Navedenim člankom dajemo prikaz promjena koje se odnose na ugovaranje osiguranja poljoprivrednih površina u Republici Hrvatskoj, kao i uvjeta za korištenje podmjere 17. – potpora za osiguranje usjeva, životinja i biljaka iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine.

 

Podsjetimo, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je u svibnju objavila natječaj za provedbu Mjere 17 – Upravljanje rizicima, Podmjere 17.1 Osiguranje usjeva, životinja i biljaka iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., koji je otvoren do 31. prosinca 2020. godine. Navedenim natječajem se osigurava dodjela sredstava bespovratne potpore za financiranje prihvatljivih troškova premije osiguranja za police osiguranja, kako bi se potaknulo postojeće i buduće poljoprivrednike na ugovaranje osiguranja radi smanjivanja ekonomskih gubitaka prouzročenih nepovoljnim klimatskim prilikama i životinjskim bolestima. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za navedenu mjeru iznosi 100.000.000,00 HRK, s tim da maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku iznosi 75.000 eura što obuhvaća do 70% prihvatljive premije osiguranja na način da Europska unija sudjeluje s 85 % udjela, a Republika Hrvatska s 15 % udjela.

Osiguranje šteta od divljači

S obzirom na nastalu štetu od divljači, prisutni su problemi kod utvrđivanja, praćenja i evidencije šteta, odnosno pronalaska optimalnog rješenja za sprječavanje ili nadoknadu nastale štete. Kako bi se ublažile negativne posljedice nastalih šteta, Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske je tijekom tri godine putem Državnog proračuna financiralo policu osiguranja u ukupnom iznosu od 52,7 milijuna kuna. Nastavno na navedeno, Ministarstvo poljoprivrede je po prvi put pristupilo primjeni optimalnog modela osiguranja koje obuhvaćai štete na poljoprivrednim usjevima i nasadima, gdje je ukupna procijenjena godišnja vrijednost premije osiguranja koja je u potpunosti financirana iz Državnog proračuna RH 60 milijuna kuna kako bi se navedenim modelom omogućili ravnopravni uvjeti za sve sudionike te sačuvala poljoprivredna proizvodnja koja trpi štete od divljači.

Budući da odredbe ovog osiguranja tek trebaju stupiti na snagu, poljoprivredni proizvođači koji su godinama trpili štete od divljači i sudskim putem tražili odštetu od lovozakupnika, a koje smo upitali za komentar nisu se željeli javno izjasniti, već će to učiniti kad odredbe budu “pretočene u ugovore o osiguranju”. Smatraju da su nepravedne odredbe o odštetnoj odgovornosti važećeg Zakona o lovstvu najveći teret prebacile na leđa poljoprivrednika i ne vjeruju da je moguće očekivati da bi odredbe ugovora o osiguranju mogle biti protivne Zakonu o lovstvu, tj. povoljnije za provedbu u korist poljoprivrednika.

