Vinarski sektor jedan je najpogođenijih u poljoprivredi pandemijom Covid-19, s obzirom da trenutno zatvoreni ugostitelji, odnosno HORECA kanal čini značajan udio njihovog plasmana i prodaje vina, a izgledi su da će i u 2021.g. biti teškoća u prodaji vina. Stoga će biti zanimljivo vidjeti kako će vinarima pomoći novi natječaji iz mjera Nacionalnog programa pomoći sektoru vina u razdoblju 2019.-2023.g., a na koje se mogu prijaviti do 5. veljače 2021.

Početkom prosinca objavljeni su natječaji za mjeru Informiranje u državama članicama i za mjeru Promidžba vina na tržištima trećih zemalja. Cilj ovih mjera je povećanje udjela izvoza na tržištima trećih zemalja te unaprjeđenje imidža i prepoznatljivosti hrvatskih vina na stranim tržištima, a namijenjene su stručnim organizacijama u sektoru vina, organizacijama proizvođača vina, udruženjima organizacija proizvođača vina, privremenim ili stalnim udruženjima proizvođača, sektorskim organizacijama u sektoru vina, javnim tijelima koja su utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina, osim korisnika Državnog proračuna i privatnim poduzećima (fizičke ili pravne osobe) registriranim za proizvodnju vina. Privatna poduzeća registrirana za proizvodnju vina su prihvatljivi korisnici samo u mjeri Promidžba, dok su iznimka iz mjere Informiranje javna tijela.

Razina potpore iznosi do 80 posto ukupno prihvatljivih troškova i odnosi se na sredstva EU, a najviši iznos ukupno prihvatljivih troškova po projektu za mjeru Promidžba iznosi 250 tisuća eura te 100 tisuća eura u mjeri Informiranje. 

Prihvatljive aktivnosti za mjeru Promidžba su objavljivanje reklama u medijima uključujući društvene mreže, ulaganja u odnose s javnošću, promocija i marketing, organizacija informativnih putovanja u Hrvatsku, promocija imidža Hrvatske, promotivne prodaje, ulaganja u promotivne materijala za treće zemlje, kao i ulaganja u sudjelovanje na sajmovima i  događanjima na tržištima trećih zemalja te administrativne troškove i troškove osoblja korisnika, a za mjeru Informiranje prihvatljive su informativne kampanje, sudjelovanje na događanjima uključujući sajmove i izložbe od nacionalnog značaja ili značaja za EU, oglašavanje u medijima na tržištu država članica, izrada i distribucija informativnih materijala za tržište članica i administrativni troškovi i troškovi osoblja. 

Na kraju donosimo i popis zakonodavnih aktivnosti koje su u planu Ministarstva poljoprivrede u 2021.g.

Naziv nacrta prijedloga zakonaUpućivanje u proceduru Vlade Republike Hrvatske
Zakon o održivoj uporabi pesticida (EU)I. tromjesečje
Zakon o prehrambeno-tehnološkoj, biotehnološkoj i nutricionističkoj djelatnosti (PUP)I. tromjesečje
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištuI. tromjesečje
Zakon o veterinarstvu (EU)I. tromjesečje
Zakon o zdravlju životinja (EU)I. tromjesečje
Zakon o izmjenama Zakona o hraniI. tromjesečje
Zakon o izmjenama Zakona o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranuI. tromjesečje
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvuII. tromjesečje
Zakon o ljekovitoj hrani za životinje (EU)III. tromjesečje
Zakon o veterinarsko-medicinskim proizvodima (EU)III. tromjesečje
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o morskom ribarstvu (EU)III. tromjesečje
Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljištaIV. tromjesečje
Zakon o gnojidbenim proizvodima (EU)IV. tromjesečje

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje
Prethodni članakNova svestrana serija Massey Ferguson MF 5S
Sljedeći članakKatolički kalendar 2021.
Alan Vajda, mag. iur
Rođen je 1967. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu, te Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Bio je i jest član raznih nacionalnih odbora, radnih skupina, s bogatim radnim iskustvom. Autor je nekoliko stručnih radova i članaka, te suradnik u Gospodarskom listu. Rođen je 7. travnja 1967. godine u Zagrebu gdje završava Ekonomski obrazovni centar "Boris Kidrič" (srednja stručna sprema - IV stupanj stručne spreme - ekonomist za računovodstveno - financijske poslove), te Pravni fakultet u zagrebu (visoka stručna sprema - VII stupanj stručne spreme - diplomirani pravnik). MEĐUNARODNO ISKUSTVO Član europske mreže za razmjenu podataka između institucija koje se bave stručnim usavršavanjem u pravosuđu pri Vijeću Europe tzv. Lisabonska mreža (2002. - 2003.) Član pregovaračkog tima Vlade Republike Hrvatske za pregovore s Europskom unijom o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju (2001. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije pod nazivom Cards 2001, a koji je namijenjen centru za stručno usavršavanje sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (2002. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije - sudstvo i pravo pod nazivom Obnova 1999. Voditelj projekta Europske komisije Potpora europske komisije sudstvu u području pružanja pravnih savjeta, sudskog sustava i postupanja s predmetima pod nazivom obnova 2000. (2001. - 2002.) Član odbora stručnjaka Vijeća Europe za suradnju na području informacijske tehnologije i prava (cj-it), strasbourg, republika francuska (2001. - 2002.). Član SECI radne skupine u sklopu pregovora o ugovoru o suradnji za sprječavanje i suzbijanje prekograničnog kriminala, Bukurešt, Rumunjska (1998. - 2000.) Član radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT , namijenjenog procjeni učinaka propisa od strane Hrvatske poslovne zajednice (2008. – 2009.) Trener za potrebe aktivnih mjera politike zapošljavanja za potrebe tržišta rada u sklopu IPA projekta Europske unije s ciljem stvaranja centra tržišta rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (2011. - 2012.) Zamjenik člana radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT II namijenjenog provedbi ekonomske procjene učinaka propisa i poboljšanju informiranosti hrvatske poslovne zajednice (2013.- ) Sudionik projekta Europske komisije o europskom socijalnom dijalogu (PEGASE), Brisel (2011. – 2012.) SUDJELOVANJE U RADU DRŽAVNIH INSTITUCIJA Član Nacionalnog odbora Vlade Republike Hrvatske za Međunarodno humanitarno pravo (2001. - 2002.). Član radne skupine pri Vladi Republike Hrvatske za rad na izradi pravne regulative vezane za područje elektronskih potpisa (2000. - 2002.). Zamjenik člana radne skupine za provedbu inicijative za suzbijanje organiziranog kriminala u sklopu pakta o stabilnosti (2001. - 2002.). Diplomatski tečaj pri Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske Organizator velikog broja seminara i radionica namijenjenih stručnom usavršavanju u pravosuđu (sudaca i državnih odvjetnika) u Hrvatskoj 2002. - 2003. Član radne skupine Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva radi donošenja odluke o godišnjoj kvoti radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Hrvatskoj. Član Međunarodne trgovačke komore - komisije za trgovačko pravo i praksu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (ICC Hrvatska). Predavač pravne grupe predmeta pri Pučkom otvorenom učilištu u zagrebu (2013. - ). OSTALE AKTIVNOSTI Glavni tajnik Europskog udruženja studenata prava, Zagreb, (European Law Students Association) 1988.-1992. Član uredništva časopisa Pravnik pri Pravnom fakultetu u Zagrebu 1990 -1991. Vanjski suradnik - urednik lista Informator za područje pravosuđa i Europske unije 2001. – 2003. AUTOR STRUČNIH RADOVA U NIŽE NAVEDENIM PUBLIKACIJAMA Informator, IUS info, Novi Informator, Hrvatska pravna revija, Odvjetnik, Carinski vjesnik, Pravo u gospodarstvu, Financije i porezi, Poslovni tjednik, Obrtničke novine, Radno pravo, Računovodstvo i porezi u praksi, Računovodstvo i financije, Pravo i porezi, Poslovni savjetnik, Privredni vjesnik, Sigurnost, Fircon Mostar, Nova zadruga, Revicon Sarajevo, Prizma Sarajevo, FEB Sarajevo, Pravni savjetnik Sarajevo, Gospodarski list Zagreb. OSTALE VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI Položen Državni stručni ispit - Carinska uprava - središnji ured 1998. godine. Potvrda o korištenju IT programskih paketa - Algebra - Zagreb (MS Word, Excel, Powerpoint, Outlook). Potvrda o završenoj edukaciji Europske komisije o upravljanju projektnim ciklusom (PCM). Organizator seminara i radionica namijenjenih edukaciji pravosudnih dužnosnika 2002. - 2003. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih pravosuđu. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih malom i srednjem poduzetništvu. STRANI JEZICI Engleski jezik - aktivno poznavanje u govoru i pismu.