U usporedbi s izvornim staništem i prirodom ponašanja konja, današnji smještaj konja dosta se razlikuje. Ovisno o kategoriji i namjeni konja, konji se mogu držati grupno (sa ili bez ispusta) i samostalno (na vezu ili slobodno). Preporuča se da samostalni boksovi imaju zajednički ili vlastiti ispust. Svaki od navedenih načina smještaja ima svoje prednosti i nedostatke.

U grupnom držanju postoji kontakt između životinja. Konj se kreće što pogoduje razvoju lokomotornog i mišićnog sustava i jača je imunološka obrana organizma. No, češća je pojava ozljeda, konzumacija hrane nije nejednaka. Čovjeku je otežan je pristup i rad s konjima i teže je održavanje higijene prostora.

Grupno držanje može biti u zatvorenim, poluotvorenim i otvorenim objektima. Ovakvo držanje preporuča se u uzgoju ždrjebadi i omadi, kobila s pomlatkom ili mladih grla. Sportski konji i pastusi za rasplod uglavnom se drže u pojedinačnim boksovima u zatvorenim objektima. Poželjno je da su ispusti površine oko 50m2 i pravokutnog oblika koji omogućava galop po dužoj strani.

Čovjeku je lakši pristup i nadzor konja, kontrola konzumacije hrane i lakše je održavanje čistoće. Izvedba je skuplja zbog gradnje boksova i opreme. Pregrade između boksova trebaju omogućiti izravan vizualni kontakt konja s drugim konjima u štali. Preporuča se da visina pregrade bude najmanje 0,8 visine grebena).

Tablica 1. Minimalne preporučene podne površine boksa

Visina grebena (cm)Površina boksa (m2)Površina boksa (m2)/dodatnom konjuNajkraća stranica boksa (cm)/konju
do 1206,004,00180
7,do 1357,505,00200
do 1508,506,00220
do 16510,007,00250
do 17511,007,50260
do 18512,008,00270
> 185 14,009,00290

Visina grebena mjerena je Lydtinovim štapom.

Izvedba podova uglavnom je betonska, kamena, popločana ciglama i slično. Pri tome trebaju biti izvedeni na način da životinje ne trpe ozljede, bolove i da nema proklizavanja. Svaki boks treba biti bogato nasteljen, a kao stelja može poslužiti slama (paziti: ako je zobena, konji je rado jedu!), piljevina, strugotine drveta, gumeni madraci i u novije vrijeme peleti (namoče se vodom da nabubre).

Stelja treba biti udobna pri ležanju, imati visoku sposobnost upijanja, higijenski čista (niska razina prašine). Poželjno je da ima dobru sposobnost kompostiranja. U svakom boksu treba se nalaziti automatska pojilica, hranilica za krepku i voluminoznu krmu i držač za kamenu sol. Iako postoje propisane norme smještaja i dimenzija hranilica za voluminoznu krmu, dio uzgajivača voli je davati konju sa zemlje jer je prirodniji, smanjeno je udisanje čestica prašine i manja je pojava konformacijskih grešaka (neka istraživanja pojavu sedlastih leđa dovode u vezu s visoko postavljenim hranilicama za konje).

Grupno držanje kobila sa ždrjebadi

Dobrobit

U bavljenju i radu s konjima najvažniji je aspekt poštivanja i uvažavanja načela dobrobiti konja. Ona su propisana legislativom Europske unije i međunarodne konjičke organizacije (Fédération Equestre Internationale). Smještaj i način držanja te korištenje u konjičkim sportovima imaju najviše utjecaja na psihofizičko stanje konja. Svjesni aspekta dobrobiti konja, uzgajivači ih nastoje primijeniti u svakodnevnom radu s konjima. To je: osigurati optimalne mikroklimatske uvjete u nastambama, dati pozornost načinu držanja omogućavaju slobodu kretanja i dostupnost hrane i vode; zatim vrijeme za odmor i socijalni kontakt s drugim konjima, ublažiti stres tijekom transporta i slično.

Narušavanjem dobrobiti mogu se javiti stereotipije (izvođenje ponavljajućih kretnji naizgled bez funkcije, npr. ljuljanje tijela s lijeve na desnu stranu, mahanje glavom, itd. ) koje uzrokuju poteškoće u radu s konjima, zdravstvene probleme te ispoljavanje agresije. U sportskim natjecanjima velika pozornost usmjerena je na uvažavanje dobrobiti tijekom trenažnog procesa i natjecanja u kojima nije dozvoljena primjena bio koje metode koja nije u skladu s tjelesnim sposobnostima konja, koje su štetne za zdravlje konja te ukoliko se zloporabe pomagala (npr. mamuze, korbač). Sama nakana dopinga ili nedopuštena uporaba lijekova strogo su zabranjeni, ne toleriraju se i podliježu propisanim sankcijama. U svakom vidu bavljenja i rada s konjima, od rekreativnog jahanja do sportskih natjecanja, dobrobit konja treba biti na prvom mjestu.

Pročitajte još:

Uzgoj konja na OPG-u

Hranidba konja

Bolesti konja

Isplativost uzgoja konja

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje