Posljednjih godina u Hrvatskoj raste zanimanje za uzgoj ovaca radi proizvodnje mesa  i mlijeka. Iako se ovčarstvo u Hrvatskoj temelji na ekstenzivnom držanju sve veći interes je za intenzivnim načinom uzgoja, pogotovo u proizvodnji mlijeka. Uspješna proizvodnja, osim na kvalitetnom smještaju i hranidbi, temelji se i na upravljanju zdravljem stada. Pod time se podrazumijeva niz mjera s osnovnim ciljem sprječavanja pojave bolesti kod većeg broja životinja. Pritom se ne zanemaruje važnost zdravlja svake pojedine životinje. Osobita pozornost treba biti posvećena stadima kojima je osnovni cilj proizvodnja mlijeka kako bi se izbjegnulo liječenje tijekom laktacije, što dovodi do znatnih gubitaka u proizvodnji zbog troškova veterinara i karence. Pojedini lijekovi ne smiju se koristiti u stadima čije se mlijeko koristi za prehranu ljudi, što dodatno otežava liječenje pojedinih bolesti.

Kod ovaca često se javljaju bolesti koje spadaju u skupinu zoonoza, pri čemu ugrožavaju zdravlje uzgajivača ali i krajnjih korisnika – kupaca njihovih proizvoda. Najčešći su uzroci pojave bolesti u stadima neodgovarajući smještaj, nepravilna hranidba i neprovođenje veterinarskih preventivnih zahvata, npr. vakcinacija i dehelmintizacija. Program preventivnih zahvata mora biti prilagođen pasmini, tehnologiji i uzgojnom cilju, kao i bolestima koje su dijagnosticirane u stadu i na uzgojnom području. Ukratko će biti opisano nekoliko najčešćih bolesti ovaca koje ugrožavaju zdravlje stada i načine kako ih možemo spriječiti.

Zarazna šepavost

Proteklu godinu obilježila su dugotrajna kišna razdoblja koja su u značajnoj mjeri pogodovala pojavi zarazne šepavosti u brojnim stadima ovaca širom Hrvatske. Ovce su često boravile na vlažnim (blatnim) površinama što je dovelo do pojave i širenja bolesti, osobito u stadima u kojima se bolest i prije pojavljivala. U slučaju da je na jednom području zaraženo više stada suzbijanje je teško jer su ovce stalno izložene uzročnicima ako se koriste zajednički putovi i pašnjaci.

Uzročnik i širenje bolesti

Zarazna šepavost je multikauzalna bolest čijem izbijanju pogoduje držanje ovaca na vlažnim i balegom onečišćenim površinama. Bolest uzrokuju dvije bakterije: Fusobacterium necrophorum i Dichelobacter nodosus. U okolišu uzročnici prežive nekoliko dana dok za toplog i vlažnog vremena mogu preživjeti do četrnaest dana. U oboljelom papku uzročnik živi neograničeno vrijeme. Bolest se pojavljuje u stadima nakon uvođenja zaraženih životinja ili boravkom stada na područjima ili u stajama gdje su boravile bolesne ovce. Bolest se javlja na svim područjima Hrvatske. Na otocima bolesti nema izuzev otoka Krka na kojemu je bolest prisutna više od 20 godina..

Znakovi bolesti

Bolest nije teško prepoznati jer oboljele životinje šepaju na jednu ili više nogu a dok pasu kleče na prednjim nogama odnosno karpalnim zglobovima. Šepave ovce zaostaju za stadom naročito ako se kreću po tvrdoj površini kao što je na primjer asfaltirana cesta. Svaku šepavu ili sumnjivu životinju potrebno je odvojiti od stada. Bolest potvrđujemo pregledom papaka pri čemu je koža u međupapčanom prostoru upaljena i prekrivena gnojnim sadržajem izrazito neugodnog mirisa.

Tipičan znak zarazne šepavosti –”klečanje” ovaca

Liječenje

Osnovno pravilo je da čim uzgajivač primijeti šepanje u stadu mora odmah odvojiti bolesne i sumnjive ovce. Liječenje je potrebno provoditi za topla vremena kad je tlo suho. Sastoji se od uklanjanja podminirane rožine škarama i nožem za papke i tretiranjem antibiotskim sprejem. Ovcu posjednemo na trticu pri čemu možemo koristiti i gumu osobnog vozila kako bi ovca bila mirna a da onaj koji liječi ima nesmetani pristup svim nogama.

Pribor za korekciju papaka ovaca i koza
Stolica za ovce

Donju stranu papka očistimo vrhom noža, a zatim škarama režemo odvojenu rožinu. Nakon što škarama uklonimo većinu rožine, rezanjem nožem u tanjim slojevima moramo doći do dijela gdje rožina čvrsto prianja za papak odnosno do zdravog dijela. Zbog upalnog procesa u papku, može doći do krvarenja koje spontano prestaje. Nakon uklanjanja podminirane rožine papak i međupapčani prostor poprskamo antibiotskim sprejem, a po mogućnosti i cinkom u prahu.

Podminirana rožina  
Orezani papak
Slikovni rezultat za liječenje papaka antibiotskim sprejom
Liječenje antibiotskim sprejem

Rožinu je potrebno sakupiti na hrpu i spaliti u peći jer predstavlja izvor zaraze. Zanimljivo je da psi vrlo rado jedu odrezanu rožinu pa je prilikom korekcije svu pojedu. Liječenje se može provesti i intramuskularnom aplikacijom antibiotika u kombinaciji s uklanjanjem nekrotične rožine. Nakon liječenja ovce je potrebno držati na suhim površinama nekoliko dana. Oba načina liječenja su uspješna u 90-95% slučajeva.

Kako spriječiti zaraznu šepavost ovaca?

Pod u staji mora uvijek biti suh i čist, a za steljenje je najbolje koristiti slamu. Opasnost od širenja bolesti možemo smanjiti ako odmah izdvojimo zaražene i sumnjive ovce. Bolest se često pojavljuje i nakon uvođenja zaraženog rasplodnog ovna. Svakom ovnu je potrebno temeljito pregledati sve papke, a poželjno je da ih se korigira i poprska antibiotskim sprejem.

Nakon liječenja stado kroz 14 dana ne smijemo puštati na površine gdje su boravile bolesne ovce. Poželjno je korištenje bazena za dezinfekciju papaka ali samo na ovcama kojima su korigirani papci. Jedna od preventivnih mjera je i vakciniranje ovaca. Vakcina ne djeluje podjednako na sve pasmine ovaca, tako da njezina primjena ne pruža potpunu zaštitu od bolesti. Nakon vakcinacije imunost traje 4-12 tjedana nakon čega bi ju bilo potrebno ponoviti, pa je s ekonomskog gledišta njezina primjena upitna. Na kraju još jednom naglašavamo da korekcija papaka ovaca tijekom ljeta odnosno sušnih dana smanjuje rizik od izbijanja zarazne šepavosti tijekom kišnih razdoblja u jesen i zimi jer ćemo ukloniti uzročnika iz papaka i okoline stada.

Enterotoksemija janjadi

 …

Uzročnik i pogodnosti za razvoj bolesti

Znakovi bolesti

Dijagnoza i liječenje

Preventiva bolesti

Zarazni ektim

Uzročnik i širenje

Znakovi bolesti

Dijagnoza i liječenje

Preventiva

Listerioza

Izvori i širenje bolesti

Znakovi bolesti

Septikemijski oblik

Živčani oblik

Pobačaj

 …

Dijagnoza i liječenje

Preventiva bolesti

Parazitarne bolesti

Šuga

Uzročnici

Znakovi bolesti

Dijagnoza i liječenje

Preventiva

Metiljavost

Razvoj parazita

Znakovi bolesti

Dijagnoza i liječenje

Preventiva 

Kako upravljati zdravljem stada ovaca?

Cijeli prilog “Zdravlje stada ovaca – temelj uspješne poljoprivredne proizvodnje” pročitajte u tiskanom izdanju Gospodarskog lista br. 1/2020