 class=
Divljač uzrokuje znatne štete na poljoprivrednim površinama
 class=

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje
Prethodni članakKako huminske kiseline pomažu povisiti sadržaj humusa u tlo?
Sljedeći članakLOADALL – novi utovarivač na našem tržištu
Alan Vajda, mag. iur
Rođen je 1967. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu, te Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Bio je i jest član raznih nacionalnih odbora, radnih skupina, s bogatim radnim iskustvom. Autor je nekoliko stručnih radova i članaka, te suradnik u Gospodarskom listu. Rođen je 7. travnja 1967. godine u Zagrebu gdje završava Ekonomski obrazovni centar "Boris Kidrič" (srednja stručna sprema - IV stupanj stručne spreme - ekonomist za računovodstveno - financijske poslove), te Pravni fakultet u zagrebu (visoka stručna sprema - VII stupanj stručne spreme - diplomirani pravnik). MEĐUNARODNO ISKUSTVO Član europske mreže za razmjenu podataka između institucija koje se bave stručnim usavršavanjem u pravosuđu pri Vijeću Europe tzv. Lisabonska mreža (2002. - 2003.) Član pregovaračkog tima Vlade Republike Hrvatske za pregovore s Europskom unijom o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju (2001. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije pod nazivom Cards 2001, a koji je namijenjen centru za stručno usavršavanje sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (2002. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije - sudstvo i pravo pod nazivom Obnova 1999. Voditelj projekta Europske komisije Potpora europske komisije sudstvu u području pružanja pravnih savjeta, sudskog sustava i postupanja s predmetima pod nazivom obnova 2000. (2001. - 2002.) Član odbora stručnjaka Vijeća Europe za suradnju na području informacijske tehnologije i prava (cj-it), strasbourg, republika francuska (2001. - 2002.). Član SECI radne skupine u sklopu pregovora o ugovoru o suradnji za sprječavanje i suzbijanje prekograničnog kriminala, Bukurešt, Rumunjska (1998. - 2000.) Član radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT , namijenjenog procjeni učinaka propisa od strane Hrvatske poslovne zajednice (2008. – 2009.) Trener za potrebe aktivnih mjera politike zapošljavanja za potrebe tržišta rada u sklopu IPA projekta Europske unije s ciljem stvaranja centra tržišta rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (2011. - 2012.) Zamjenik člana radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT II namijenjenog provedbi ekonomske procjene učinaka propisa i poboljšanju informiranosti hrvatske poslovne zajednice (2013.- ) Sudionik projekta Europske komisije o europskom socijalnom dijalogu (PEGASE), Brisel (2011. – 2012.) SUDJELOVANJE U RADU DRŽAVNIH INSTITUCIJA Član Nacionalnog odbora Vlade Republike Hrvatske za Međunarodno humanitarno pravo (2001. - 2002.). Član radne skupine pri Vladi Republike Hrvatske za rad na izradi pravne regulative vezane za područje elektronskih potpisa (2000. - 2002.). Zamjenik člana radne skupine za provedbu inicijative za suzbijanje organiziranog kriminala u sklopu pakta o stabilnosti (2001. - 2002.). Diplomatski tečaj pri Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske Organizator velikog broja seminara i radionica namijenjenih stručnom usavršavanju u pravosuđu (sudaca i državnih odvjetnika) u Hrvatskoj 2002. - 2003. Član radne skupine Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva radi donošenja odluke o godišnjoj kvoti radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Hrvatskoj. Član Međunarodne trgovačke komore - komisije za trgovačko pravo i praksu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (ICC Hrvatska). Predavač pravne grupe predmeta pri Pučkom otvorenom učilištu u zagrebu (2013. - ). OSTALE AKTIVNOSTI Glavni tajnik Europskog udruženja studenata prava, Zagreb, (European Law Students Association) 1988.-1992. Član uredništva časopisa Pravnik pri Pravnom fakultetu u Zagrebu 1990 -1991. Vanjski suradnik - urednik lista Informator za područje pravosuđa i Europske unije 2001. – 2003. AUTOR STRUČNIH RADOVA U NIŽE NAVEDENIM PUBLIKACIJAMA Informator, IUS info, Novi Informator, Hrvatska pravna revija, Odvjetnik, Carinski vjesnik, Pravo u gospodarstvu, Financije i porezi, Poslovni tjednik, Obrtničke novine, Radno pravo, Računovodstvo i porezi u praksi, Računovodstvo i financije, Pravo i porezi, Poslovni savjetnik, Privredni vjesnik, Sigurnost, Fircon Mostar, Nova zadruga, Revicon Sarajevo, Prizma Sarajevo, FEB Sarajevo, Pravni savjetnik Sarajevo, Gospodarski list Zagreb. OSTALE VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI Položen Državni stručni ispit - Carinska uprava - središnji ured 1998. godine. Potvrda o korištenju IT programskih paketa - Algebra - Zagreb (MS Word, Excel, Powerpoint, Outlook). Potvrda o završenoj edukaciji Europske komisije o upravljanju projektnim ciklusom (PCM). Organizator seminara i radionica namijenjenih edukaciji pravosudnih dužnosnika 2002. - 2003. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih pravosuđu. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih malom i srednjem poduzetništvu. STRANI JEZICI Engleski jezik - aktivno poznavanje u govoru i pismu.