U Hrvatskoj obitavaju tri izvorne pasmine peradi. Zagorski puran i kokoš hrvatica priznate su kao pasmine prije dva desetljeća, dok je izvornost posavske kukmaste kokoši priznata prošle godine. Zagorski puran i kokoš hrvatica su gospodarski konkurentne u određenim sustavima držanja, te je već dosta napravljeno na njihovoj gospodarskog valorizaciji i afirmaciji.

Zagorski puran izvorno potječe od purana s područja Amerike i Meksika koji su u Europu uvezeni na prijelazu iz XV. u XVI. stoljeća. Iz prvotno napučene Španjolske purani su se brzo proširili na područje zapadne Europe, uključujući i Hrvatsku. U sjeverozapadnoj Hrvatskoj uzgajaju se četiri soja purana, a prvenstveno se razlikuju po boji perja – brončani, crni, sivi i svijetli soj. Purani brončanog i crnog soja krupniji su od svijetlog i sivog. U dobi od 28 tjedana purice postižu prosječnu tjelesnu masu od 4,0 kg, a purani 6,5 kg. Populacija je stabilna, no vrijedno je spomenuti programe gospodarske aktivacije pasmine. Uzgojno područje zagorskog purana ponajviše je Krapinsko-zagorska i Varaždinska županija.

Kokoš hrvatica je pasmina peradi nastala početkom XX stoljeća planskim križanjem domaćih kokoši podravskog soja s Leghorn pasminom. Nakon toga obavljana su križanja s Wellsummer pasminom i na kraju se pristupilo standardizaciji pasmine. Kokoš hrvatica je izdržljiva i otporna, dobrih instinkta, pogodna za slobodni sustav držanja. S obzirom na boju, u uzgoju su zastupljena tri tipa hrvatice: crni, crveni i jarebičasti. Tjelesna masa pijetlova je od 3,5 do 4 kg, a koka od 2,5 do 3 kg. Meso kokoši hrvatice vrlo je kvalitetno i umjereno sočno. Može snijeti i više od 200 jaja godišnje, a osobito je vrijedno spomena zadržavanje instinkta za sjedenjem na jajima i dobra briga za potomstvo.

Posavska kukmasta kokoš je pasmina kombiniranih svojstava, pogodna za proizvodnju jaja i mesa. Spolno zrela postaje s pet mjeseci starosti, a u sezoni snese oko 200 jaja. Pijetlovi, kroz četiri do pet mjeseci postižu masu do 3 kg, odnosno oko 2,5 kg očišćene mase. Svjedočimo minulih godina sve većoj potražnji za mesom zagorskog purana, ali i drugim lokalnim pasminama peradi. Meso zagorskog purana već je definirano i oznakom zemljopisnog podrijetla, te je kao takvo prisutno na tržištu. Jaja i meso kokoši hrvatice sve je traženije, no zasigurno se dijelom ponuda može diversificirati i kroz primjerice „meso kopuna“ ili druge sve popularnije programe prodaje.

Foto: Ante Ivanković

Pročitajte povezane članke:

Izvorne hrvatske pasmine – blago novog sjaja

Očuvanje, revalorizacija i komercijalizacija izvornih pasmina

Izvorne pasmine goveda 

Izvorne pasmine ovaca

Izvorne pasmine koza

Izvorne pasmine konja i magaraca

Izvorne pasmine svinja

Prethodni članakIzvorne pasmine konja i magaraca
Sljedeći članakOtvoren 26. Noćnjak
prof.dr.sc. Ante Ivanković
Redoviti profesor na Agronomskim fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Uža specijalnost: uzgoj i korištenje goveda, uzgoj i korištenje konja, programi zaštite autohtonih pasmina. Rođen je 1969. godine. Diplomski studij okončava 1994. godine od kada je djelatnik Zavoda za specijalno stočarstvo Agronomskog fakulteta u Sveučilišta u Zagrebu. Doktorski rad obranio je 2001. godine na Biotehničkom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani. U znanstveno nastavno zvanje redovitog profesora izabran je 2011. godine. Znanstveni interes usredotočen je na sustave i tehnologije proizvodnje govedskog mesa i kravljeg mlijeka, uzgoj i korištenje kopitara, suvremene biotehnologije i metode uzgoja, očuvanje farmskih genetskih resursa, etiku korištenja i dobrobit domaćih životinja. Na programu studija Agronomskog fakulteta koordinator je tri modula preddiplomskog, tri modula diplomskog i jednog modula poslijediplomskog studija te suradnik na više modula. Pod njegovim mentorstvom izrađeni su brojni diplomski radovi, četiri magistarska rada, te pet disertacija. Sudjelovao je u radu pedesetak međunarodnih i domaćih znanstvenih konferencija. Kao autor ili koautor objavio je veći broj znanstvenih radova indeksiranih u međunarodnim bazama te veći broj stručnih i popularnih članaka. Vodio je dva znanstvena te više razvojnih projekta. Kao autor/koautor objavio je sveučilišne udžbenike ''Konjogojstvo'' i ''Očuvanje biološke baštine u stočarstvu'', ''Sigurnost hrane'' te priručnik ''Jahanje''. Od 2004. nacionalni je koordinator za očuvanje animalnih genetskih resursa pri FAO. Aktivno sudjeluje u radu domaćih i inozemnih strukovnih udruženja (EAAP, IDF, DAGENE, ERFP). Dobitnik je ''Godišnje državne nagrade za znanost'' za 2000. godinu.