Šest sektorskih stočarskih Odbora Hrvatske poljoprivredne komore održalo je u ponedjeljak 13. rujna 2021. godine hitan sastanak. Na njemu je ponovo razmatrana teška situacija u stočarskom sektoru. Ona je uvjetovana globalnim tržišnim poremećajima. Sastanak Odbora iz sektora stočarstva HPK održan je zbog nastavka nepovoljnih tržišnih okolnosti u stočarskom sektoru. One su nastavljene i nakon razgovora s premijerom Andrejom Plenkovićem u Vladi RH  2. rujna 2021. godine. Teme sastanka bile su tržište stočne hrane i energenata; procjene tržišnih kretanja; stanje otkupa mlijeka i živih svinja; strateške smjernice za povećanje obujma korištenja obnovljivih izvora energije na farmama. Predstavnici i dionici stočarskih sektora na sastanku s premijerom jednoglasno su zaključili da je situacija u stočarskim sektorima izuzetno nepovoljna. Stoga je potrebna hitna intervencija Vlade RH.

Kako bi se sagledalo trenutno stanje u sektoru, a temeljem analiza povećanja troškova proizvodnje, zbog globalnih i poremećaja na domaćem tržištu, na jučerašnjem sastanku predložene su hitne kratkoročne te srednje i dugoročne mjere kako bi se spriječio kolaps u stočarskoj proizvodnji i proizvodnji mlijeka.

Na sastanku svih 6 Odbora iz stočarskog sektora zaključeno je kako je potrebno na idućem sastanku definirati rokove i iznose kratkoročnih mjera pomoći. Također i da APPRRR u što kraćem roku krene s isplatom jesenske rate potpore stočarima do 15. listopada (isplata 90% iznosa od iznosa potpora), ističu u HPK.

U nastavku donosimo zaključke i prijedloge svih mjera:

  1. KRATKOROČNE MJERE
  • JEDNOKRATNA POTPORA
  • RANIJA ISPLATA POTPORA ( DO 15.10.)
  • ZADRŽAVANJE KUKURUZA I ULJARICA U RH (OBNOVA ROBNIH ZALIHA)
  1. SREDNJE-DUGOROČNE MJERE
  • OBILJEŽAVANJE HRVATSKIH PROIZVODA
  • OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE (SOLARI)
  • KLANJE NA GOSPODARSTVIMA I PRERADA
  • RJEŠAVANJE PITANJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA
  • KAPITALNO INVESTIRANJE U SKLADIŠTA ŽITARICA I PRERADA

Tekuća godina može se okarakterizirati kao izuzetno teška za stočare. Njihov trenutni položaj na domaćem, ali i na zajedničkom tržištu trenutno je pod utjecajem izrazito nepovoljnih tržišnih čimbenika uzrokovanih post COVID-19 krizom.

Analiza Fakulteta agrobiotehničkih znanosti iz Osijeka pokazala je kako je došlo do naglog rasta cijena inputa, odnosno troška hranidbe stoke. Do skoka u 2021. godini ukupno je bio do otprilike 50% materijalnih troškova. Trenutno u pojedinim sektorima prelazi i 70% materijalnih troškova. Rezultat je to rasta cijena žitarica, prerađevina od žitarica i stočne hrane. U nekim je slučajevima rast cijena veći od 50%.

Takva situacija na tržištu uzrokuje poslovanje s gubitkom analiziranih sektora stočarstva. Sukladno tome razlika cijene koštanja i prosječnih tržišnih cijena kod tova junadi iznosi (-5,16 kn), sustavu krava – tele (-4,66 kn), proizvodnje mlijeka (-1,58 kn), tova svinja (-4,06 kn), tova pilića (-2,43 kn), proizvodnje jaja (-0,16 kn), slična tržišna situacija također je u sektoru ovčarstva i kozarstva, ističu u HPK.

Uz ove čimbenike vrlo je nepovoljno vanjsko okruženje. Ono se prvenstveno odnosi na velike količine tržišnih viškova na zajedničkom tržištu, gdje se roba izvozi po dampinškim cijenama. Godinu su obilježili i tržišni šokovi uzrokovani prirodnim nepogodama. To su velika suša u pašnom dijelu godine, potresom pogođena područja i drugo.

Temeljem zaključaka sa održanog sastanka Hrvatska poljoprivredna komora uputila je 14. rujna 2021. godine hitan dopis Ministarstvu poljoprivrede. U njemu se traži od resornog ministarstva da organizira hitno novi sastanak do kraja ovog tjedna, budući da je položaj stočara u RH s obzirom na novonastali poremećaj na tržištu žitarica nepovoljan i rizičan za cijeli sektor.

IZVOR: https://komora.hr/

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje