Ministarstvo poljoprivrede uputilo je 5. rujna 2022. u e-savjetovanje Nacrt prijedloga Programa sufinanciranja uspostave pokusnih polja navodnjavanja poljoprivrednih kultura u 2022. godini. U vremenima nepredvidivih i ekstremnih klimatskih pojava, navodnjavanje je jedan od ključnih faktora osiguranja prehrambene sigurnosti stanovništva. Cilj Programa uspostave pokusnih polja navodnjavanja poljoprivrednih kultura u 2022. godini jest podržati aktivnosti znanstveno-istraživačkih ustanova kojima se doprinosi opremanju poligona za provedbu istraživanja navodnjavanja poljoprivrednih kultura za potrebe istraživanja utjecaja klimatskih promjena na proizvodnju hrane i okoliš.

Potpora iz ovoga Programa ukupno je vrijedna 1,6 milijuna kuna i osigurava se iz Državnog proračuna, dodjeljuje se kao bespovratna sredstva za pokriće troškova uspostave pokusnog polja za navodnjavanje znanstveno-istraživačkim institucijama, a intenzitet potpore iznosi do 100 % prihvatljivih troškova.

Na razini Hrvatske je do sada iz Programa ruralnog razvoja odobreno 666 milijuna kuna potpore za 17 projekata sustava navodnjavanja na ukupno 7 tisuća hektara. S obzirom na važnost navodnjavanja u poljoprivrednoj proizvodnji, u rujnu je planirana objava novog Natječaja za tip operacije 4.1.1. koji će se odnositi isključivo na ulaganja u sustave i opremu za navodnjavanje na poljoprivrednim gospodarstvima.

E-savjetovanje se nalazi na poveznici.