Ministarstvo poljoprivrede je izradilo aplikaciju ePosjednik za posjednike svinja. Ona će ubrzati i pojednostavniti ispunjenje obveze vođenja Registra svinja na gospodarstvu.  

Uz mogućnost samostalnog upisa podataka kako je propisano pravilnicima o obveznom označavanju i registraciji domaćih životinja, aplikacija sadrži i dodatne mogućnosti vođenja podataka o tovu svinja. Time će uzgajivačima svinja biti omogućen sveobuhvatan uvid u njihovu proizvodnju. 

Svaki posjednik svinja u obvezi je voditi Registar svinja na gospodarstvu. On mora sadržavati podatke o brojnom stanju i premještanjima svinja, rođenju i označavanjima svinja te osnovne podatke o gospodarstvu. Ovaj Registar, sukladno nacionalnom propisu kojim je preuzeta pravna stečevina EU, moguće je voditi u papirnatom ili elektronskom obliku.

Aplikacija je dostupna u okviru platforme ePosjednik na poveznici: https://stoka.hpa.hr/ePosjednik/

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje