Pravilnik o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu i akvakulturi objavljen je u “Narodnim novinama” broj 156, a stupio je na snagu i primjenjuje se od 24. prosinca 2013. godine. Zbog važnosti i opširnosti Pravilnika, prikaz ćemo objaviti u dva nastavka. U dijelu Opće odredbe, koji obuhvaća članak 1. opisan je normativni doseg ovog Pravilnika, odnosno materija koju ovaj Pravilnik normira.

Pravo na godišnju potrošnju plavog dizela

Nadalje, stavkom 2. istog članka propisano je da se ovim Pravilnikom također propisuju i pokazatelji prava na godišnju potrošnju plinskog ulja obojanog plavom bojom na koje ostvaruju pravo korisnici programa izravne potpore u poljoprivredi radi obavljanja poljoprivredne djelatnosti, definirani prema posebnim propisima, te korisnici prava na potrošnju plinskog ulja za namjene u ribolovu, ribogojstvu i akvakulturi iz članka 92. stavka 2. Zakona o trošarinama.

Stavkom 3. istog članka propisano je isključenje, odnosno, odredbe ovoga Pravilnika ne odnose se na uporabu energenata za namjenu plovidbe propisanu člankom 101. stavkom 1. točkom 2. Zakona o trošarinama.

Napominjemo da su prilozi 1 do 3 sastavni dio ovog Pravilnika, te da bez uvida u iste nije moguće steći potpuni uvid u ovaj Pravilnik. Dio drugi, pod nazivom Označavanje sadrži članak 2. ovog Pravilnika kojim je propisano da plinsko ulje koje se koristi za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu i akvakulturi iz članka 92. stavaka 1. i 2. Zakona mora biti obojano plavom bojom C.I. Solvent Blue 35 te mora biti označeno propisanim indikatorom. Plinsko ulje obojano plavom bojom mora sadržavati indikator C.I. Solvent Yellow124 (N -etil -N -2–(1 -izobutoksietoksi) etil -4 -(fenilazo) anilin) u količini ne manjoj od 6mg/l, a ne većoj od 9 mg/l. Količina i prisutnost indikatora iz stavka 1. ovoga člankaodređuje se prema harmoniziranoj referentnoj metodi Europske unije za dokazivanje Euromarkera (Solvent Yellow 124) u plinskom ulju. Označavanje plinskog ulja može se obavljati samo u trošarinskom skladištu ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta kojemu je u odobrenju za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište odobreno i označavanje plinskog ulja za namjene iz članka 92. stavaka 1. i 2. Zakona, te koji u svom trošarinskom skladištu ima postrojenja prikladna za doziranje, miješanje ili slična postrojenja, uz čiju pomoć se može osigurati propisano označavanje. Doziranje sredstva za označavanje propisanih u ovom članku utvrđuje se instrumentom za ispitivanje količine indikatora za označavanje, koji mora biti tehnički pregledan i ovjeren od strane tijela nadležnog za mjeriteljstvo, te odobren i po potrebi plombiran od strane carinskog ureda nadležnog prema lokaciji trošarinskog skladišta, osim ako nije provedivo ispitivanje označenog plinskog ulja u akreditiranom laboratoriju prema harmoniziranoj referentnoj metodi Europske unije za dokazivanje Euromarkera. Skladištenje plinskog ulja obojanog plavom bojom iz stavka 1.ovoga članka mora se obaviti na način kojim se osigurava da drugi proizvodi ne utječu na neutraliziranje sredstava za označavanje. Prije otpreme iz trošarinskog skladišta plinsko ulje iz stavka 1. ovoga članka mora biti označeno kako je propisano tim stavkom. Plinsko ulje iz stavka 1. ovoga članka koje se uvozi mora biti označeno kako je propisano tim stavkom. Prilikom uvoza za označeno plinsko ulje se mora priložiti potvrda inozemnog dobavljača o vrsti i količini tvari za označavanje ovjerena od nadležnog tijela kojom se dokazuje da je plinsko ulje propisno označeno.

 width= 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartica goriva

U dijelu pod oznakom Kartica goriva, Člankom 3. propisano je da karticu goriva korisnicima prava na potrošnju plinskog ulja obojanog plavom bojom u poljoprivredi izdaje Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a korisnicima prava u ribarstvu nadležno tijelo koje je izdalo povlasticu za ribolov ili povlasticu za uzgoj ribe i drugih morskih organizama, odnosno povlasticu za akvakulturu.

