I.) PROVJERA SNAGE I MOGUĆNOST PRIKLJUČENJA TE ODABIR IZVOĐAČA

1. Energetska kartica – INVESTITOR

Morate tražiti Energetsku karticu u HEP ODS u za OMM (obračunsko mjerno mjesto) za godinu dana:

https :://www hep hr/ods/UserDocsImages/vazeci_obrasci/ 01 _zahtjev_mjerni 20 podaci pdf

Obračunsko mjerno mjesto se nalazi na poleđini računa za električnu energiju

2. Uporabna dozvola – INVESTITOR

Provjeriti ima li kuća uporabnu dozvolu na kojoj se nalazi priključak gdje se planira izgraditi sunčana elektrana: (dalje SE). Vlasnik kuće i priključka bi trebala biti ista osoba.

3. Traženje ponuda – INVESTITOR

Tražite 3 do 4 ponude izvođača radova i usluga za postavljanje solarne elektrane. Izvođač radova će na temelju energetske kartice, odnosno potrošnje električne energije u prošloj godini izračunati kolika je potrebna snaga SE za kućanstvo. SAVJET: izvođač koji postavlja SE neka izradi i Glavni projekt SE, a izvođač treba imati mogućnost certifikacije i atestiranja SE.

4. Zahtjev za provjeru mogućnosti priključenja kućanstva s vlastitom proizvodnjom – IZVOĐAČ

Odabrani izvođač treba ispuniti zahtjev za provjeru mogućnosti kućanstva s vlastitom proizvodnjom. Prilozi zahtjevu su Glavni projekt i dokaz o vlasništvu ZK izvadak, preslika osobne iskaznice, potvrda o istovjetnosti katastarskih čestica

5. HEP ODS

HEP ODS d o o prema mjestu stanovanja izlazi na teren i provjerava mogućnost priključenja i ako može daje suglasnost i izdaje račun za uplatu novaca za opremanje OMM Obračunskog mjernog mjesta (2.600 kuna za jednofazni, 3.260 za trofazni).

6. Postavljanje elektrane – IZVOĐAČ

Nakon suglasnosti da se može postaviti SE na definiranom objektu i obračunskom mjernom mjestu odabrani izvođač instalira SE.

II.) OPREMANJE OMM (HEP ODS) I PUŠTANJE U TRAJNI POGON SE

7. Plaćanje dvosmjernog brojila – INVESTITOR

8. Slanje zahtjeva za promjenom statusa kod kućanstva s vlastitom proizvodnjom HEP ODS-u – INVESTITOR

Prilozi koji se moraju priložiti su:

8.1. Glavni projekt – IZVOĐAČ

8.2. Certifikat za ugrađenu opremu elektrane – IZVOĐAČ

8.3. Izjava ovlaštenog projektanta da je projekt izrađen u skladu sa svim tehničkim uvjetima i važećim propisima – IZVOĐAČ

8.4. Potvrdu o uporabljivosti izvedene električne instalacije i Izjavu o završnom pregledu te ispitivanju električne instalacije

8.5. Potpisan Ugovor o korištenju mreže (dolazi s promjenom brojila)

8.6. Sklopljen Ugovor sa opskrbljivačem električne energije o otkupu viškova električne energije

8.7. Ako zahtjev podnosi opunomoćenik priložiti i Punomoć za zastupanje

9. Puštanje SE u trajni pogon – INVESTITOR

Nakon što je zahtjev odobren, možete uključiti SE na sklopki SE. Voditi računa da potrošnja OMM bude veća od predane snage u mrežu. Provjeru možete pratiti putem aplikacije opskrbljivača ili putem zahtjeva HEP ODS-u.

Pročitajte ostatak priloga:

Ugradnja solarnih elektrana

Solarni kolektori i njihova upotreba

Što su solarni paneli i kako proizvode struju?

Solarna elektrana – što je to?

Stižu novi natječaji za kućne solare

70 milijuna kuna potpore za korištenje obnovljivih izvora energije

Solarna energija u poljoprivredi: brojne mogućnosti i koristi, slaba informiranost

Sunčane elektrane osvajaju međimurske farme

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje