Na zahtjev Europske komisije stručnjaci Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) izradili su procjenu uvjeta uzgoja tovnih pilića i kokoši nesilica u državama članicama EU. Identificirali su opasnosti kojima je ova perad izložena, kao i posljedice za njihovu dobrobit.

U procjeni su opisali načine procjene dobrobiti peradi temeljene na reakcijama životinja i predložili načine sprječavanja i ublažavanja negativnih učinaka. Procjene su obuhvatile cijeli ciklus proizvodnje, od uzgoja pilenki do uzgoja kokoši nesilica te tovnih pilića. Isto tako, EFSA-ini stručnjaci, osvrnuli su se i na specifična pitanja. Ona su proizašla iz inicijative europskih građana „Okončajte doba kaveza“ (End the Cage Age). U inicijativi je prikupljeno gotovo 1,4 milijuna potpisa građana iz članica EU s ciljem prestanka uzgoja životinja u kavezima. Znanstveno mišljenje EFSA stručnjaka usmjereno na dobrobit kokoši nesilica, pilenki i roditeljskih jata opisuje najrelevantnije sustave uzgoja koji se koriste u Europi.

Za svaki sustav identificirane su vrlo relevantne posljedice za dobrobit, kao i povezane mjere temeljene na životinjama i opasnosti koje dovode do posljedica za dobrobit. Štoviše, preporučuju se mjere za sprječavanje ili ispravljanje opasnosti i/ili ublažavanje posljedica po dobrobit. Visoko relevantne posljedice za dobrobit temeljene na težini, trajanju i učestalosti pojavljivanja su lezije kostiju, grupni stres, nemogućnost izbjegavanja neželjenog seksualnog ponašanja, nemogućnost izvođenja ugodnog ponašanja, nesposobnost izvođenja traženja hrane, stres od izolacije, predatorski stres, problemi s odmorom, ograničenje kretanja, kožni poremećaji i lezije mekog tkiva i oštećenja kože.

Opisane su posljedice za dobrobit bez kaveza u usporedbi s kaveznim sustavima za kokoši nesilice i opisane su minimalne značajke ograđenog prostora za kokoši nesilice, kokoši i nesilice. Opisuje se skraćivanje kljunova, koje uzrokuje negativne posljedice na dobrobit i koje se provodi kako bi se smanjila pojavnost kanibalizma, kao i rizici povezani s uzgojem jata bez skraćivanja kljunova. Predlažu se alternative za smanjenje oštrine kljuna bez skraćivanja. Naposljetku, ukupna smrtnost, oštećenje perja, rane, prijelomi prsne kosti i oštećenja trupa su najviše obećavajući faktori za praćenje razine dobrobiti kokoši nesilica na farmi.

Glavne preporuke uključuju smještaj svih ptica u sustave bez kaveza s lako dostupnim, povišenim platformama i osiguravanje suhe stelje te pristup natkrivenoj verandi (zimski vrt). Nadalje se preporučuje napredak u genskoj selekciji te provedba mjera za sprječavanje kljucanja perja (kanibalizam).

Kavezno držanje se sve manje koristi

Bitna je dobrobit životinja

Znanstveno mišljenje koje razmatra dobrobit domaće peradi u vezi s proizvodnjom mesa (brojleri) uključuje držanje jednodnevnih pilića, rasplodnih jata i tovnih pilića. Opisuju se trenutno korišteni sustavi uzgoja u EU. Sveukupno, identificirano je 19 vrlo relevantnih posljedica za dobrobit na temelju ozbiljnosti, trajanja i učestalosti pojavljivanja te su navedene mjere za sprječavanje ili ispravljanje opasnosti i/ili njihovo ublažavanje. Daju se preporuke o kvantitativnim ili kvalitativnim kriterijima kako bi se odgovorilo na specifična pitanja o dobrobiti brojlera i koja se odnose na gensku selekciju, temperaturu, ograničenje hrane i vode, upotrebu kaveza, svjetlo, kvalitetu zraka i sakaćenja u rasplodnih jata kao što je skraćivanje kljuna i uklanjanje prstiju.

Osim toga, minimalni zahtjevi (npr. gustoća naseljenosti, veličina skupine, gnijezda, opskrba steljom, sjedištima i platformama, pojilicama i hranilicama, natkrivenom verandom i vanjskim prostorom) za nastambu za držanje brojlerskih pilića. Konačno, ukupna smrtnost, oštećenja trupova i dermatitis na jastučićima nogu predloženi su kao pokazatelji za praćenje dobrobiti brojlera na farmi. Preporuka EFSA-e je da se zaustave sve radnje vezane uz daljnu gensku selekciju za brzi rast i ograničavanje stope rasta brojlera na najviše 50 g/dan.

EU komisija bi trebala dostaviti svoje prijedloge za reviziju i proširenje opsega postojećeg zakonodavstva EU-a o dobrobiti životinja krajem trećeg tromjesečja 2023. Nakon usvajanja ovog paketa zakonskih prijedloga, i Vijeće Europske unije i Europski Parlament će razmotriti i izmijeniti prijedloge Komisije prema redovnom zakonodavnom postupku.

Predviđa se da će postojati značajan otpor peradarske industrije, kao i nekih država članica, ovim planovima za značajno poboljšanje uvjeta dobrobiti uzgojenih životinja uz pokušaje oslabljivanja planova i/ili odgađanja postupnog ukidanja različitih praksi. Trenutna kriza, zbog povećanih troškova života i rat koji je u tijeku u Ukrajini, već su korišteni kao izlika za osujećivanje planova Komisije da ozeleni poljoprivredni sektor. Uz to neke od dolje navedenih činjenica svakako ne doprinose brzom rješenja donošenja ovih odluka.

