučković.

Dodala je da se u suradnji s Agronomskim fakultetom u Zagrebu i Fakultetom agrobiotehničkih znanosti u Osijeku izrađuju nove pedološke karte. Postupci komasacije pokrenut će se u pogodnim općinama koje imaju i udjele državnog poljoprivrednog zemljišta.

Na simpoziju su održane prezentacije u kojima je Ante Vuković, dipl.iur. iz Ministarstva poljoprivrede predstavio cjelokupan zakonski okvir i odrednice komasacije, a Josip Vejmelka, dipl.ing.geod. predstavnik hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije, objasnio je slijed postupaka do nadiobe poljoprivrednog zemljišta.

Alan Đozić, dipl.ing.agr., stalni sudski vještak za poljoprivredu, procjenu poljoprivrednog zemljišta, zaštitu okoliša i otpad, član UO HDSVIP i član Povjerenstva za izradu Pravilnika o postupku i mjerilima za izradu projekta komasacije, održao je prezentaciju o procjeni relativnog zemljišta u komasacijskoj gromadi.

Sudionici simpozija

U raspravi je iznesen podatak da je u Hrvatskoj trenutno 14 milijuna parcela i čak 60 milijuna upisanih vlasnika. S obzirom na kompleksnost ove problematike, u idućim brojevima Gospodarski list će donositi detaljnije informacije o komasaciji i tijeku provedbe komasacije.

Imamo novi Zakon o komasaciji, osigurane novce za provedbu i vlasnici zemljišta neće imati troškova. Vjerujemo kad postupak krene da će biti interesa kad se vide koje su sve koristi od komasacije. Teškoća će biti, ali treba biti proaktivan i tražiti rješenja, a ne samo gledati koji su problemi. Tako je, kako je, a mi ćemo komasaciju provesti, zaključila je ministrica Vučković.

Prethodni članakSve veće štete od cvjetnog štitastog moljca
Sljedeći članakSlatki grijeh
Goran Beinrauch, dipl. ing. agr.
Goran Beinrauch, dipl. ing. agr. Glavni je urednik u Gospodarskom listu u kojem uređuje rubrike održiva poljoprivreda, agroekonomika, povrćarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, zaštita bilja, nove tehnologije i dr. Rođen je 1976.g. u Zagrebu, gdje je završio osnovnu školu, te XI. gimnaziju. Na Agronomskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je na smjeru vrtlarstvo i oblikovanje pejzaža. Na Agronomskom fakultetu je trenutno i doktorand na poslijediplomskom studiju Poljoprivredne znanosti. Desetak godina bavio se uzgojem ukrasnog bilja u vlastitom rasadniku, a radio je i u poljoljekarni kao agronom - savjetnik. U Gospodarskom listu radi od 2010. godine, a glavni je urednik od 2015. godine i producira sadržaje stručne tematike u tiskanim, ali i digitalnim formatima. Od 2014.godine je i tajnik Društva agrarnih novinara Hrvatske. Organizator je i moderator na stručnim skupovima (seminari, konferencije, kongresi...) te panel raspravama, fokus skupinama i radionicama, a sudjeluje i koordinira u raznim nacionalnim i europskim projektima o poljoprivrednoj proizvodnji.