Klimatske prilike tijekom proteklih nekoliko godina donose odstupanja od višegodišnjih prosjeka temperatura i oborina.

Nove teškoće u zaštiti bilja

Na području Bjelovarsko-bilogorske županije tijekom ljeta bilo je izuzetno toplo tako da su srednje mjesečne temperature bile znatno iznad. Dok su prosječne količine oborina bile ispod višegodišnjeg prosjeka. Takove temperaturne oscilacije dovode svake godine do pojave nekih novih teškoća u zaštiti bilja. Svaka godina specifična je zbog različitih klimatskih prilika i proizvođači bi trebali biti stalno prisutni na parcelama kako bi pravovremeno uočili i riješili probleme u zaštiti bilja na najbolji mogući način.

Proždrljiva gusjenica na uljanoj repici

Nakon dojave da su se u usjevima uljane repice pojavile gusjenice, obilaskom terena utvrdili smo da se ne radi o pagusjenici repičine ose listarice (Athalia colibri). Nego o proždrljivoj i živahnoj gusjenici koja dosadašnjih godina nije primijećena. Jača pojava ovih gusjenica uočena je na parcelama koje se nalaze uz zakorovljena strništa. Pregledom korovskih vrsta utvrđene su gusjenice na gotovo svim vrstama širokolisnih korova koje su bile prisutne na strništima. Ambrozija, menta, divlja kupina i dr. Iz toga se može zaključiti da su gusjenice sa korovskih vrsta prešle na uljanu repicu.

Uz pomoć stručnjaka Zavoda za zaštitu bilja – HCPHS utvrdili smo da je riječ o vrsti iz porodice (Noctuidae), potporodici (Heliothinae). Za ove štetnike svojstveno je da je njihova pojava vezana uz toplije i južnije krajeve. No kao izrazito migratorne vrste u ovako toplim ljetima javljaju se i u područjima s hladnijom klimom. Svrstavamo ih u polifagne vrste čiji se leptiri hrane cvjetnim nektarom. Na tim biljkama nakon kopulacije odlažu jaja iz kojih se izlegu gusjenice. Mogu imati i nekoliko generacija godišnje.

S korova na repicu

Sagledavajući sve čimbenike zaključiti se može da je leptir doletio početkom kolovoza. Tada su korovi na strništima bili dobro razvijeni, te su tu započeli s ishranom, odlaganjem jaja te nastavili svoj razvoj. Pojavom mladih biljčica uljane repice prešli su na nju i svoju ishranu nastavili na njenim mlađim i mekšim listovima. Kako se ovdje ne radi o ¨standardnom¨ štetniku uljane repice, u Hrvatskoj nema registriranih insekticida za njegovo suzbijanje. Dobre rezultate mogla bi polučiti primjena insekticida koji su dozvoljeni za suzbijanje jesenskih štetnika uljane repice (repičina osa listarica, repičini buhači), uz napomenu da gusjenice moraju biti u prvim razvojnim stadijima.