Krizantema spada u skupinu biljaka kratkog dana, a cvatnju potiču hormoni koji se formiraju noću u starijem lišću. Cvatnja krizantema će nastupiti ako kod biljaka određene visine rasta nastupe dani ispod kritične dužine (kraći od 13 sati). Poznavanjem kritične duljine dana, odnosno granice između dugog i kratkog dana, može se odrediti početak cvatnje krizantema.

Pokrivanje krizantema crnim plastičnim folijama obično se provodi od prvog tjedna kolovoza do prvog tjedna rujna, a tada prema višegodišnjim prosjecima očekujemo kasno-ljetne ciklone koje donose kišne dane i povišenu vlagu zraka. Zamračivanje krizantema u tom razdoblju dodatno favorizira razvoj nekoliko skupina biljnih bolesti, prvenstveno zbog povišene vlažnosti zraka i učestale rose i/ili magle koje tijekom druge polovice kolovoza i početkom rujna često nastaju zbog razlike u noćnim i dnevnim vrijednostima temperatura zraka.

Tablica 1. Spektar djelovanja većine fungicida dopuštenih u našoj zemlji za primjenu u cvijeću, ukrasnom bilju i krizantemi na najvažnije bolesti koje se najčešće javljaju tijekom i nakon zamračivanja

Djelatna tvarPripravakNajčešće skupine bolesti
PucciniaAlternariaDidymellaBotrytisOidium
folpetFutura WP+++-/+
kaptanKastor WP+++-/+
metiramPolyram DF++-/+
sumporCosavet i dr.+
azoksistrobinOrtiva,Quadris++-/++
tetrakonazolDomark ME++
penkonazolTopas 100 EC++
pirimetanilPyrus SC+
fenheksamidTeldor SC+
fludioksonil*Switch WG+
piraklostrobin*Signum DF++-/+++
trifloksistrobinZato 50 WG++-/+-/++
bakaroksikloridNeoram DF+-/++/-+/-
ciazofamidRanman Top?

*fludioksonil u pripravku Switch ima dodatak djelatne tvari ciprodinil, a piraklostrobin u pripravku Signum ima dodatak djelatne tvari boskalid

U Hrvatskoj imamo svega nekoliko fungicida registriranih i dopuštenih za suzbijanje bolesti krizantema (npr. metalaksil-M, folpet, kaptan, azoksistrobin, sumpor, fenheksamid, fludioksonil & ciprodinil, penkonazol, tetrakonazoli dr.), ali struka i proizvođači temeljem pokusa i vlastitih iskustva često koriste veći broj dovoljno selektivnih i učinkovitih pripravaka. Stoga se i preporuke ovog stručnog priloga temelje na višegodišnjim pokusima autora u Međimurju pri tretiranju velikocvatnih krizantema (May Shoesmith) i različitim Multiflorama.

Podjela bolesti prema dijelovima koje napadaju

U načelu, bolesti krizantema dijelimo prema dijelovima biljke koje napadaju u dvije skupine:

a) bolesti korijena i prizemnog dijela stabljike;

b) bolesti nadzemnih organa

Za zaštitu krizantema protiv propadanja mladih biljčica moguće je, prema našim iskustvima, preventivno i povremeno svakih 12-15 dana zalijevati gredice otopinom fungicida na osnovi kaptana ili folpeta (0,25-0,3 %). Ova mjera zaštite se obavezno provodi prvih 40-ak dana nakon sadnje, naročito ako se krizanteme često uzgajaju na istoj površini, a nije obavljena kemijska sterilizacija zemljišta. Među bolestima nadzemnih organa krizantema tijekom srpnja se prema iskustvima iz ranijih sezona prvo pojavljuju simptomi dvije vrste pjegavosti lišća (Alternaria, Septoria), smeđa trulež (Didymella) te bijela hrđa krizantema (Puccinia horiana).

Najbolje je redovito i naizmjenično u prvom dijelu vegetacije krizantema kombinirati (u tzv. “tank-mix” primjeni) djelatne površinske tvari iz skupine ditiokarbamata (metiram) i/ili ftalimida (kaptan, folpet) s lokalno-sistemičnim strobilurinima (azoksistrobin, trifloksistrobin, piraklostrobin) ili triazolima (tetrakonazol, penkonazol), kako bi se istovremeno suzbijalo više vrsta uzročnika bolesti krizantema.

Svakako najvažnija, najpoznatija, najraširenija i najštetnija bolest krizantema koja se razvija u vrijeme zamračivanja je bijela hrđa (Puccinia horiana). Premda je opisana u Japanu još daleke 1895., u Hrvatskoj se ova bolest pojavila sredinom 1970-ih godina u okolici Zagreba, pa nakon toga uzgoj krizantema postaje nemoguć bez pravovremene zaštite fungicidima. Od bijele su hrđe zabilježene potpune štete pri uzgoju netretiranih krizantema u zaštićenim prostorima. Temperatura obično nije ograničavajući čimbenik za razvoj ove bolesti jer infektivne basidiospore mogu inficirati sve biljne organe od +4 °C do +24 °C.

