18. siječnja 2022. godine, objavljen je Natječaj iz Programa ruralnog razvoja za investicije u osnovnu infrastrukturu za javno navodnjavanje u svrhu smanjenja negativnog učinka suša, osiguranja stabilnosti poljoprivredne proizvodnje te povećanja konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore je 150 milijuna kuna, a rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu je od 1. do 28. veljače 2022. godine.

Prihvatljivi korisnici u ovom Natječaju operacije 4.3.1. su jedinice područne (regionalne) samouprave. Prihvatljivi projekti su projekti izgradnje cjelovitog sustava navodnjavanja u skladu s tehničkim rješenjima i građevinskom dozvolom (akumulacije, kanali, površinska i/ili podzemna drenaža kao elementi funkcionalne cjeline projekta, crpne stanice, cjevovodi, distribucijska mreža, nadzorno upravljački sustav i slično). Intenzitet potpore iznosit će najviše 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Do sada je u okviru operacije 4.3.1 „Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja“  kroz 17 projekata ugovoren iznos potpore veći od 666 milijuna kuna. U okviru Strateškog plana ZPP 2023. – 2027. kroz intervenciju „Potpora za sustave javnog navodnjavanja“ planirana su sredstva u iznosu od 82,3 milijuna eura, sve u cilju poboljšanja praksi koje doprinose prilagodbi i ublažavanju klimatskih promjena.

Detalje Natječaja možete pogledati na poveznici.  

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje