Gospodarska vrijednost mog zemljišta je 2.000 , a da bih se mogao prijaviti na neke natječaje potrebno je imati barem 3.000 . Kako podići gospodarsku vrijednost, da kupim još 5 svinja ili slično?

ODGOVOR

Na ekonomsku veličinu gospodarstva utječu različiti faktori, poput regije, poljoprivrednih kultura te životinja koje se uzgajaju. Za lakši izračun ekonomske veličine gospodarstva, koristi se FADN kalkulator, dostupan i na stranici e-OPG. Kad govorimo o povećanju ekonomske veličine gospodarstva, ona se može ostvariti na mnogobrojne načine, no svakako treba uzeti u obzir da se taj izračun treba smisleno povećati kako bi i kasnije bio primjenjiv.

Primjeri povećanja ekonomske veličine gospodarstva:

  1. U slučaju da imate dodatne poljoprivredne površine na raspolaganju, možete proširiti svoju proizvodnju i na te površine. U slučaju da nemate dodatno poljoprivredno zemljište, možete isto kupiti ili uzeti u zakup.
  • Ekonomska veličina se može povećati i uzgojem kultura koje imaju viši SO. No, ovdje treba dodatno paziti jer je ova stavka moguća samo ako je uzgoj u skladu s plodoredom. Ratarske kulture koje imaju najveći SO su: šećerna repa, duhan, krumpir, ljekovito i začinsko bilje, zatim uljana repica i druge uljarice. Tako npr. uzgoj šećerne repe na 1 ha u kontinentalnoj regiji iznosi 2.022,80 EUR. U EVPG kalkulatoru je moguće vidjeti SO za pojedine kulture.
  • Stočarska proizvodnja uvelike doprinosi ekonomskoj veličini, a najveći SO imaju mliječne krave, junad te krave u sustavu krava – tele i dr. U svojem upitu ste naveli da biste uzgajali svinje. SO za pet svinja (za tov) u kontinentalnoj regiji iznosi 1.431,70 €, dok u jadranskoj regiji iznosi 1.905,10 €. Ekonomska vrijednost za rasplodne krmače iznosi 1.874,55 € u Kontinentalnoj Hrvatskoj, te 2.161,40 € u jadranskoj Hrvatskoj.
  • Također, trajni nasadi i uzgoj cvijeća i povrća te sjemenskog i sadnog materijala imaju viši SO od ratarskih kultura. Ovakav tip proizvodnje na manjim površinama postiže veću vrijednost ekonomske veličine. Uzgoj jezgričastog voća u jadranskoj regiji iznosi 3.402,89 €.

Što se tiče trenutno dostupnih natječaja, otvoren je natječaj za intervenciju 76.01. Osiguranje poljoprivredne proizvodnje. U zadnjem kvartalu ove godine očekuju se natječaji za iduće intervencije: 73.10. Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju, 73.12. Potpora malim poljoprivrednicima, 73.14. Razvoj poslovanja u ruralnim područjima.