Smanjena proizvodnja jaja ili potpuni prestanak nesenja jaja može biti uzrokovan različitim čimbenicima. Također, može biti različite duljine. Kod slobodno držanih nesilica na manjim obiteljskim gospodarstvima tijekom godine može doći do smanjenja ili potpunog prestanka proizvodnje jaja više puta tijekom godine.

Nagon za sjedenjem na jajima

Najčešće u proljeće, obično krajem travnja i početkom svibnja, kokoši nesilice čistih pasmina ili njihovih križanaca prokvocaju odnosno dobe nagon za sjedenjem na jajima. Tada uzgajivači, koji o tome ne vode preveliku brigu, mogu kroz neko vrijeme očekivati da im se pojave kvočke koje će uza sebe voditi male piliće. Ako se želi izbjeći ili bar djelomično ublažiti ova pojavnost u jatu, potrebno je češće tijekom dana prikupljati snesena jaja. Također, iz gnijezda je potrebno istjerivati one kokoši koje su odlučile čvrsto sjediti na jajima. Isto tako potrebno je kontrolirati sjenike i druga skrovita mjesta u koja znaju polagati jaja i onda na njima ostanu sjediti do kraja inkubacije koja traje 21 dan.

Mitarenje

Mitarenje, odnosno izmjena perja, koje se kod kokoši događa jednom godišnje, sljedeći je razlog u početku smanjenog, a onda i potpunog prestanka nesenja jaja koje može trajati i dulje od 30 dana. Kod domaćih kokoši starijih od godinu dana do njega najčešće dolazi krajem ljetnih mjeseci. Ako se takve kokoši ostave u jatu, njihov se ponovni pronesak može očekivati krajem rujna i početkom listopada. Tada te kokoši nesu nešto manji broj jaja ali su ona veće težine. S obzirom da je mitarenje prirodna pojava na nju se ne može utjecati niti se ne može odgoditi.

Nekada se, do ulaska Republike Hrvatske u članstvo Europske unije, uglavnom na velikim farmama provodilo tzv. prisilno mitarenje. Ono je za cilj imalo ubrzati cjelokupan proces i raniji ponovni pronesak. No, to je sada zabranjeno i jedino se može preporučiti da se na obiteljskim gospodarstvima početkom ljeta nabave ili uzgoje pilenke. One bi krajem ljeta došle u punu nesivost i tako zamijenile one starije kokoši kod kojih se može očekivati pojava mitarenja.

Nedostatak svjetla i previsoke ili preniske temperature

Do trećeg smanjenja i potpunog prestanka nesivosti dolazi krajem jeseni i početkom zimskih mjeseci. Do njega dolazi zbog grešaka u tehnologiji uzgoja i držanja kokoši nesilica. Postupno skraćivanje prirodnog svjetla i smanjenje intenziteta osvjetljenja koje sredinom prosinca iznosi svega osam sati kod kokoši dovodi do poremećaja u nastanku jajeta. Kokošima je uobičajeno za nastanak kokošjeg jata svakodnevno potrebno 16 sati svjetla koje je istog intenziteta.

Rješenje za ovaj problem je nadosvjetljavanje prostora u kojem borave kokoši bilo kojim izvorom svjetlosti u jačini od 2-3 w/m2. Izvor svjetlsoti će osigurati potrebnu količinu svjetlosti paljenjem svijetla u jutarnjim satima prije izlaska sunca te gašenjem svjetla navečer. U tom zimskom razdoblju potrebno je i znatno promijeniti hranidbu kokoši nesilica osobito onih slobodno držanih. One tada nisu u mogućnosti u prirodi pronaći dodatne količine hranjivih tvari i hranidba prekrupom žitarica bez dodatka krmiva koja obiluju bjelančevinama, mineralima i vitaminima svakako može utjecati na prestanak nesenja jaja.

 I hladnoća također može uzrokovati pad nesenja. Također i previsoke temperature ako se kokoši drže u peradnjacima gdje nije moguće provoditi dodatno zagrijavanje ili hlađenje. Pri niskim temperaturama kokoši hranjive tvari koje su konzumirale koriste prvenstveno za samo zagrijavanje. Pri visokim ih koriste za rashlađivanje i to ubrzanim dahtanjem jer nemaju znojne žlijezde u koži. Isto tako tijekom zimskih mjeseci treba voditi brigu o dostupnosti vode za piće. Ako se ona kokošima nudi u neadekvatnim priručnim pojilicama, često bude zamrznuta i kokoši ostaju žedne. Ako ne piju vodu tada i ne jedu.

Tijekom ljetnih mjeseci, kako bi se rashladile, kokoši često piju vodu. Tako im je moguće pomoći češćim mijenjanjem vode i to, po mogućnosti, što hladnijom. Naravno i tu je pozornost potrebno posvetiti pojilicama koje treba čistiti svakodnevno. Po mogućnosti je potrebno jednom tjedno dezinficirati kako bi se spriječila pojavnost oboljenja. Upravo je velik broj bakterijskih i virusnih bolesti uzročnik smanjenog ili potpunog prestanka nesivosti. Stoga je zaštiti zdravlja kokoši odnosno provedbi bio sigurnosnih mjera potrebno posvetiti veliku pozornost.

Ako se proizvodnja jaja odvija u zatvorenim objektima s hibridnim nesilicama, najčešće do pada proizvodnje jaja dolazi u dobi nesilica od 70 tjedana. Tad započinje prirodno mitarenje ili izmjena perja. Naravno, uvijek je moguće, radi pojave bolesti ili lošijeg upravljanja proizvodnjom gledajući kroz neadekvatnu hranidbu i neodgovarajuće mikroklimatske uvjete očekivati da se proizvodnja jaja smanji ili u potpunosti prestane.

Izvor: Gospodarski kalendar

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje
Prethodni članakNabavite električne pastire  uz sufinanciranje Ministarstva poljoprivrede!
Sljedeći članakKako lišće oraha djeluje na vaš vrt?
Avatar
Redoviti profesor Sveučilišta u Zagrebu zaposlen na Agronomskom fakultetu Zagreb od 1994. godine. Kao autor ili koautor objavio je pedesetak indeksiranih radova, te tridesetak stručnih i popularnih članaka, sveučilišni udžbenik i jednu monografiju. Voditelj nekoliko znanstvenih i stručnih projekata. Već dvadeset godina radi na zaštiti hrvatskih izvornih pasmina peradi, kokoši hrvatice i zagorskog purana. Zlatko Janječić rođen je 21. studenoga 1969. godine u Sisku, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 1994. godine na smjeru Stočarstvo. Tijekom studija sudjelovao je u obrani Domovine. Magistrirao je 1998. godine, a doktorsku disertaciju obranio 2002. godine. Od 1994. godine radi kao znanstveni novak u Zavodu za specijalno stočarstvo, te od 1997. godine do danas na Zavodu za hranidbu životinja. U znanstveno-nastavno zvanje asistenta izabran je 1998. godine, u zvanje višeg asistenta 2002. godine, u zvanje docenta 2005. godine, a u zvanje izvanrednog profesora 2009 godine. U znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika izabran je 2011. godine, a u nastavno zvanje redovitog profesora 2014. godine. Do sada je objavio pedeset znanstvenih radova, od kojih je 11 radova iz skupine a1, 38 radova iz skupine a2 i 1 rad iz skupine a3. Uz navedeno, dr. sc. Zlatko Janječić autor je ili koautor 3 znanstvena rada objavljena u nacionalnim znanstvenim časopisima koji nisu svrstani u skupine a1, a2 i a3, te 17 znanstvenih radova recenziranih i objavljenih u zbornicima radova s domaćih znanstvenih skupova. Dr. sc. Zlatko Janječić aktivno je sudjelovao na 13 međunarodnih i 29 nacionalnih znanstvenih skupova. Bio je voditelj jednog i suradnik na šest nacionalnih znanstvenih projekata. Član je međunarodnog znanstvenog društva – WPSA. Uvođenjem novog programa bolonjskog studija nositelj je jednog i suradnik na šest modula preddiplomskog studija (Bs), te nositelj dva modula i suradnik na dva modulu diplomskog studija (Ms), od kojih se većina izvodi na više različitih studija na Agronomskom fakultetu u Zagrebu. Koordinator je na dva modula koje predaje na Veleučilištu Marko Marulić u Kninu. Na poslijediplomskom doktorskom studiju Poljoprivredne znanosti nositelj je jednog modula. Bio je mentor jednog doktorskog rada i 38 diplomskih radova. Koautor je jednog sveučilišnog udžbenika i jedne monografije. Stručna djelatnost ogleda se u tridesetak članaka objavljenih u domaćim časopisima. Bio je suradnik na jednom tehnologijskom projektu. Trenutno je voditelj jednog VIP-projekta, a bio je voditelj tri i suradnik na tri nacionalna stručna projekta. Od 2007. godine je član stručnog Savjeta za provedbu uzgojnog programa za male životinje pri Hrvatskom stočarskom centru. Član je nekoliko stručnih Povjerenstava osnovanih od strane Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske. Od 2011. godine je glavni urednik časopisa Krmiva. Trenutno je član Fakultetskog vijeća, Povjerenstva za savjetovanje dekanice, Odbora za znanost i Povjerenstva za strateško planiranje Agronomskog fakulteta u Zagrebu, te obnaša dužnost Predstojnika Zavoda za hranidbu životinja. Član je Vijeća biotehničkog područja Sveučilišta u Zagrebu. Aktivno govori engleski i služi se njemačkim jezikom. Znanstveno se usavršavao u Izraelu, Sloveniji i SAD.