Voda je esencijalna tvar života na Zemlji i jedna od glavnih sastavnica njenog klimatskog sustava. Količina pristupačne vode (oborine), aridnost i humidnost, značajno utječu na razdiobu kulturnih biljaka na Zemlji.

Reakcije biljaka na stres uslijed prevelike vlažnosti obično idu u smjeru smanjenja prinosa zbog:

 • slabe aeracije, manjka kisika (uvjeti anoksije i hipoksije),
 • smanjenog rasta i funkcije korijena (usporena ili onemogućena apsorpcija)
 • otežane cvatnje, niske kvalitete sjemena
 • otežane zriobe (produžetak vegetacije u jesen – kukuruz).

Reakcija usjeva kukuruza na dugotrajno ležanje vode na tlu

Različiti oblici oborina mogu imati pozitivan i negativan utjecaj na rast i razvoj biljaka. Vrsta, oblik, intenzitet i ukupna količina oborine presudni su elementi ovog utjecaja. U interakciji s mehaničkim sastavom tla i njegovom stratigrafijom bitno određuju režim vlage tla. U poljoprivrednoj proizvodnji najveći značaj imaju kiše umjerenog, slabog intenziteta. Jake kiše, pljuskovi, torencijalne kiše izazivaju eroziju, brzo otjecanje i gubitak vode i degradaciju površinskog sloja tla. Tuča je uvijek štetna, a pogotovo tijekom vegetacije.

Pozitivni učinci snijega jesu u tome što je on izvor vode (posebno značajno u aridnim krajevima), a u zimskim uvjetima služi kao termoizolator ozimim usjevima. Snijeg također ima i negativne učinke:

 • kidanje grana zbog njegove težine – voćke
 • zbog dužeg zadržavanja može izazvati pojavu gljivičnih bolesti, smanjenje sadržaja kisika (intoksikacija akumulacijom CO2 dovodi do „gušenja usjeva”)
 • otežava zagrijavanje tla u proljeće, reflektira 80 – 90 % sunčeve svjetlosti
 • sprječava izmrzavanje tla
 • usporava proljetne radove
 • kasni snijeg može uništiti posijane jarine ili izazvati polijeganje ozimina
 • opasnost od pojave ledene kore (nastaje izmjeničnim topljenjem i smrzavanjem snijega ili smrzavanjem kiše koja je pala na snijeg – može dovesti do „gušenja biljaka”).

Rosa nije obilan izvor vode za biljke (godišnje svega nekoliko mm), ali ih može osvježavati tijekom velikih ljetnih vrućina. Negativan učinak rose je što može pogodovati jačem razvoju gljivičnih bolesti jer mijenja fitoklimat (u sklopu biljaka) povećavajući relativnu vlažnost zraka.

PROČITAJTE VIŠE ČLANAKA:

Prilagodba klimatskim promjenama u poljoprivrednoj proizvodnji

Utjecaj svjetlosti na biljnu proizvodnju

Utjecaj topline na biljnu proizvodnju

Utjecaj zraka na biljnu proizodnju

Djelovanje vjetra na biljnu proizvodnju

Klimatske promjene i poljoprivreda

Mjere prilagodbe poljoprivredne proizvodnje na klimatske promjene