U biljnom svijetu kimere predstavljaju biljke koje su sastavljene od stanica različitih genotipova. Sintetske kimere razvijaju se s ciljem razvoja alternativne metode oplemenjivanja, bez upotrebe hibridizacije ili genskih modifikacija. Glavni problem primjene sintetskih kimera je problem njihovog razvoja i mogućnosti dobivanja kod većine vrsta.

Vinova loza je jedna od najvažnijih kultura u svijetu. Međutim, sama genska raznovrsnost vinove loze se smanjuje. Tako polovicu svjetskih vinogradarskih površina zauzima svega 15 sorata. Zbog jakog marketinga i navika potrošača, teško da će u skorijoj budućnosti doći do velikih promjena i introdukcije novog sortimenta. Veliki problem modernog vinogradarstva predstavlja podložnost vinove loze brojnim bolestima.

Jedno od rješenja je korištenje tehnika hibridizacije ili genetičkih modifikacija. Međutim, većina javnosti ima negativan stav prema ovim tehnikama. Druga mogućnost bi bila razvoj sintetskih kimera. One potencijalno mogu poboljšati sadašnje kultivare, ali bez korištenja prije spomenutih metoda. Upravo ovom mogućnošću bavio se projekt ‘Razvoj sintetskih kimera’, financiran od strane Hrvatske zaklade za znanost. Cilj projekta bio je testirati protokol za razvoj sintetskih kimera, te mogućnosti njihove detekcije pomoću mikrosatelitskih markera.

Kimere su biljke kod kojih su prisutna tkiva najmanje dviju različitih genotipova u različitim slojevima meristema, a time i organi koji se iz njih razvijaju. Mnoge sorte i klonovi vinove loze koje su danas značajne u proizvodnji su periklinalne kimere. One su nastale spontano zbog mutacija u jednom od slojeva apikalnog meristema. Npr. Pinot crni, sivi i bijeli, neki klonovi sorte Chardonnay, Plavac mali sivi  i sl.

Za razliku od kimera koje su nastale mutacijama postoje i tzv. međuvrsne ili međusortne kimere. One su sastavljene od dvaju različitih genotipova koji pripadaju različitim vrstama tj. sortama.

Ovakve kimere mogu nastati spontano i to iz adventivnih izdanaka koji nastaju na spojnom mjestu prilikom cijepljenja (grafting chimeras). Tako su dokazane mnoge međuvrsne pa čak i međurodne kimere. Npr.: Citrus medica i C. aurantium; Laburnum anagyroides i Cytisus purpureus; Crataegus monogyna i Mespilus germanica.

Osim spontanih kimera postoje i tehnike koje se mogu koristiti za razvoj tzv. sintetskih kimera, tj. ciljano stvorenim sintetskim kimerama, a koje kod vinove loze nisu značajno istraživane. S obzirom da se periklinalne kimere gube generativnim razmnožavanjem njihov razvoj prvenstveno je zanimljiv samo za vrste sa vegetativnim načinom razmnožavanja, kao što je slučaj kod vinove loze.

Ovim istraživanjem donijeta je nova metoda za dobivanje sintetskih kimera vinove loze. Ovom metodom moglo bi se doći do rješenja na neka goruća vinogradarska i vinarska pitanja. Kao što je ranije spomenuto, moglo bi se doći do rješenja na pitanje bolesti i štetnika vinove loze. Stvaranjem kimera, spajajući otporne sorte i vrste s plemenitom vinovom lozom, mogle bi se dobiti biljke koje bi bile otporne na bolesti, a zadržati sav potencijal i prepoznatljivost plemenite vinove loze.

Ovakav pristup išao bi na ruku proizvođačima i potrošačima. Proizvođači bi uzgojem takvih biljaka u komercijalnom nasadu mogli smanjiti ukupan trošak proizvodnje. Zaštita je veliki izdatak s obzirom na osjetljivost vinove loze. Također, smanjenim provođenjem zaštite, rješava se problem prekomjernog korištenja zaštitnih sredstava. Time se značajno čuva i štiti ekosustav i bioraznolikost, a time i ljudsko zdravlje. Nadalje potrošači ne bi gubili na kvaliteti i prepoznatljivosti proizvoda na koji su navikli.

Izvor: Gospodarski kalendar

Prethodni članakKakvi su učinci češnjaka na zdravlje peradi?
Sljedeći članakOtporne vrtne orhideje
izv. prof. dr. sc. Darko Preiner
Docent na Zavodu za vinogradarstvo i vinarstvo, Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Uža specijalnost: sorte vinove loze, lozno rasadničarstvo, klonska selekcija sorata vinove loze, očuvanje autohtonih sorata vinove loze. Darko Preiner rođen je 10.02.1982. u Čakovcu gdje je završio Gospodarsku školu, a potom je u Zagrebu 2006.g. diplomirao na Agronomskom fakultetu, s temom „Ampelografska i genetička evaluacija mutanta Plavac mali sivi (V. vinifera L.)”. Na Zavodu za vinarstvo i vinogradarstvo Agronomskog fakulteta zaposlen je iste godine kao znanstveni novak-asistent. Doktorsku disertaciju pod nazivom “Učinkovitost masovne pozitivne selekcije autohtonih sorata vinove loze u Dalmaciji” obranio je 2012. g, a 2013. g. stječe naziv docenta i sudjeluje na brojnim nastavnim i znanstvenim aktivnostima na fakultetu. Nositelj je modula Znanstvena dostignuća u vinogradarstvu i vinarstvu na diplomskom studiju, a suradnik je na više modula na preddiplomskom i diplomskom studiju. Od 2011.mentor je na 5 diplomskih radova. Dobitnik je stipendije 2000-2006. međimurske županije i 2009. Nagrade Zaklade Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za najboljeg studenta poslijediplomskog studija. Usavršavao se u inozemstvu; 2009.g. - Training in Wine & Viticulture Topics, UC Davis, California, USA; Cochran Fellowship Program, 2008.g. -Gen bank management and operation course – Nordic Genetic Resources Center – Alnarp, Sweden, 2006.g. - Introduction to “Bologna Process” on comparability in the standards and quality of higher education qualifications in European Countries - Division of Viticulture and Pomology, BOKU University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna. Koordinator je Znanstveno nastavnog pokušališta za vinogradarstvo i vinarstvo Jazbina, Sveučilišta u Zagrebu. Odgovorna je osoba Agronomskog fakulteta za Fitosanitarni upisnik pri Ministarstvu poljoprivrede Republike Hrvatske i za Upisnik dobavljača sadnog materijala pri Zavodu za sjemenarstvo i rasadničarstvo, Hrvatskog centra za poljoprivredu hranu i selo. Član je radne skupine Vitis, European Cooperative Programme for Plant Genetic Resources (ECPGR). Član je znanstvenog odbora - 5th International Scientific and Expert Conference of the International TEAM Society (Technique, Education, Agriculture & Management). Član je Povjerenstva za priznavanje sorata vinove loze pri Ministarstvu poljoprivrede Republike Hrvatske. Zamjenik je voditelja radne skupine za vinovu lozu, Povjerenstva za biljne genetske resurse Republike Hrvatske. Član je Povjerenstva za organoleptičko ocjenjivanje vina i drugih proizvoda od grožđa i vina pri Ministarstvu Poljoprivrede Republike Hrvatske. Također je recenzent u znanstvenom časopisu Journal of food composition and analysis. Suradnik je na brojnim nacionalnim i međunarodnim znanstvenim projektima.