Zdravlje konja ugrožavaju brojne bolesti koje osim ograničavanja uporabe često dovode i do uginuća. Zbog anatomskih i fizioloških osobina konji su podložni brojnim bolestima koje ne susrećemo kod ostalih domaćih životinja kao što su npr. preživači. Bolesti konja možemo podijeliti u nekoliko skupina ovisno koji anatomski sustav je zahvaćen.

Većina veterinara, ali i vlasnika, izdvojila bi tri skupine bolesti koje su vrlo često javljaju i glavni su razlog prijevremenog izlučenja iz uzgoja zbog uginuća ili prestanka natjecanja zbog nemogućnosti izlječenja. Prvu skupinu čine kolike – bolovi u trbušnoj šupljini različite etiologije. U drugu skupinu spadaju bolesti sustava za kretanje koje zahvaćaju ne samo kopito, nego koštani i mišićni sustav (tetive, ligamenti, zglobovi). U treću skupinu spadaju bolesti sustava za disanje od kojih su neke neizlječive i trajno ograničavaju uporabu konja. I kao zadnju, ali ne manje važnu skupinu bolesti valja napomenuti zarazne bolesti od kojih neke mogu uzrokovati uginuće konja.

Kolike u konja

Većina uzgajivača konja zna za pojam kolika kao termin koji se označavaju bolove u području trbušne šupljine. Nastanku kolika pogoduju anatomske specifičnosti probavnog sustava konja. Bolnost se može javiti zbog čitavog niza uzroka. One uključuju poremećaje u peristaltici crijeva (grčevi), zatim začepa crijeva hranom, prekomjernog nakupljanje plina u crijevima i želucu,  zavrtanja (torzije) različitih dijelova probavnog sustava. Važno je naglasiti da i neki lijekovi mogu uzrokovati kolike, stoga su zabranjeni za primjenu kod konja.

Kolike često nastaju kao posljedica nepravilne hranidbe kao što je slučaj kod nagle promjene krmiva u obroku. Primjer je naglo davanje velikih količina žitarica u obroku, zatim hranidba nekvalitetnim krmivima kao što je grubo sijeno ili velika količina slame u obroku. Također mogu nastati kao posljedica napajanja hladnom vodom neposredno nakon teškog fizičkog rada (natjecanja). Zanimljivo je da do kolika može doći i zbog nedovoljnog žvakanja hrane koje nastaje zbog patologije na zubima, npr. kod nepravilnog trošenja zubala. Simptomi bolesti su uvjetovani dijelom probavnog sustava u kojem se javlja bolnost kao i njegovim intenzitetom. Blaži simptomi uključuju nemir konja, znojenje i gledanje prema trbuhu. U slučaju da je konj u boksu jedan od simptoma kolika je intenzivno hodanje konja u krug. Teži simptomi uključuju rzanje, bacanje na pod i valjanje.

Kolike konja

Kod sumnje na koliku uzgajivač treba odmah pozvati veterinara, a do njegovog dolaska šetati konja. Preventiva kolika kreće od pravilne hranidbe, slobodnog pristupa pitkoj vodi i soli za lizanje kao i redovito kretanje konja.

Bolesti sustava za kretanje

Poznata je izreka da zdrava kopita (noge) konju znače život. Pored bolesti kopita kod konja se mogu javiti i bolesti koje zahvaćaju tetive, ligamente i zglobove. Uzroci bolesti sustava za kretanje su brojni. Bolesti kopita su često posljedica neredovite i nepravilne korekcije, zatim držanja konja u nehigijenskim uvjetima (balega, mokraća). Jedna od vrlo čestih bolesti kopita je posljedica nepravilne hranidbe, a to je laminitis. Bolest može nastati i kao posljedica mehaničkog djelovanja. Davanja velikih količina ugljikohidrata u obroku (npr. kukuruza) također pogoduje nastanku bolesti. U slučaju da se pravovremeno ne otkrije i liječi može doći do težih oblika koji često završe isključivanjem konja iz natjecanja ili uzgoja.

Preventiva bolesti sustava za kretanje uključuje redovitu korekciju kopita i ovisno o namjeni konja, potkivanju i prekivanju.

