I.) PROVJERA SNAGE I MOGUĆNOST PRIKLJUČENJA TE ODABIR IZVOĐAČA

1. Energetska kartica – INVESTITOR

Morate tražiti Energetsku karticu u HEP ODS u za OMM (obračunsko mjerno mjesto) za godinu dana:

https :://www hep hr/ods/UserDocsImages/vazeci_obrasci/ 01 _zahtjev_mjerni 20 podaci pdf

Obračunsko mjerno mjesto se nalazi na poleđini računa za električnu energiju

2. Uporabna dozvola – INVESTITOR

Provjeriti ima li kuća uporabnu dozvolu na kojoj se nalazi priključak gdje se planira izgraditi sunčana elektrana: (dalje SE). Vlasnik kuće i priključka bi trebala biti ista osoba.

3. Traženje ponuda – INVESTITOR

Tražite 3 do 4 ponude izvođača radova i usluga za postavljanje solarne elektrane. Izvođač radova će na temelju energetske kartice, odnosno potrošnje električne energije u prošloj godini izračunati kolika je potrebna snaga SE za kućanstvo. SAVJET: izvođač koji postavlja SE neka izradi i Glavni projekt SE, a izvođač treba imati mogućnost certifikacije i atestiranja SE.

4. Zahtjev za provjeru mogućnosti priključenja kućanstva s vlastitom proizvodnjom – IZVOĐAČ

Odabrani izvođač treba ispuniti zahtjev za provjeru mogućnosti kućanstva s vlastitom proizvodnjom. Prilozi zahtjevu su Glavni projekt i dokaz o vlasništvu ZK izvadak, preslika osobne iskaznice, potvrda o istovjetnosti katastarskih čestica

5. HEP ODS

HEP ODS d o o prema mjestu stanovanja izlazi na teren i provjerava mogućnost priključenja i ako može daje suglasnost i izdaje račun za uplatu novaca za opremanje OMM Obračunskog mjernog mjesta (2.600 kuna za jednofazni, 3.260 za trofazni).

6. Postavljanje elektrane – IZVOĐAČ

Nakon suglasnosti da se može postaviti SE na definiranom objektu i obračunskom mjernom mjestu odabrani izvođač instalira SE.

II.) OPREMANJE OMM (HEP ODS) I PUŠTANJE U TRAJNI POGON SE

7. Plaćanje dvosmjernog brojila – INVESTITOR

8. Slanje zahtjeva za promjenom statusa kod kućanstva s vlastitom proizvodnjom HEP ODS-u – INVESTITOR

Prilozi koji se moraju priložiti su:

8.1. Glavni projekt – IZVOĐAČ

8.2. Certifikat za ugrađenu opremu elektrane – IZVOĐAČ

8.3. Izjava ovlaštenog projektanta da je projekt izrađen u skladu sa svim tehničkim uvjetima i važećim propisima – IZVOĐAČ

8.4. Potvrdu o uporabljivosti izvedene električne instalacije i Izjavu o završnom pregledu te ispitivanju električne instalacije

8.5. Potpisan Ugovor o korištenju mreže (dolazi s promjenom brojila)

8.6. Sklopljen Ugovor sa opskrbljivačem električne energije o otkupu viškova električne energije

8.7. Ako zahtjev podnosi opunomoćenik priložiti i Punomoć za zastupanje

9. Puštanje SE u trajni pogon – INVESTITOR

Nakon što je zahtjev odobren, možete uključiti SE na sklopki SE. Voditi računa da potrošnja OMM bude veća od predane snage u mrežu. Provjeru možete pratiti putem aplikacije opskrbljivača ili putem zahtjeva HEP ODS-u.

Pročitajte ostatak priloga:

Ugradnja solarnih elektrana

Solarni kolektori i njihova upotreba

Što su solarni paneli i kako proizvode struju?

Solarna elektrana – što je to?

Stižu novi natječaji za kućne solare

70 milijuna kuna potpore za korištenje obnovljivih izvora energije

Solarna energija u poljoprivredi: brojne mogućnosti i koristi, slaba informiranost

Sunčane elektrane osvajaju međimurske farme