""Vrijeme je žetve, a najranija strna žitarica je ječam. Ječam je, prema strukturi proizvodnje žitarica u Republici Hrvatskoj, treća žitarica po zastupljenosti, nakon kukuruza i pšenice.

Radi visoke hranidbene vrijednosti uglavnom se koristi kao stočna hrana, ali i za proizvodnju ječmenog slada. Zrno ječma sadrži 78–83% ugljikohidrata, 8 –15% proteina, 2 –3% lipida i 1,9 –2,5% mineralnih tvari. Ječam se u industriji uglavnom koristi u proizvodnji piva i alkohola, jer daje kvalitetan slad koji se upotrebljava i u pekarskoj, konditorskoj, tekstilnoj industriji, u proizvodnji kvasca i škroba. Kontroliranim procesom klijanja zrna ječma u industrijskim razmjerima proizvodi se slad (proklijalo zrno ječma).

Ječam namijenjen za slađenje mora udovoljiti posebnim zahtjevima koje postavlja industrija piva. Iako sladarska kakvoća ovisi o genotipu, značajan utjecaj imaju i okolišni uvjeti (tlo, temperature i oborine) tijekom vegetacije. U svijetu posljednjih godina raste interes za korištenjem golozrnog ječma u ljudskoj ishrani i industrijskoj preradi. Golozrni ječam se nakon žetve može koristiti bez obrade (ljuštenja), a pri njegovoj meljavi može se koristiti ista oprema kao i kod pšenice.

""

Kodeks definira parametre otkupa

Od žetve/berbe 2015. godine na snazi je Kodeks otkupa žitarica i uljarica koji definira parametre otkupa sukladno dogovoru proizvođača, prerađivača i otkupljivača. Kodeks je preporuka proizvođačima za proizvodnju kvalitetne robe koja će biti konkurentna na tržištu, a otkupljivačima preporuka vezana uz otkup, te ujedno predstavlja temelj za sklapanje ugovora između proizvođača i otkupljivača. Prema navedenom Kodeksu pod ječmom za proizvodnju piva podrazumijevaju se sorte ječma odgovarajućih pivarskih odlika istraženih kroz mikrosladovanje, sladovanje i analizu slada. Nakon žetve, zadovoljstvo poljoprivrednih proizvođača ovisit će o postignutom prinosu, kvaliteti uroda, a na osnovu toga i ostvarenom prihodu po jedinici površine (ili po proizvedenom kilogramu ječma). Poznata je činjenica da kvaliteta zrna ovisi o izabranoj sorti, pravilnoj i pravovremenoj agrotehnici, ali i vremenskim uvjetima tijekom vegetacijske sezone. Kasni proljetni mraz koncem mjeseca travnja ove godine utjecao je na smanjenje prinosa ozimog ječma, ovisno o fazi u kojoj se ječam nalazio u doba pojave mraza, duljini trajanja negativnih temperatura, ali i o lokaciji. Na tržištu postoji velik izbor kultivara ječma. Pri izboru kultivara za sjetvu odlučujući je čimbenik namjena proizvodnje. Obzirom na namjenu, potrebno je razlikovati:
• ječam namijenjen industriji slada i piva (pivarski ječam) i
• ječam za ishranu stoke (krmni ili stočni ječam).
Pivarski ječam mora udovoljavati uvjetima koje postavlja industrija slada, a to su okruglo i dobro ispunjeno zrno, fino naborana pljevica, visoka masa 1000 zrna, visok udio zrna prve klase, visoka klijavost, te odgovarajući parametri kakvoće slada, a ječam namijenjen ishrani stoke mora imati odgovarajuću količinu bjelančevina, sastav i udio esencijalnih aminokiselina. Tijekom svibnja i lipnja diljem „Lijepe naše“ održani su brojni dani polja na kojima su predstavljene novosti u programu oplemenjivanja ječma u RH, ali i rezultati i usporedba postignutih prinosa i kvalitete domaćih i introduciranih sorata ječma kroz dulji niz godina.

""

Ječam za proizvodnju piva pri isporuci mora biti zdrav, suh, bez neugodnog mirisa i bez živih štetnika. Prilikom prodaje kakvoću ječma određuju: primjese, udio fizički oštećenih i proklijalih zrna, te lom zrna. Osim toga, ječam za proizvodnju piva mora zadovoljiti uvjete čistoće sorte, kalibracije zrna, klijavosti, sadržaja bjelančevina i vlage u zrnu. Prilikom prodaje ječma za hranidbu životinja primjenjuju se sljedeći kriteriji kvalitete: ječam mora biti zdrav, prirodne boje, te na njemu ne smije biti živih štetnika. Kodeks propisuje udio primjesa (fizički oštećena zrna, udio nečistoća zrna i ostalih nečistoća, udio proklijalih zrna) i hektolitarsku masu.

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje
Prethodni članakSud pogriješio u postupku ostavinske rasprave
Sljedeći članakSTIHL motorne prskalice nude mogućnost apliciranja zaštitnih sredstava
Avatar
Slobodna novinarka, specijalnost okolišno novinarstvo, urbana permakultura, urbana agrikultura, socijalna ekolologija, ekološka poljoprivreda. Vanjska suradnica i predavačica u institucionalnim i vaninstitucionalnim obrazovnim institucijama i kulturnim ustanovama. Diplomirala na Filozofskom fakultetu u Osijeku te nastavila studij sociologije na Filozofskom univerzitetu u Novom Sadu. Do 1991. godine radila u odgojno obrazovnom sustavu, a od 1996. do danas radi kao slobodna novinarka. Kroz program UN-REREP za Srednju i istočnu Europu specijalizirala je okolišno novinarstvo. Za potrebe razvoja okolišnog novinarstva u Hrvatskoj i regiji osniva Press centar za okoliš Hrvatske (2004.) , kojeg i danas vodi. Istraživačke priče, reportaže i komentare iz područja politike zaštita okoliša pisala je  za društveno-političke i poslovne magazine Nacional, Objektiv, Bankamagazin, Aktual,  te za  Dansku mrežu istraživačkih novinara SCOOP, kao i za mnoge druge domaće i strane medije. Od 2005.godine dopisnica je  stručnih časopisa za okoliš i poljoprivredu Ekorevija, Agroglas –agroturizam, i Gospodarski list. Od 2006. do 2012.godina bila je članica Savjeta za održivi razvoj i zaštitu okoliša Ministarstva zaštite okoliša RH, te članica Radne grupe za pripremu pregovora za ulazak Hrvatske u EU-poglavlje Okoliš. Izvaninstitucionalno cjeloživotno i dopunsko obrazovanje stekla je u Hrvatskoj i inozemstvu: seminari, tečajevi i obuke za provedbu Nitratne direktive, IPPC direktive,  Arhuške konvencije, te usklađivanje domaćih politika zaštite okoliša s direktivama i politikama EU. Aktivno članstvo održava u stručnim organizacijama i udrugama: Hrvatsko bioetičko društvo,Agencija za bioetiku i socijalnu ekologiju,Press centar za okoliš Hrvatske,Greenaccord Italija i dr. Najznačajniji projekti koje je vodila, a koji su pokazali dugogodišnje rezultate su: Zaštita ribnjaka Podunavlje u Kopačkom ritu, (1998),  Promocija Aarhuske Konvencije” (1998.-2003.), Nezavisni magazin za okoliš ALERT (2003.-2012.),. Forumi okolišnih novinara „Požega 2004“ i „Karlovac 2007“ ,”Erdut 2010”, “Dubrovnik 2011”, Radionice permakulture , 2012-2015. te Urbani vrtovi Osijek- Mreža urbanih vrtova Slavonije, 2014. Surađivala je u izradi i donošenju važnijih programa, poput priprema radnih materijala za izradu pregovaračke platforme za pregovore Hrvatska –EU Poglavlje 27 Okoliš, priprema  Strategije održivog razvoja RH-2009-2010., Ministrstvo zaštite okoliša RH, te priprema izvještaja Nacionalnog programa ublažavanja posljedica suša i suzbijanja oštećenja zemljišta (NAP). Sudionica je i predavačica na mnogim međunarodnim i domaćim konferencijama i stručnim skupovima. Suradnica je i koordinatorica na međunarodnim i prekograničnim projektima  za Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju,  Srbiju i dr. Autorica je nekoliko priručnika i publikacija, od kojih su zanimljivi i korisni „Tko je tko u zaštiti okoliša u Hrvatskoj–vodič za novinare“ (izdanje Mediacentar Sarajevo), „Kako istražiti i napisati okolišnu priču, „ Uvod u urbanu permakulturu“, „ Gradski vrtovi“. “(izdanje Press centar za okoliš Hrvatske). Živi i radi u Osijeku.