Pravni savjeti

Imate pitanje koje nam želite postaviti u ovoj kategoriji ? Kliknite ovdje: klik

Pravni savjeti pitanje br. 268

Prodajem kuću i zanima me mora li u oglasu za nekretninu biti naveden energetski razred.

Pravni savjeti pitanje br. 610

Svake godine dobivam porezno rješenje za kuću za odmor od 72 m2. No, zanima me, obzirom da je to moja jedina nekretnina, može li se izbjeći plaćanje takvog poreza? Također, u postupku legalizacije ne stoji više da je to kuća za odmor već stambena zgrada (s oko 300 m2), zanima me što mogu ili moram učiniti jer u zemljišnim knjigama i dalje stoji staro stanje i kvadratura?

Pravni savjeti pitanje br. 116

Mogu li izvaditi vlasnički list za rođaka koji ne stanuje u Zagrebu? Treba li mi njegova punomoć ili nešto slično?

Pravni savjeti pitanje br. 489

Čuli smo da je gospina trava na popisu zabranjenog bilja i ne može se kupiti. Je li to istina?

Pravni savjeti pitanje br. 50

Kupio sam zemljište i prodavatelj mi je pokazao među navodeći da je sve sa susjedom usuglašeno i dogovoreno. Sada ispada da nije tako, ono što je prodavatelj prodao i pokazao da je moje, sada susjed tvrdi da je drukčije, kako on pokazuje.

Pravni savjeti pitanje br. 206

Zgrada je sagrađena 2000. g. i prilikom etažiranja došlo je do pogreške da je kvadratura dnevnog boravka krivo unešena u elaborat, a poslije i u vlasnički list. Umjesto 20 m2 unešeno je 32 m2. Što mogu poduzeti da se to ispravi?

Pravni savjeti pitanje br. 446

Zanima me registracija OPG-a za uzgoj zagorskih purana, potpore i sufinanciranje, te obveza plaćanja poreza i doprinosa?

Pravni savjeti pitanje br. 435

Pozajmio sam novac 1990.g., kao osiguranje povrata pisao sam teret na 1/2 dijela kuće dužnika i 1/2 dijela kuće čija je vlasnica bila dužnikova majka. Dužnik nije vratio zajam, njegova majka je u međuvremenu umrla pa su njenu 1/2 kuće naslijedili unuci. Pokrenuo sam ovrhu na nekretnini radi naplate dugovanja, unuci su osporavali upisan teret na svom dijelu, ali sam na kraju uspio u parnici. Imam li pravo na zateznu kamatu i od kada?

Pravni savjeti pitanje br. 562

Zanima nas tko naslijeđuje obrt poslije smrti vlasnika i kako posluje obrt nakon takve situacije?

Pravni savjeti pitanje br. 185

Imamo vlastiti stan vlasništvo supruge koji supruga koristi kao samostalna djelatnost, samo za stomatološku ordinaciju (obveznik poreza na dohodak i nije u sustavu PDV-a pošto je zdravstvena djelatnost). Ne koristi se kao stan. Da li supruga može taj prostor iznajmljivati ugovorom o najmu sebi za obavljanje stomatološke ordinacije, normalno s plaćanjem poreza na najam? Stan se ne vodi u popisu dugotrajne imovine ordinacije.

Pravni savjeti pitanje br. 278

Moj otac i ja sklopili smo ugovor o doživotnom uzdržavanju prije 10 godina. Sada bi ga htjeli raskinuti jer su odnosi narušeni. Mene zanima imam li kakva prava budući sam taj ugovor poštivala 8 godina. Što da radim, da jednostavno potpišem ili da nešto tražim za tih 8 godina?

Pravni savjeti pitanje br. 637

U kojem pravnom statusu treba biti fizička ili pravna osoba da bi mogla ostvariti pravo na dodjelu poticaja za poljoprivrednike?

Pravni savjeti pitanje br. 119

Prijeti mi ovrha. Koji dio mirovine može biti obuhvaćen ovrhom, mogu li otvoriti tajni račun i kako? Nisam vlasnik nekretnina, i može li se ovrha provesti na nekretninama čiji je vlasnik supruga?

Pravni savjeti pitanje br. 396

Obračunata mi je komunalna naknada za nedovršeni objekt, koji još nije u funkciji. Od staje sam započeo prenamjenu u stambeni prostor ali adaptaciju nisam dovršio. Objekt sada nije niti stambena zgrada, niti poslovni prostor, nema uporabnu dozvolu niti priključke na infrastrukturu. Star sam 83 godine, uzdržavam bolesnu i nepokretnu suprugu i sina koji je 100 % invalid. Da li sam dužan plaćati komunalnu naknadu za navedeni objekt?

Pravni savjeti pitanje br. 529

Jako sam star, a moj sin je prodao dosta zemlje koja je u mojem vlasništvu, zemlja nije prepisana, tj.vodi se na mene. Imam još nešto zemlje i želim da barem preostala zemlja bude pošteno raspoređena, pa me zanima kako to mogu učiniti i kome se obratiti da napišem kome što ostavljam i gdje mogu provjeriti što je sve još u mojem vlasništvu?

Pravni savjeti pitanje br. 192

Godine 1977. sam sagradio kuću za odmor u kojoj od 1993.g. stalno živim. Imam dokumentaciju za koju su mi rekli da vrijedi kao građevinska dozvola. Da li trebam legalizirati tu kuću?

This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.