Korekcija kopita

Nadalje, ozljede često nastaju zbog naglog uvođenja konja u teži fizički rad bez prethodnog zagrijavanja (kao i kod sportaša). Kod hladnokrvnih pasmina uslijed nepravilnog korištenja, a naročito hranidbe, javlja se paralitička mioglobinurija konja popularno nazvana praznička bolest. Kao što je navedeno, najčešće se javlja kod hladnokrvnih konja dok kod toplokrvnih značajno rjeđe. Uzrok je prekomjerno nakupljanje glikogena u mišićima tijekom razdoblja u kojima konji ne rade. Uslijed naglog uvođenja konja u rad stvara se velika količina mliječne kiseline koja uzrokuje grč velikih mišića posebno na području sapi i stražnjih nogu. Konj se u kratkom vremenu počne znojiti, drhti i stoji ukočeno. Pravovremenim liječenjem i odmaranjem od rada bolest se može uspješno liječiti.

Praznička bolest konja – znojenje

Bolesti sustava za disanje

Bolesti sustava za disanje mogu uzrokovati velike gubitke u uzgojima konja. Pored troškova liječenja javljaju se i drugi gubitci naročito kod sportskih konja. Konj koji ima problema s dišnim sustavom ne može biti u treningu zbog potrebnog mirovanja, zatim uslijed dugotrajnog oporavka ne može sudjelovati na natjecanjima što može uzrokovati dodatne gubitke vlasniku. Pojedine bolesti dišnog sustava mogu dovesti do drastičnog pada vrijednosti životinje, kao što je npr. kod sipljivosti. Veliki broj bolesti možemo spriječiti ili rizik od pojave svesti na najmanju mjeru odgovarajućim smještajem, hranidbom, vakcinacijom i drugim zahvatima.

Uzroke oboljenja dišnog sustava možemo podijeliti u dvije velike skupine; zarazne i nezarazne. Od zaraznih najčešće se javljaju ždrebečak, influenca i rinopneumonitis – infekcija herpes virusom. Znakovi poremećaja dišnog sustava mogu s javiti i kao popratni simptom drugih bolesti kao što je arteritis konja. Bolest koju poznaje većina uzgajivača konja neovisno o pasmini i načinu uzgoja je sipljivost odnosno recidivirajuća opstrukcijska bolest pluća u konja. Do danas nije u potpunosti utvrđen mehanizam nastanka sipljivosti. Jedino je sigurno da je za sada bolest neizlječiva.

Smatra se da je sipljivost najvećim dijelom alergijske prirode kojoj pogoduje držanje konja u prašnjavim, odnosno loše prozračenim stajama, zatim hranidba konja krmivima zagađenim prašinom i plijesnima. Pljesnivost se naročito javlja kod nedovoljno osušenog sijena (“upareno”).

Uzročnici u pluća ulaze udisanjem. Prašina u zraku staje pored lošeg prozračivanja može biti posljedica korištenja prašnjave slame za steljenje. Prilikom nastiranja ili kretanja konja dolazi do podizanja prašine koju zatim konj udiše. Pojavi bolesti mogu pogodovati i stalni štalski način držanja kao i neke virusne bolesti dišnog sustava. Dob životinje također može pogodovati nastanku bolesti jer je utvrđeno da u većini slučajeva oboljevaju starije životinje.

S obzirom da se bolest dugo i polagano razvija prve znakove je teško uočiti ili povezati sa sipljivosti. Kod razvijenog oblika bolesti klinički slika se očituje poremećajem u disanju npr. izdisaj u dvije faze, zatim cijanoza sluznica i ono što većina uzgajivača sama primijeti – tzv. žljeb sipnje iza luka rebara. Kod pojedinih konja se može javiti i tzv. analno disanje prilikom kojeg kod izdisaja dolazi do “izbacivanja” anusa. Prilikom hranjenja konj često kašlje (suhi kašalj), naročito ako ga hranimo prašnjavim sijenom.

