Prije 60 godina moji su roditelji kupili zemljište u blizini kuće koju su uživali 40 godina. Posljednjih 20 godina uživao sam to isto zemljište sa svojom obitelji. Pojavila se osoba koja ima veze u katastru i kupuje sva zemljišta koja nisu prenesena stvarnim vlasnicima, tako je kupio i moje. Moji roditelji koji nisu bili pismeni nikada nisu prenijeli spomenuto zemljište, ali su ga uživali. Što sad mogu učiniti kako bih vratio navedenu imovinu?

Vlasništvo nekretnine stječe se upisom stjecatelja vlasništva u zemljišnu knjigu pa radi ostvarivanja svojih prava trebate krenuti od zemljišnih knjiga. Pravno rješenje vašeg predmeta ovisi o tome tko je u zemljišnim knjigama upisan kao vlasnik nekretnine koju su kupili vaši roditelji i koju posjedujete niz godina. U nadležnom općinskom sudu na čijem se području nalazi nekretnina, možete pokrenuti postupak tijekom kojega ćete dokazivati da ste vi vlasnik nekretnine, da ste je stekli od roditelja koji su je kupili, ali se nisu kao vlasnici upisali u zemljišne knjige. U postupku će sud saslušati svjedoke koji imaju saznanja o tome kad i od koga su vaši roditelji kupili nekretninu, od kada su bili u posjedu, je li im netko branio posjed te će provesti druge dokaze koje predlože stranke. Sud može odrediti da se provede očevid i identifikacija nekretnine uz prisutnost stranaka, svjedoka i sudskog vještaka geodetske struke. Predlažem da se savjetujete s odvjetnikom koji će na temelju podataka kojima raspolažete predložiti na koji način se možete upisati kao vlasnik predmetne nekretnine u zemljišne knjige. Vlasništvo se može steći na temelju pravnog posla, odluke suda, odnosno drugog nadležnog tijela, nasljeđivanjem i na temelju zakona. Pravni posao kojemu je cilj stjecanje vlasništva nekretnine, da bi bio valjan, treba uz ostale pretpostavke valjanosti biti sastavljen u pisanom obliku. Vlasništvo se može steći dosjelošću, odnosno samostalnim posjedom stvari ako posjed ima zakonom određenu kakvoću i neprekidno traje zakonom određeno vrijeme, a posjednik je sposoban biti vlasnikom te stvari. Samostalni posjednik nekretnine čiji je posjed zakonit, istinit i pošten, stječe je dosjelošću protekom deset godina neprekidnog samostalnog posjedovanja. Samostalni posjednik kojemu je posjed barem pošten stječe se u vlasništvo dosjelošću protekom dvadeset godina neprekidnoga samostalnog posjedovanja. Vrijeme potrebno za dosjelost počinje teći onoga dana kad je posjednik stupio u samostalni posjed stvari, a završava se istekom posljednjega dana vremena potrebnog za dosjelost. U vrijeme potrebno za dosjelost uračunava se i vrijeme za koje su prednici sadašnjega posjednika neprekidno posjedovali kao zakoniti, pošteni i istiniti samostalni posjednici, odnosno kao pošteni samostalni posjednici.

                                                                                            

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje
Prethodni članakDodijeljena priznanja šampionima VINA od DAVNINA
Sljedeći članakUtjecaj svjetla na jaja u inkubatoru
Avatar
Diplomirana je pravnica i stalna suradnica Gospodarskog lista od 2009. godine. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1990. godine, iste godine počela je raditi kao odvjetnička vježbenica. Nakon završenog studija prava pohađala je poslijediplomski studij iz kaznenog prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirana je pravnica i stalna suradnica Gospodarskog lista od 2009. godine. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1990. godine, iste godine počela je raditi kao odvjetnička vježbenica. Nakon završenog studija prava pohađala je poslijediplomski studij iz kaznenog prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od prosinca 1994. godine do veljače 2018. godine radila je kao odvjetnica u Križevcima te se pretežno bavila obveznim, trgovačkim, ovršnim, obiteljskim, nasljednim, radnim i upravnim pravom. Veliko iskustvo stekla je na području zemljišno-knjižnog i vlasničkog prava. Dugi niz godina bila je članica Upravnog odbora Odvjetničkog zbora Koprivničko-križevačke županije. Završila je edukaciju za izmiritelja u Hrvatskoj udruzi za mirenje u Zagrebu 2012. godine. Edukaciju za Voditelja izrade i provedbe projekata financiranih iz Europskih fondova završila je 2014. godine, što joj omogućava obavljanje konzultantskih poslova u tom području. Sada je zaposlena u Ministarstvu poljoprivrede Republike Hrvatske, u pravnom sektoru.