Toplo, sparno i povremeno kišovito razdoblje s početkom cvatnje vinograda povećava opasnost od moguće pojave biljnih patogena. Vinogradari prije i naročito nakon cvatnje, na tek zametnutim bobicama, trebaju obavljati redovite mjere zaštite vinove loze od najvažnijih uzročnika bolesti.

Zbog izrazito blage zime 15/16. i iznadprosječno tople veljače ove godine s odstupanjem mjesečne temp. za +6°C u odnosu na očekivane prosjeke, već u prvom tjednu travnja bio je vidljiv stadij “vunastog pupa”. Na nekim položajima i vinskim sortama “pojava prvih listića”, pa su već tada vinogradari započeli suzbijati štetnike i bolesti. Najviše grinje šiškarice – Eriophydae i uzročnika crne pjegavosti – Phomopsis. U kontinentalnim vinorodnim regijama to je dva tjedna ranije nego prosječnih sezona).

Nažalost, u jutarnjim je satima 26.4. o.g. zabilježeno kasno proljetno smrzavanje. Ono je u mnogim vinogorjima uzročilo veće štete, jer su mladice kod nekih sorata bile dužine 20-ak ili više cm. Tijekom svibnja zabilježena je iznadprosječna količina oborina. Pritom najveća količina tih padalina bila u prvih dvadesetak dana svibnja. Dok u zadnjem tjednu proteklog mjeseca bilježimo, suho, sparno i vruće razdoblje. Stoga smo već 20. svibnja pronalazili prve simptome sive plijesni (Botrytis) na lišću pojedinih vinskih sorata. Npr. Rajnski rizling, Moslavac bijeli ili Šipon, Graševina, Pinot sivi i dr..
Najveću ekspanziju i štete već krajem cvatnje, odnosno od druge polovice mjeseca lipnja na tek zametnutim bobicama, očekujemo od jače pojave pepelnice u slabije zaštićenim vinogradima. Zašto? Jedan od razloga je razvoj otpornosti ili rezistentnosti pepelnice loze na fungicide specifičnog načina djelovanja.

""

Bolesti loze sve su otpornije

U zadnjem svibanjskom tjednu najviše su dnevne temp. dosegnule u nekoliko navrata vrijednosti veće od +29°C. Zato je krajem tog mjeseca započelo otvaranje prvih cvjetova u nekih vinskih sorata (npr. Chardonnay, Pinot sivi). Simptome plamenjače (Plasmopara viticola) ne netretiranom trsju sorte Moslavac bijeli ili Šipon početkom lipnja o.g. još nismo pronalazili. Tako u Međimurju sustavnim poljskim mikropokusima na osjetljivoj vinskoj sorti Moslavac bijeli ili Šipon već od 2002. godine primjećujemo slabiju djelotvornost nekih triazola iz IBE skupine fungicida. Npr. propikonazol, miklobutanil. Nakon 2010. godine u našem je vinogorju drastično pala djelotvornost svih strobilurinaTo su piraklostrobin, azoksistrobin, krezoksim-metil i trifloksistrobin. Također, nekih kinolina (kinoksifen). Ovakve spoznaje potvrđuju i drugi istraživači u srednjoj Europi (npr. Mađarskoj, Austriji, Švicarskoj).

Protiv pepelnice nastoji se provoditi “antirezistentna strategija kemijskog suzbijanja”. Pri čemu tijekom sezone treba mijenjati različite kemijske skupine. Rizične djelatne tvari izbjegavati ili ih ograničiti i koristiti u kombinaciji s površinskim fungicidima (sumpor, meptildinokap).

Sumporni fungicidi i meptildinokap (Karathane Gold) se ne smiju miješati međusobno. Ovi su pripravci moguće fitotoksični na tek zametnute bobice i vršne dijelove mladica pri temperaturama zraka većim od +28°C.

Izbor fungicida nakon cvatnje

Zbog dobrog postranog utjecaja na sivu plijesan (Botrytis cinerea) pri izboru fungicida nakon cvatnje u vinogradima (na sortama i položajima gdje se ova bolest ranijih sezona pojavljivala u jačoj mjeri) prednost treba dati pripravcima protiv plamenjače koji sadrže folpet. Npr. Mikal Flash WG (3 kg/ha), Mikal Premium F (3 kg/ha), Forum Star DF (2 kg/ha), Curzate-F SC (2,5-3 lit./ ha), Galben F ili Fantic F (2,5-3 kg/ha), Ridomil Gold Combi (2-2,5 kg/ha), Pergado F (2,5-3 kg/ha), odnosno od pripravaka protiv pepelnice isti učinak daje boskalid (npr. Collis) (0,3-0,4 lit./ha) i fluopyram (npr. Luna Experience SC) (0,35-0,4 lit./ha).

Svakako nakon cvatnje protiv pepelnice vinove loze prednost dajemo gotovim tvorničkim kombiniranim pripravcima, npr. Luna Experience SC (0,35-0,4 lit./ha) ili Dynali EC (0,5-0,6 lit./ha) ili Nativo WG (0,2 kg/ha) ili Postalon SC (1,0 lit./ha) ili Falcon EC (0,35-0,4 lit./ha) ili Collis SC (0,3-0,4 lit./ ha). Na položajima i vinskim sortama gdje je plijesan ranijih sezona bila dominantan problem, a ove su se godine pojavili znakovi na lišću i cvjetnim organima, već prije cvatnje moguće je planirati primjenu specifičnih botriticida (npr. Switch, Teldor, Pyrus, Cantus, Luna Privilege). Prezimljujuća populacija pepeljasta grožđana moljca (Lobesia botrana) je tijekom svibnja bila značajno manja od očekivanog broja. Žutog grožđanog moljca (Eupoecilia ambiguella) u 2016. godini nismo još registrirali. Stoga njihovu prvu generaciju nismo uoči cvatnje preporučili usmjereno suzbijati. No valja pratiti brojnost njihove ljetne generacije (krajem lipnja i tijekom srpnja).

""

Suzbijanje američkog cvrčka počinje sredinom lipnja

U nasadima gdje se ranijih godina u jačoj mjeri javljala bolest iz skupine fitoplazmatskih žutica (npr. sorte Chardonnay, Rajnski rizling, Pinot sivi i bijeli, Graševina) moguće je nakon cvatnje suzbijati prijenosnike ove bolesti iz skupine cvrčaka. Američki cvrčak ( Scaphoideus titanus) kao tipičan “mediteranski štetnik”, pronađen je od 2005. godine na našem najsjevernijem vinorodnom području Štrigove. Od 2011. sezone dopuštenje u našoj zemlji za njegovo usmjereno suzbijanje nakon cvatnje vinograda ima pripravak Actara WG u količini 0,2 kg/ha. Ovaj je pripravak vrlo otrovan i opasan za pčele. Zato vinogradi moraju biti nakon cvatnje pokošeni (cvjetni podrast npr. bijela djetelina prije tretiranja mora biti pokošena). Primjenu ovog insekticida ograničiti na doba dana kada pčele ne lete (večernji i/ili noćni sati)

Prema iskustvima iz 2001. i 2004. jaču pojavu žutica iz skupine fitoplazmoza očekujemo nakon vrlo vrućih i suhih godina. Kakva su primjerice bile 2011., 2012., 2013. i 2015..

Suzbijanje cvrčaka već nakon cvatnje je potrebno samo u nasadima gdje su proteklih sezona u jačoj mjeri primijećeni znakovi ove bolesti. Sukladno “Naredbi o poduzimanju mjera za sprječavanja širenja i suzbijanja zlatne žutice vinove loze koju uzrokuje štetni organizam Grapevine flavescence doreé MLO” (NN 7/13.).