Kartica goriva smatra se javnom i zaštićenom ispravom i obrascem kao kartica za kontrolu potrošnje goriva posebnih namjena čiji se sadržaj, oblik, način zaštite i obvezna primjena posebno uređuje.

  width=

U dijelu Kartica goriva za namjene u poljoprivredi odredbama sadržanim u članku 6. propisano je da za namjene u poljoprivredi, pravo na potrošnju plinskog ulja obojanog plavom bojom ostvaruju korisnici koji su u prethodnoj ili tekućoj godini, pravovremeno podnijeli zahtjev za izravnu potporu sukladno Zakonu o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju. Korisnici mogu ostvariti pravo na potrošnju plinskog ulja obojanog plavom bojom temeljem prijavljenih površina i/ili grla stoke u zahtjevu za izravnu potporu ili temeljem odabira paušalnog izračuna prava, i to u količinama utvrđenimau Prilogu 1 ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio:

Obračun odobrenih količina plinskog ulja obojanog plavom bojom za svaku godinu obavlja se na temelju načina obračuna prava iz stavka 2. ovoga članka koje je poljoprivredno gospodarstvo koristilo u prethodnoj godini. U slučaju da poljoprivredno gospodarstvo želi promijeniti način obračuna prava na potrošnju plinskog ulja obojanog plavom bojom, može u razdoblju od 1. siječnja do 28. veljače tekuće godine podnijeti zahtjev Agenciji za plaćanja. U slučaju promjene načina obračuna prava korisniku će se količine utrošene od 1. siječnja do trenutka promjene oduzeti od novo odobrenih količina. Korisnik koji se odlučio za obračun količina plinskog ulja obojanog plavom bojom temeljem prijavljenih površina i/ili grla stoke u zahtjevu za izravnu potporu može ostvariti dodatno pravo na potrošnju ukoliko je u tekućoj godini podnio zahtjev za izravnu potporu po površini, za mliječne krave, krave dojilje, rasplodne krmače, koze i ovce. Dodatno pravo ostvaruje se samo za pozitivnu razliku u broju hektara poljoprivrednih površina, u broju mliječnih krava, krava dojilja, rasplodnih krmača, koza i ovaca za koje je podnio zahtjev za izravnu potporu u tekućoj godini, u odnosu na stanje u zahtjevu iz prethodne godine, ili ako u tekućoj godini prvi put podnosi zahtjev za izravnu potporu po poljoprivrednoj površini ili za stoku. Količine plinskog ulja obojanog plavom bojom temeljem utvrđenih dodatnih prava iz stavka 6. ovoga članka po poljoprivrednom gospodarstvu obračunat će Agencija za plaćanja, i to do 30. studenoga tekuće godine. Dio Kartica goriva za namjene u ribolovu,ribogojstvu i akvakulturi sadrži članak7. Odredbama članka 7. propisano je da podatke o odobrenoj količini plinskog ulja obojanog plavom bojom za namjene u ribolovu, ribogojstvu i akvakulturi obračunava ministarstvo nadležno za ribarstvo koje je izdalo povlasticu za ribolov ili povlasticu za uzgoj, odnosno povlasticu za akvakulturu jednom godišnje od 1. siječnja do 28. veljače za tekuću godinu, na temelju podataka iz Očevidnika o gospodarskom ribolovu na moru, Izvješća o ulovu, Popisa o akvakulturi, Registra ribarske flote, Registra povlastica za uzgoj/akvakulturu i očevidnika za uzgoj ribe i drugih morskih organizama, i to prema kriterijima iz Priloga 2 ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio. Iznimno od stavka 1. ovoga članka, podaci o odobrenoj količini plinskog ulja obojanog plavom bojom mogu se povećati za maksimalno 15% za potrebe potrošnje motora pomoćnog plovila upisanog u povlasticu za gospodarski ribolov. Iznimno od stavaka 1. i 2. ovoga članka, podaci o odobrenoj količini plinskog ulja obojanog plavom bojom mogu se promijeniti (povećati) za postotak proporcionalan potrebnom povećanju potrošnje, za što je potrebno podnijeti zahtjev ministarstvu nadležnom za ribarstvo koje je izdalo karticu goriva i dokazati odgovarajućom dokumentacijom (zamjena pogonskog stroja, zamjena plovila, nabava novog plovila ili stroja za akvakulturu, povećanje uzgojne površine/volumena, očevidnici i slično). Zahtjev za promjenom podataka o odobrenoj količini plinskog ulja obojanog plavom bojom može se podnijeti u razdoblju od 1. travnja do 1. lipnja te od 1. rujna do 1. studenoga tekuće godine. Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ministarstvo nadležno za ribarstvo koje je izdalo povlasticu za ribolov ili povlasticu za uzgoj, odnosno povlasticu za akvakulturu, može obračunavati podatke o odobrenoj količini plinskog ulja obojanog plavom bojom za ribarstvo i izvan roka određenog u stavku 1. ovoga članka, te izdati karticu goriva za novog korisnika, što se mora dokazati odgovarajućom dokumentacijom (podaci o raspolaganju i tehničkim osobinama stroja ili plovila koji se koristi u ribolovu ili akvakulturi). Nadležno tijelo dužno je o novom korisniku prava na potrošnju plinskog ulja obojanog plavom bojom i o dozvoljenoj promjeni odobrene količine plinskog ulja obojanog plavom bojom, odmah izvijestiti Financijsku agenciju.

