U Malom Lošinju održava se jubilarna, dvadeseta po redu međunarodna znanstveno-kulturna manifestacija Lošinjski dani bioetike. Na njima sudjeluje predsjednica saborskog Odbora za poljoprivredu Marijana Petir.

Širi, društveni i politički značaj Lošinjskih dana bioetike naglašen je okruglim stolom: Hrvatska i GMO: od creskog Apela do saborske Deklaracije. Okrugli stol se održao u ponedjeljak, 16. svibnja 2022. Organiziran je u povodu donošenja Deklaracije o Alpe-Adria-Dunav području slobodnom od GMO-a u Hrvatskom saboru na inicijativu Odbora za poljoprivredu i njegove predsjednice Marijane Petir.

Na okruglom stolu su sudjelovali Marijana Petir (zastupnica u Hrvatskom saboru i predsjednica saborskog Odbora za poljoprivredu); Ante Čović (profesor na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu i voditelj Znanstvenog centra izvrsnosti za integrativnu bioetiku); Ivica Kelam (profesor na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti te Kineziološkom fakultetu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku te voditelj sveučilišnog Centra za integrativnu bioetiku); Valerije Vrček (profesor na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu).

Marijana Petir je podsjetila da su sve županije u Hrvatskoj donijele odluke da svoja područja proglašavaju slobodnim od GMO-a. Time je zabranjeno ispuštanje živih GMO-a u okoliš na teritoriju cijele Hrvatske, pa i u pokusne svrhe.

Na EU razini izmijenjena je Direktiva 2001/18/EZ u pogledu mogućnosti država članica da ograniče ili zabrane uzgoj GMO-a na svojem državnom području.. Time je državama članicama dana mogućnost zabrane uzgoja pojedinačnih ili skupina GMO-a na dijelu ili čitavom svom teritoriju.

 -Hrvatski sabor je na prijedlog Odbora za poljoprivredu usvojio Deklaraciju o Alpe-Adria-Dunav području slobodnom od GMO-a. Također, pozvao je međunarodne partnere iz te regije da se priključe ovoj Inicijativi. Deklaracija i aktivnosti koje će slijediti pomoći će u promoviranju i brendiranjuHrvatske kao zemlje domaće i kvalitetne hrane; zemlje usmjerene prema ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji i uzgoju proizvoda bez GMO-a, rekla je Petir.

Smatra da nije dovoljno štititi samo svoj teritorij od GMO-a ako se i države u našem okruženju neće ponašati na isti način. Dodala je kako se nada da će ova Inicijativa biti prihvaćena i podržana na području nama susjednih zemalja; radi očuvanja bioraznolikosti te okolišno osjetljivog i ekološkog uzgoja poljoprivrednih proizvoda svojstvenog nasljeđu ovog područja srednje Europe.

Pozvali smo nadležna ministarstva na uspostavu jasnih kriterija označavanja vezanih uz „GMO free“ proizvode; to bi pozitivno utjecalo i na položaj ovih proizvoda na tržištu i jačala bi se njihova konkurentnost, rekla je Petir.

Naglasila kako je Ministarstvo poljoprivrede pozitivno reagiralo na tu inicijativu. Tako je pokrenulo izradu Zakona o označavanju hrane proizvedene bez genetski modificiranih organizama. Ona smatra da je takav pristup značajan za zaštitu potrošača, očuvanje okoliša i domaću proizvodnju hrane.

Ante Čović je rekao kako je problematika GMO-a u poljoprivredi i proizvodnji hrane od samog početka bila u fokusu ove manifestacije.

Ivica Kelam je upozorio da Europska komisija planira izraditi novi zakonodavni okvir; u njemu bi se dopustila sjetva poljoprivrednih kultura nastalih novim tehnikama uređivanja genoma; tako na razini Europske unije predstoji novo razdoblje borbe za očuvanje europskih polja od genetički modificiranih usjeva.

Republika Hrvatska se jasno odredila protiv sjetve genetički modificiranih usjeva. Deklaracija o Alpe-Adria-Dunav području slobodnom od GMO-a predstavlja veliki poticaj za očuvanje hrvatskih polja od GMO-a, istaknuo je Kelam.

Valerije Vrček govorio je o GMO-u u vrijeme pandemije koronavirusa. Istaknuo je da je Bayerovim preuzimanjem Monsanta i s pojavom koronavirusa, utihnula medijska prezentacija GMO-a i usporene su razvojne aktivnosti u agrokemijskoj industriji.

-Ulaskom u vrijeme pandemije GMO je izgubio prioritetni profil. Tako se ispod radara javnosti provuklo nekoliko važnih događaja, koji zaslužuju pažljiviji pristup. Sve to ukazuje na opasnosti koje unatoč usvojenoj Deklaraciji i dalje prijete iz sektora kojem je jako stalo da GMO ipak ne bude zabranjen. Stoga treba biti na oprezu, rekao je Vrček.

 class=