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje
Prethodni članakSud pogriješio u postupku ostavinske rasprave
Sljedeći članakSTIHL motorne prskalice nude mogućnost apliciranja zaštitnih sredstava
mr. sc. Milorad Šubić
Milorad (Ivan) Šubić, magistar znanosti i diplomirani inženjer agronomije, pročelnik Poljoprivredne savjetodavne službe u podružnici Međimurske županije. Savjetnik je iz područja zaštite bilja, član Hrvatskog društva biljne zaštite i Američkog fitopatološkog društa, suradnik Gospodarskog lista, autor više stručnih radova, koautor 3 znanstvena rada (CAB Abstracts) i više stručnih radova, te stručni suradnik i predavač u raznim obrazovnim institucijama. Rođen je 9. rujna 1969. Godine. Osnovnu školu završio je u Murskom Središću, a srednju poljoprivrednu školu u Križevcima. Diplomirao je na Agronomskom fakultetu u Zagrebu 1994. godine. Diplomski rad naslova "Istraživanje djelotvornosti biljnih ekstrakta na krumpirovu zlaticu – Leptinotarsa decemlineata (Say.) tijekom 1992. godine" izradio je na Zavodu za poljoprivrednu zoologiju, pod mentorstvom akademika prof.dr. Milana Maceljskog. Studijski program zaštite bilja završio s prosječnom ocjenom 4,63. Nakon završetka studija počinje se baviti patologijom bilja zaposlivši se krajem 1994. godine kao mlađi asistent na Zavodu za fitopatologiju Agronomskog fakulteta u Zagrebu. Sudjelovao u provođenju nastave studentima biljnih smjerova V semestra iz predmeta "Opća fitopatologija", te dijela predmeta "Specijalna fitopatologija" koji se odnosi na bakterijske i virusne bolesti biljaka (samo za studente smjera zaštita bilja VI semestar). Osim nastavnih aktivnosti bio je uključen u znanstveno-istraživački projekt "Scientific Research into the factors of Integrated control" financiran od strane Ministarstva znanosti i tehnologije. U akademskoj godini 1994/95. upisao poslijediplomski studij na inženjerskom smjeru Molekularna biologija Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, a u razdoblju od sredine 1995. do početka 1997. proučavao karantensku i bakterijsku palež jabučastog voća (Erwinia amylovora). U siječnju 1996. godine boravio na studijskom usavršavanju iz biljne bakteriologije u Bologni (Instituto di Patologia Vegetale, Scienze e Tecnologie Agroindustriali ed Agroambientali, Universita degli Studi di Bologna, kod prof.dr. Carla Bazzia) kao stipendist Ministarstva tehnologije i znanosti Republike Hrvatske. Zbog rješavanja stambenih i obiteljskih problema prekida rad na fakultetu i poslijediplomski studij na PMF-u, te se vraća u Međimurje. Od 1. svibnja 1997. godine počinje raditi u Uredu za gospodarstvo Međimurske županije kao voditelj službe za zaštitu bilja, a 1. veljače 1998. godine prelazi u Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu, Odsjek Međimurske županije u svojstvu savjetnika za zaštitu bilja. Krajem 1998. postaje rukovoditelj odsjeka. Rukovodeće poslove obavlja u Javnoj poljoprivredno savjetodavnoj službi pri Hrvatskoj poljoprivrednoj komori (2011. i 2012.), te u Poljoprivredno savjetodavnoj službi (2012., 2013. i 2014.) i Savjetodavnoj službi (danas). U okviru provođenja međunarodnog projekta vlada Kraljevine Nizozemske i Republike Hrvatske "Unapređenje proizvodnje krumpira u Hrvatskoj" tijekom ožujka 1999. godine boravio na stručnoj izobrazbi u Centru za obuku "IPC Plant" Emmeloord. Poslijediplomski studij na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (područje Biotehničkih znanosti, polje Agronomija, znanstvena grana Fitomedicina) upisuje 1998. godine, a magistrirao 2002. godine obranivši magistarski rad naslova: "Mogućnosti prognoze i suzbijanja plamenjače krumpira (Phytophthora infestans (Mont.) De Bary) u Međimurju", izrađen pod vodstvom prof.dr. Bogdana Cvjetkovića. Znanstveno i stručno usavršavanje Od 1997. godine aktivno sudjeluje u radu godišnjih Seminara biljne zaštite stručnim izlaganjima iz područja integrirane zaštite voćnjaka, vinograda i povrtlarskih kultura. Koautor je 3 znanstvena rada (CAB Abstracts) i više stručnih radova. Stručni je suradnik "Gospodarskog lista" i autor kolumne zaštite bilja u županijskim novinama "Međimurje", a od 1998. godine stručni suradnik Gospodarske škole Čakovec, Pučkog otvorenog učilišta Čakovec i Privatnog učilišta "Novak" iz Čakovca pri izvođenju nastave "Tečaj za vinogradare i vinare" (predavač poglavlja "Zaštita vinograda od štetočinja") i nastave za osposobljavanje ratara (predavač poglavlja "Zaštita ratarskih kultura od štetnih organizama"). Tijekom 2010. godine bio je vanjski suradnik Pučkog otvorenog učilišta Čakovec pri obrazovanju odraslih za zanimanje Proizvođač merkantilnog krumpira (predavač za poglavlja "Značaj plodoreda u suvremenom uzgoju krumpira" i "Zaštita krumpira od štetnih organizama") Član je Hrvatskog društva biljne zaštite (HDBZ) i Američkog fitopatološkog društva (APS). Nagrađen je u veljači 2012. godine od Hrvatskog društva biljne zaštite Poveljom, uz brončanu plaketu radi doprinosa popularizaciji i afirmaciji struke. Oženjen, otac kćeri Lucije i sina Ivana.