Marcel Stipaničić, dipl. iur.

 

 

Prethodni članakTorta “Crveni baršun”
Sljedeći članakOstali članci u ovom broju
Gospodarski list
Gospodarski list je najstariji hrvatski časopis za poljoprivredu i selo koji i danas izlazi i koji je kroz tri stoljeća usmjeravao stručno, ekonomski i društveno hrvatskog seljaka i selo. Promicao je i čuvao običaje na selu i poljoprivredi i njegovao hrvatsku kulturu i jezik. List danas izlazi kao polumjesečnik na 72 stranice visoke kvalitete papira i višebojnog (kolor) tiska u formatu 210 x 275 mm. Zahvaljujući tradicionalno kvalitetnim i prije svega aktualnim i stručnim člancima, Gospodarski list stekao je vjerne, dugogodišnje pretplatnike i do danas zadržao status najpopularnijeg časopisa o poljoprivredi u Hrvatskoj. Kroz sva tri stoljeća Gospodarski list je izlazio zahvaljujući prije svega svojim vjernim pretplatnicima, poslovnim partnerima i oglašivačima, a u Gospodarskom listu surađuju najnapredniji ljudi pojedinog vremena, mnogi istaknuti znanstvenici, stručnjaci poljoprivredne proizvodnje, te mnogi drugi ugledni ljudi. Važno je napomenuti da Gospodarski list i danas kontinuitrano stvara nove vrijednosti kroz vrijedne projekte i inicijative; Gospodarski kalendar, biblioteka Obitelj i Gospodarstvo, biblioteka Hrvatsko povrće, Gospodarski oglasnik, televizijska emisija Dodir prirode, web izdanja, digitalizacija arhive 1842 – 1910 dostupne javnosti kroz projekt Hrvatska kulturna baština, izbor za najbolju poljoprivrednu ljekarnu, stručni seminar Hrvatsko povrće, stručni seminar CroVin, profilne stranice na društvenim mrežama, Društvo agrarnih novinara Hrvatske… Cilj Gospodarskog lista oduvijek je bio i ostat će prenošenje znanja, informacija i savjeta, kako bi poljoprivredna proizvodnja bila isplativa, a gospodari uspješniji.