Zarazne bolesti konja

Pored navedenih zaraznih bolesti dišnog sustava konja zdravlje konja ugrožava i čitav niz drugih zaraznih bolesti. Pojedine bolesti se suzbijaju po zakonu pritom neke mjere uključuju trenutno isključenje životinje iz uzgoja kao što je primjer kod infekciozne anemije kopitara. Bolest koje se pribojava većina vlasnika konja je tetanus. Iako se radi o zaraznoj bolesti, tetanus nije kontagiozna bolest jer ne prelazi sa konja na konja. Glavni uzrok tetanusa su dubinske rane, najčešće ubodne koje omogućavaju uvjete za razmnožavanje i patogeno djelovanje bakterije Clostridium tetani. Liječenje bolesti je dugotrajno, a ishod često upitan. Preventiva se sastoji od vakcinacije i smanjivanja rizika da se konj ozljedi na oštre predmete kao što su čavli i žica.

Redovitim biosigurnosnim mjerama smanjujemo rizik od pojave pojedinih zaraznih bolesti u uzgojima konja. U uzgoj (staju, ergelu) smiju biti uvedene isključivo zdrave životinje, isto vrijedi i za konjogojske izložbe. Nadalje ostaje moraju biti prozračne i čiste, prašina je potencijalni izvor brojnih bolesti od kojih su neke, kao što je navedeno, neizlječive. Također, podjednako je važno provoditi redovitu deratizaciju s posebnim osvrtom na skladišta hrane.

Rizik od pojedinih bolesti možemo smanjiti vakcinacijom kao što je slučaj s influencom i tetanusom. Preporuka je da su u suradnji s veterinarom redovito provodi program vakcinacije pogotovo kod konja koji se koriste za sport i rekreaciju.

Parazitske bolesti konja

Kod konja, kao i kod drugih životinja, paraziti mogu ugrožavati zdravlje životinja. Posebno su ugrožene mlađe životinje ždrebad i omad. Na naplavnim i močvarnim područjima rizik od invazija parazitima je značajno veći nego na kultiviranim pašnjacima. Parazite dijelimo u dvije velike skupine; unutarnje i vanjske, pritom obje podjednako ugrožavaju zdravlje konja. Želučano-crijevni paraziti ugrožavaju zdravlje probavnog sustava i prisutni su kod svih kategorija.

Kod invazija većim brojem parazita mlađe životinje slabije napreduju uz dobru ispašu. Starije životinje su otpornije na djelovanje parazita, iako u pojedinim slučajevima jaka invazija nekim crijevnim parazitima može uzrokovati kolike. Suzbijanje unutarnjih parazita treba temeljiti na koprološkoj pretrazi (pretraga balege) koja nam omogućava odrediti vrstu i broj parazita. Brojni uzgajivači tretiraju konje šablonski bez prethodne koprološke pretrage. Nasumično davanje lijekova protiv parazita može uzrokovati njihovu rezistenciju na liječenje, što je sve veći problem u svijetu.

Od vanjskih parazita najčešći su obadi, muhe, komarci i različiti oblici šugaraca. Na tržištu postoje i brojni preparati koji nakon nanošenja na dlaku i kožu kraće vremensko razdoblje štite konje od njihovih uboda. Pojedini lijekovi za suzbijanje vanjskih nametnika su strogo zabranjeni za primjenu kod konja jer izazivaju kolike. Redovitom dezinsekcijom značajno smanjujemo brojne leteće parazite u staji kao što su muhe i komarci.

Zaštita zdravlja konja

Iz svega navedenog je vidljivo da zdravlje konja ugrožava čitav niz bolesti. Pravilnom smještajem, hranidbom, korištenjem konja i veterinarskim preventivnim zahvatima rizik od pojave bolesti može se značajno smanjiti. Pravovremenim otkrivanjem sumnjivih ili bolesnih životinja povećava se mogućnost izlječenja i manjih troškova liječenja.

U narednim brojevima Gospodarskog lista biti će detaljno opisane najvažnije bolesti konja i načini kako ih možemo spriječiti.

Pročitajte još:

Uzgoj konja na OPG-u

Hranidba konja

Smještaj konja

Bolesti konja

Isplativost uzgoja konja