Da li je štetno ili korisno odmah nakon berbe orezati lucnjeve na vinovoj lozi?


Lucnjeve na vinovoj lozi može se rezati tek nakon vegetacijskog ciklusa, nikako odmah nakon završetka berbe. Reže se nakon opadanja lišća, jer tada vinova loza prelazi u stadij mirovanja. Rani rez poslije opadanja lišća, kao i rez u proljeće prije kretanja vegetacije, utječe na kasniju zriobu grožđa, slabiji porast mladica u vegetaciji i osipanje grozdova tijekom cvatnje. Znači, rezidbu u zrelo valja
obaviti u vrijeme potpunog mirovanja loze.