Slobodni uzgoj

Hoće li se uskoro zabraniti držanje kokoši u obogaćenim kavezima?

U Europskoj uniji postoji više od 375 milijuna kokoši nesilica. Gotovo 45 % tih životinja još uvijek je zatvoreno u obogaćene baterijske kaveze. Dvije države članice, Austrija i Luksemburg, potpuno su ukinule držanje kokoši nesilica u kavezima, dok druge, poput Njemačke, Danske, Nizozemske i Švedske, sada imaju manje od 10 % kokoši u obogaćenim kavezima te su kao potrošači, trgovci i zakonodavci prepoznali potrebu za boljom zaštitom dobrobiti životinja.

Neke države članice, poput Hrvatske, Bugarske, Estonije, Cipra, Grčke, Mađarske, Latvije, Litve, Malte, Poljske, Portugala, Slovačke i Španjolske imaju između 60 i 99 posto kokoši nesilica koje se još uvijek drže u obogaćenim kavezima. Iako nije još ništa sigurno, spominjana 2025. godina kao godina nakon koje će biti zabranjena proizvodnja jaja u obogaćenim kavezima dosta je blizu i svakako bi svim postojećim i budućim proizvođačima jaja u Hrvatskoj trebao biti dobar znak da počnu razmišljati o zamjeni postojećih obogaćenih kaveza i nabavi opreme za držanje kokoši nesilica u podnom, višeetažnom sustavu držanja.

Prethodni članakKad proizvodiš kvalitetno i jeftino, nije problem naći kupca!
Sljedeći članakCentar za širenje znanja i mogućnosti pčelarstva- apiturizam
prof. dr. sc. Zlatko Janječić
Redoviti profesor Sveučilišta u Zagrebu zaposlen na Agronomskom fakultetu Zagreb od 1994. godine. Kao autor ili koautor objavio je pedesetak indeksiranih radova, te tridesetak stručnih i popularnih članaka, sveučilišni udžbenik i jednu monografiju. Voditelj nekoliko znanstvenih i stručnih projekata. Već dvadeset godina radi na zaštiti hrvatskih izvornih pasmina peradi, kokoši hrvatice i zagorskog purana. Zlatko Janječić rođen je 21. studenoga 1969. godine u Sisku, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 1994. godine na smjeru Stočarstvo. Tijekom studija sudjelovao je u obrani Domovine. Magistrirao je 1998. godine, a doktorsku disertaciju obranio 2002. godine. Od 1994. godine radi kao znanstveni novak u Zavodu za specijalno stočarstvo, te od 1997. godine do danas na Zavodu za hranidbu životinja. U znanstveno-nastavno zvanje asistenta izabran je 1998. godine, u zvanje višeg asistenta 2002. godine, u zvanje docenta 2005. godine, a u zvanje izvanrednog profesora 2009 godine. U znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika izabran je 2011. godine, a u nastavno zvanje redovitog profesora 2014. godine. Do sada je objavio pedeset znanstvenih radova, od kojih je 11 radova iz skupine a1, 38 radova iz skupine a2 i 1 rad iz skupine a3. Uz navedeno, dr. sc. Zlatko Janječić autor je ili koautor 3 znanstvena rada objavljena u nacionalnim znanstvenim časopisima koji nisu svrstani u skupine a1, a2 i a3, te 17 znanstvenih radova recenziranih i objavljenih u zbornicima radova s domaćih znanstvenih skupova. Dr. sc. Zlatko Janječić aktivno je sudjelovao na 13 međunarodnih i 29 nacionalnih znanstvenih skupova. Bio je voditelj jednog i suradnik na šest nacionalnih znanstvenih projekata. Član je međunarodnog znanstvenog društva – WPSA. Uvođenjem novog programa bolonjskog studija nositelj je jednog i suradnik na šest modula preddiplomskog studija (Bs), te nositelj dva modula i suradnik na dva modulu diplomskog studija (Ms), od kojih se većina izvodi na više različitih studija na Agronomskom fakultetu u Zagrebu. Koordinator je na dva modula koje predaje na Veleučilištu Marko Marulić u Kninu. Na poslijediplomskom doktorskom studiju Poljoprivredne znanosti nositelj je jednog modula. Bio je mentor jednog doktorskog rada i 38 diplomskih radova. Koautor je jednog sveučilišnog udžbenika i jedne monografije. Stručna djelatnost ogleda se u tridesetak članaka objavljenih u domaćim časopisima. Bio je suradnik na jednom tehnologijskom projektu. Trenutno je voditelj jednog VIP-projekta, a bio je voditelj tri i suradnik na tri nacionalna stručna projekta. Od 2007. godine je član stručnog Savjeta za provedbu uzgojnog programa za male životinje pri Hrvatskom stočarskom centru. Član je nekoliko stručnih Povjerenstava osnovanih od strane Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske. Od 2011. godine je glavni urednik časopisa Krmiva. Trenutno je član Fakultetskog vijeća, Povjerenstva za savjetovanje dekanice, Odbora za znanost i Povjerenstva za strateško planiranje Agronomskog fakulteta u Zagrebu, te obnaša dužnost Predstojnika Zavoda za hranidbu životinja. Član je Vijeća biotehničkog područja Sveučilišta u Zagrebu. Aktivno govori engleski i služi se njemačkim jezikom. Znanstveno se usavršavao u Izraelu, Sloveniji i SAD.