Za epidemijski razvoj bijele hrđe je najvažnije zadržavanje vlage na osjetljivom biljnom tkivu, a pritom infekcija nastupa uz najkraće vlaženje dva i pol sata pri optimalnim vrijednostima od 17 °Cdo 24 °C, uz relativnu vlažnost zraka veću od 90 %. Simptomi ili znakovi bolesti se razvijaju 7-10 dana nakon toga. Tipični znakovi su vidljivi na gornjoj strani lišća u obliku malih, okruglih, svjetlo-zelenih pjega veličine do 5 mm u promjeru. Najčešće se pojavljuju na lisnom tkivu između žila, a vrlo rijetko na cvjetovima. Na donjoj strani svjetlijih pjega se razvijaju bradavičaste izrasline, u početku brašnjavo-bijele boje – po čemu je bolest dobila ime “bijela hrđa”, a poslije postaju svjetlo-smeđe. Dobru preventivnu zaštitu daju ditiokabamati (Polyram DF), ftalimidi (Futura WP, Kastor WP) i strobilurini (Ortiva, Signum DF, Zato WG). Već početkom zamračivanja mogu se prije znakova bolesti koristiti i neki triazoli (Domark ME, Topas EC).

Smeđa trulež dobro prezimljava – oprez!

Često se pojavljuju i dvije pjegavosti lišća krizantema, uzrokovane patogenim vrstama Alternaria i Septoria. Za njihov je razvoj potrebno dugotrajnije zadržavanje vlage na osjetljivom lisnom tkivu, u trajanju barem 12 sati, uz optimalne temperature 18 °C do 21 °C (za Septoria) ili nešto veće vrijednosti 24 °C do 28 °C (za Alternaria). Pjege su na lišću smeđe (Septoria) ili tamnije boje (Alternaria) a promjerom se povećavaju do 1,25 i više cm. Mogu se vidjeti s obadvije strane lišća. Ako se u središtu pjega razvijaju male crne točkice tada se radi o Septoria vrsti, a ako se u pjegama vide koncentrični krugovi, tada se radi o Alternaria vrsti. Suzbijaju se izborom istih fungicida, a vrlo su djelotvorni strobilurini (npr. Ortiva ili Quadris, Zato WG, Signum DF) i površinski ditiokarbamati (Polyram).

Pojedinih je godina smeđa trulež (Didymella liguicola) u Međimurju u potpunosti uništila krizanteme, najčešće na lokalitetima uz riječne doline pri uzgoju u “visokim plastičnim tunelima” bez bočnog prozračivanja. Bolest je također opisana vrlo davne 1906. na području Sjeverne Karoline u Sjedinjenim Državama. Najčešće napada pupove, ali također stabljiku i rijetko lišće. Na stabljici i lišću se razvijaju izdužene lezije ili eliptične nekroze, duže i od 2,5 cm, a zaraženi pupovi trunu mijenjajući boju u tamno-smeđu ili crnu (pritom se vrlo lako mijenja sa znakovima zaraze sive plijesni – Botrytis).

Na zaraženom tkivu nastaju plodišta bolesti (piknidi, periteciji). Za razvoj bolesti su optimalne temperature od 21 °C do 27 °C, uz dovoljno dugo vlaženje osjetljivih biljnih organa. Ova bolest na zaraženim biljnim ostacima jako dobro prezimljava, pa posebno moraju o mjerama zaštite voditi računa uzgajivači krizantema koji su ranijih godina imali spomenute simptome.

Jako je važno kvalitetno prozračivanje zaštićenih prostora gdje se uzgajaju krizanteme, a protiv smeđe truleži jedinu zaštitu daje redovita preventivna primjena površinskih fungicida (npr. kaptan, folpet).

Pepelnica (Oidium) je rijetka bolest krizantema, a svi fungicidi iz skupine strobilurina i triazola djelotvorni su na pepelnice, pa posebna primjena sumpornih fungicida u krizantemi nije potrebna.

Već od sadnje krizantema provodimo mjere parcijalne sterilizacije zalijevanjem mladih biljčica otopinom fungicida radi sprječavanja bolesti korijena i prizemnog dijela stabljike (slika 1), a folijarnom primjenom nastojimo preventivno spriječiti uzročnike pjegavosti (slika 2), bijele hrđe (slika 3) i smeđe truleži (slika 4) Snimio: M. Šubić

Prethodni članakKako se riješiti neželjenih ptica?
Sljedeći članakOživjela ljepota starih običaja
mr. sc. Milorad Šubić
Milorad (Ivan) Šubić, magistar znanosti i diplomirani inženjer agronomije, pročelnik Poljoprivredne savjetodavne službe u podružnici Međimurske županije. Savjetnik je iz područja zaštite bilja, član Hrvatskog društva biljne zaštite i Američkog fitopatološkog društa, suradnik Gospodarskog lista, autor više stručnih radova, koautor 3 znanstvena rada (CAB Abstracts) i više stručnih radova, te stručni suradnik i predavač u raznim obrazovnim institucijama. Rođen je 9. rujna 1969. Godine. Osnovnu školu završio je u Murskom Središću, a srednju poljoprivrednu školu u Križevcima. Diplomirao je na Agronomskom fakultetu u Zagrebu 1994. godine. Diplomski rad naslova "Istraživanje djelotvornosti biljnih ekstrakta na krumpirovu zlaticu – Leptinotarsa decemlineata (Say.) tijekom 1992. godine" izradio je na Zavodu za poljoprivrednu zoologiju, pod mentorstvom akademika prof.dr. Milana Maceljskog. Studijski program zaštite bilja završio s prosječnom ocjenom 4,63. Nakon završetka studija počinje se baviti patologijom bilja zaposlivši se krajem 1994. godine kao mlađi asistent na Zavodu za fitopatologiju Agronomskog fakulteta u Zagrebu. Sudjelovao u provođenju nastave studentima biljnih smjerova V semestra iz predmeta "Opća fitopatologija", te dijela predmeta "Specijalna fitopatologija" koji se odnosi na bakterijske i virusne bolesti biljaka (samo za studente smjera zaštita bilja VI semestar). Osim nastavnih aktivnosti bio je uključen u znanstveno-istraživački projekt "Scientific Research into the factors of Integrated control" financiran od strane Ministarstva znanosti i tehnologije. U akademskoj godini 1994/95. upisao poslijediplomski studij na inženjerskom smjeru Molekularna biologija Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, a u razdoblju od sredine 1995. do početka 1997. proučavao karantensku i bakterijsku palež jabučastog voća (Erwinia amylovora). U siječnju 1996. godine boravio na studijskom usavršavanju iz biljne bakteriologije u Bologni (Instituto di Patologia Vegetale, Scienze e Tecnologie Agroindustriali ed Agroambientali, Universita degli Studi di Bologna, kod prof.dr. Carla Bazzia) kao stipendist Ministarstva tehnologije i znanosti Republike Hrvatske. Zbog rješavanja stambenih i obiteljskih problema prekida rad na fakultetu i poslijediplomski studij na PMF-u, te se vraća u Međimurje. Od 1. svibnja 1997. godine počinje raditi u Uredu za gospodarstvo Međimurske županije kao voditelj službe za zaštitu bilja, a 1. veljače 1998. godine prelazi u Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu, Odsjek Međimurske županije u svojstvu savjetnika za zaštitu bilja. Krajem 1998. postaje rukovoditelj odsjeka. Rukovodeće poslove obavlja u Javnoj poljoprivredno savjetodavnoj službi pri Hrvatskoj poljoprivrednoj komori (2011. i 2012.), te u Poljoprivredno savjetodavnoj službi (2012., 2013. i 2014.) i Savjetodavnoj službi (danas). U okviru provođenja međunarodnog projekta vlada Kraljevine Nizozemske i Republike Hrvatske "Unapređenje proizvodnje krumpira u Hrvatskoj" tijekom ožujka 1999. godine boravio na stručnoj izobrazbi u Centru za obuku "IPC Plant" Emmeloord. Poslijediplomski studij na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (područje Biotehničkih znanosti, polje Agronomija, znanstvena grana Fitomedicina) upisuje 1998. godine, a magistrirao 2002. godine obranivši magistarski rad naslova: "Mogućnosti prognoze i suzbijanja plamenjače krumpira (Phytophthora infestans (Mont.) De Bary) u Međimurju", izrađen pod vodstvom prof.dr. Bogdana Cvjetkovića. Znanstveno i stručno usavršavanje Od 1997. godine aktivno sudjeluje u radu godišnjih Seminara biljne zaštite stručnim izlaganjima iz područja integrirane zaštite voćnjaka, vinograda i povrtlarskih kultura. Koautor je 3 znanstvena rada (CAB Abstracts) i više stručnih radova. Stručni je suradnik "Gospodarskog lista" i autor kolumne zaštite bilja u županijskim novinama "Međimurje", a od 1998. godine stručni suradnik Gospodarske škole Čakovec, Pučkog otvorenog učilišta Čakovec i Privatnog učilišta "Novak" iz Čakovca pri izvođenju nastave "Tečaj za vinogradare i vinare" (predavač poglavlja "Zaštita vinograda od štetočinja") i nastave za osposobljavanje ratara (predavač poglavlja "Zaštita ratarskih kultura od štetnih organizama"). Tijekom 2010. godine bio je vanjski suradnik Pučkog otvorenog učilišta Čakovec pri obrazovanju odraslih za zanimanje Proizvođač merkantilnog krumpira (predavač za poglavlja "Značaj plodoreda u suvremenom uzgoju krumpira" i "Zaštita krumpira od štetnih organizama") Član je Hrvatskog društva biljne zaštite (HDBZ) i Američkog fitopatološkog društva (APS). Nagrađen je u veljači 2012. godine od Hrvatskog društva biljne zaštite Poveljom, uz brončanu plaketu radi doprinosa popularizaciji i afirmaciji struke. Oženjen, otac kćeri Lucije i sina Ivana.