Ministarstvo poljoprivrede je izradilo aplikaciju ePosjednik za posjednike svinja. Ona će ubrzati i pojednostavniti ispunjenje obveze vođenja Registra svinja na gospodarstvu.  

Uz mogućnost samostalnog upisa podataka kako je propisano pravilnicima o obveznom označavanju i registraciji domaćih životinja, aplikacija sadrži i dodatne mogućnosti vođenja podataka o tovu svinja. Time će uzgajivačima svinja biti omogućen sveobuhvatan uvid u njihovu proizvodnju. 

Svaki posjednik svinja u obvezi je voditi Registar svinja na gospodarstvu. On mora sadržavati podatke o brojnom stanju i premještanjima svinja, rođenju i označavanjima svinja te osnovne podatke o gospodarstvu. Ovaj Registar, sukladno nacionalnom propisu kojim je preuzeta pravna stečevina EU, moguće je voditi u papirnatom ili elektronskom obliku.

Aplikacija je dostupna u okviru platforme ePosjednik na poveznici: https://stoka.hpa.hr/ePosjednik/