Žive ograde ili živice predstavljaju jedan od najstarijih načina ograđivanja i označavanja granica posjeda. Za podizanje živih ograda koriste se različite drvenaste vrste: drveće, grmlje i drvenaste penjačice koje trebaju potporanj za svoj rast. Uz drvenaste vrste u živim ogradama mogu se kombinirati i polugrmovi te trajnice.

Posljednjih sezona često ima sve više neželjenih promjena na ukrasnim živicama u smislu loše kondicije kao i zdravstvenog stanja biljaka u živici. Pri tome se zaboravlja na temeljno pravilo da je svakoj biljci potrebno osigurati barem približno jednake uvjete života (stanište), koja je ona imala u svojoj postojbini gdje raste samoniklo.

Pročitajte ostale članke iz priloga:

Drvenasto bilje za živice

Neke vrste grmova prikladne za oblikovanje živih ograda

Sadnja živice

Njega i održavanje grmlja