Početkom rujna 2022. Srbija je putem ADIS sustava prijave bolesti Europske unije prijavila veći broj izbijanja afričke svinjske kuge (ASK) u domaćih i divljih svinja.

Ukupno je prijavljeno 40 izbijanja afričke svinjske kuge od čega 28 izbijanja bolesti u uzgojima domaćih svinja na području distrikata Borski (Majdanpek), Braničevski (Malo Crniće), Jablanički (Crna Trava), Južno-Banatski (Kovin), Nišavski (Ražanj), Pčinjski (Bosilegrad), Podunavski (Smederevska Palanka) i Pomoravski (Despotovac) te  12 izbijanja bolesti u divljih svinja na području distrikata Južno-Banatski (Kovin i Bela Crkva), Nišavski (Gadžin Han), Pčinjski (Surdulica i Bosilegrad) te Zaječarski (Zaječar).

Podsjećamo da su u Hrvatskoj i dalje na snazi pojačane preventivne mjere. Glavni cilj mjera je održavanje statusa zemlje slobodne od ASK i rano otkrivanje unosa virusa. Sve kako bi se pravovremeno i žurno u slučaju pojave bolesti provele mjere radi sprječavanja daljnjeg širenja.

Stoga se pozivaju svi posjednici svinja da se strogo pridržavaju svih propisanih mjera. Svaku pojavu bolesti i uginuće potrebno je odmah i bez odlaganja  prijaviti svojim veterinarima.

Strogo je zabranjeno:

  • unošenje proizvoda životinjskog podrijetla na farme svinja;
  • prijevoz svinja u prijevoznim sredstvima koja nisu očišćena, oprana i dezinficirana;
  • premještanje svinja iz jednog uzgoja u drugi bez propisane popratne dokumentacije (svjedodžba o zdravstvenom stanju i dokumentacija o premještanju);
  • držanje svinja na neregistriranim gospodarstvima na otvorenom bez odobrenja veterinarske inspekcije Državnog inspektorata;
  • zakapanje lešina i nusproizvoda životinjskog podrijetla.

Uginule svinje i nusproizvodi životinjskog podrijetla zbrinjavaju se isključivo putem registriranih prijevoznika nusproizvoda u odobrenim objektima za zbrinjavanje nusproizvoda (kafilerija). Posjednici su dužni voditi ažurnu evidenciju Registar svinja na farmi. Posjednici svinja koji se neće pridržavati propisanih mjera neće moći ostvariti pravo na nadoknadu štete za usmrćene svinje u slučaju pojave ASK. 

Lovoovlaštenici su dužni pridržavati se biosigurnosnih mjera prije, tijekom i nakon lova. Također i aktivno tražiti i prijaviti ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji svaku pronađenu uginulu divlju svinju. To uključuje i stradale u prometu i odstrijeljene bolesne. Sve u svrhu pretraživanja na ASK.

 
U slučaju pojave ASK ugrožena je cjelokupna svinjogojska proizvodnja u Republici Hrvatskoj. Tako je od općeg interesa da se pojava ove bolesti spriječi. U slučaju njene pojave i da se što ranije otkrije kako bi posljedice izbijanja bile svedene na najmanju moguću mjeru.

 
ASK je kontagiozna virusna zarazna bolest isključivo domaćih i divljih svinja. Ona se manifestira u obliku hemoragijske groznice, a smrtnost svinja može doseći i 100%. Bolest nije opasna za ljude i druge životinje, ali se vrlo brzo širi bez obzira na granice. Tako ima ozbiljne socioekonomske i javno zdravstvene posljedice. To ima izrazito negativan utjecaj na međunarodni promet svinja, svinjskog mesa i proizvoda podrijetlom od svinja.