Ministarstvo poljoprivrede je u postupak e-Savjetovanja uputilo Nacionalni plan razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske za razdoblje od 2022. do 2030.; također i Akcijski plan provedbe za razdoblje od 2022. do 2024. godine.

Prerada drva i proizvodnja namještaja od strateške su važnosti za nacionalno gospodarstvo. Ovaj dokument je izrađen u suradnji sa svim ključnim dionicima, posebno s realnim sektorom.

Nacionalni plan predviđa transformaciju prerade drva i proizvodnje namještaja kroz podizanje produktivnosti na klimatski pametan i održiv način; kroz nove digitalne tehnologije i inovacije; jačanje konkurentnosti, vidljivosti i tržišne prepoznatljivosti; doprinos ravnomjernom regionalnom razvoju; razvoju potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima, pretočeno u četiri posebna cilja za čiju je provedbu definirano ukupno 19 mjera.

U svrhu provedbe Nacionalnog plana u razdoblju od 2022. do 2024. izrađen je Akcijski plan s razrađenim mjerama, planiranim financijskim sredstvima i izvorima financiranja.

Savjetovanje je otvoreno do 10. lipnja 2022., a dostupno na poveznici.