U usporedbi s izvornim staništem i prirodom ponašanja konja, današnji smještaj konja dosta se razlikuje. Ovisno o kategoriji i namjeni konja, konji se mogu držati grupno (sa ili bez ispusta) i samostalno (na vezu ili slobodno). Preporuča se da samostalni boksovi imaju zajednički ili vlastiti ispust. Svaki od navedenih načina smještaja ima svoje prednosti i nedostatke.

U grupnom držanju postoji kontakt između životinja. Konj se kreće što pogoduje razvoju lokomotornog i mišićnog sustava i jača je imunološka obrana organizma. No, češća je pojava ozljeda, konzumacija hrane nije nejednaka. Čovjeku je otežan je pristup i rad s konjima i teže je održavanje higijene prostora.

Grupno držanje može biti u zatvorenim, poluotvorenim i otvorenim objektima. Ovakvo držanje preporuča se u uzgoju ždrjebadi i omadi, kobila s pomlatkom ili mladih grla. Sportski konji i pastusi za rasplod uglavnom se drže u pojedinačnim boksovima u zatvorenim objektima. Poželjno je da su ispusti površine oko 50m2 i pravokutnog oblika koji omogućava galop po dužoj strani.

Čovjeku je lakši pristup i nadzor konja, kontrola konzumacije hrane i lakše je održavanje čistoće. Izvedba je skuplja zbog gradnje boksova i opreme. Pregrade između boksova trebaju omogućiti izravan vizualni kontakt konja s drugim konjima u štali. Preporuča se da visina pregrade bude najmanje 0,8 visine grebena).

Tablica 1. Minimalne preporučene podne površine boksa

Visina grebena (cm)Površina boksa (m2)Površina boksa (m2)/dodatnom konjuNajkraća stranica boksa (cm)/konju
do 1206,004,00180
7,do 1357,505,00200
do 1508,506,00220
do 16510,007,00250
do 17511,007,50260
do 18512,008,00270
> 185 14,009,00290

Visina grebena mjerena je Lydtinovim štapom.

Izvedba podova uglavnom je betonska, kamena, popločana ciglama i slično. Pri tome trebaju biti izvedeni na način da životinje ne trpe ozljede, bolove i da nema proklizavanja. Svaki boks treba biti bogato nasteljen, a kao stelja može poslužiti slama (paziti: ako je zobena, konji je rado jedu!), piljevina, strugotine drveta, gumeni madraci i u novije vrijeme peleti (namoče se vodom da nabubre).

Stelja treba biti udobna pri ležanju, imati visoku sposobnost upijanja, higijenski čista (niska razina prašine). Poželjno je da ima dobru sposobnost kompostiranja. U svakom boksu treba se nalaziti automatska pojilica, hranilica za krepku i voluminoznu krmu i držač za kamenu sol. Iako postoje propisane norme smještaja i dimenzija hranilica za voluminoznu krmu, dio uzgajivača voli je davati konju sa zemlje jer je prirodniji, smanjeno je udisanje čestica prašine i manja je pojava konformacijskih grešaka (neka istraživanja pojavu sedlastih leđa dovode u vezu s visoko postavljenim hranilicama za konje).

Grupno držanje kobila sa ždrjebadi

Dobrobit

U bavljenju i radu s konjima najvažniji je aspekt poštivanja i uvažavanja načela dobrobiti konja. Ona su propisana legislativom Europske unije i međunarodne konjičke organizacije (Fédération Equestre Internationale). Smještaj i način držanja te korištenje u konjičkim sportovima imaju najviše utjecaja na psihofizičko stanje konja. Svjesni aspekta dobrobiti konja, uzgajivači ih nastoje primijeniti u svakodnevnom radu s konjima. To je: osigurati optimalne mikroklimatske uvjete u nastambama, dati pozornost načinu držanja omogućavaju slobodu kretanja i dostupnost hrane i vode; zatim vrijeme za odmor i socijalni kontakt s drugim konjima, ublažiti stres tijekom transporta i slično.

Narušavanjem dobrobiti mogu se javiti stereotipije (izvođenje ponavljajućih kretnji naizgled bez funkcije, npr. ljuljanje tijela s lijeve na desnu stranu, mahanje glavom, itd. ) koje uzrokuju poteškoće u radu s konjima, zdravstvene probleme te ispoljavanje agresije. U sportskim natjecanjima velika pozornost usmjerena je na uvažavanje dobrobiti tijekom trenažnog procesa i natjecanja u kojima nije dozvoljena primjena bio koje metode koja nije u skladu s tjelesnim sposobnostima konja, koje su štetne za zdravlje konja te ukoliko se zloporabe pomagala (npr. mamuze, korbač). Sama nakana dopinga ili nedopuštena uporaba lijekova strogo su zabranjeni, ne toleriraju se i podliježu propisanim sankcijama. U svakom vidu bavljenja i rada s konjima, od rekreativnog jahanja do sportskih natjecanja, dobrobit konja treba biti na prvom mjestu.

Pročitajte još:

Uzgoj konja na OPG-u

Hranidba konja

Bolesti konja

Isplativost uzgoja konja