Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014.) i Zakon o provedbi Uredbe (EZ) 1107/2009 (NN 80/2013.) sredstva za zaštitu bilja na tržištu Republike Hrvatske registrirana za profesionalnu i neprofesionalnu ili amatersku (“hobi”) primjenu. Bez iskaznice ili uvjerenja o završenoj osnovnoj i dopunskoj izobrazbi za sigurno rukovanje i primjenu pesticidima moguće je u poljoprivrednim ljekarnama kupiti samo sredstva za zaštitu bilja registrirana za neprofesionalnu ili amatersku (“hobi”) primjenu (vidi Tablicu 2.).

Za razliku od 700-ak sredstava za zaštitu bilja koja su registrirana za profesionalnu primjenu, u našoj zemlji je početkom ožujka 2023. bilo registrirano 50-ak trgovačkih pripravaka za amatersku primjenu (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Od toga je za folijarno tretiranje biljaka najviše anorganskih kemijskih spojeva (bakarni i sumporni fungicidi) (npr. Bordoška juha, Neoram, Cuprablau-Z, Chromosul, Cosavet) i mineralna (parafinska) ulja (Mineralno svijetlo ulje EC, Bijelo ulje, Ovitex EC). Od organskih insekticida možemo istaknuti samo pripravak Mospilan u dvije formulacija (SG i SP). Od organskih fungicida za amatersku je primjenu dopušten samo Pyrus SC. Od herbicida, za suzbijanje korova dopušteni su glifosat (npr. Resolva 24H, Glyphogan SL) i pelargonična kiselina (Beloukha Garden). Sredstva za zaštitu bilja registrirana za “amatersku primjenu” imaju najpovoljniju eko-toksikološku ocjenu, malog su pakiranja, te se nalaze u formulaciji koja je najmanje opasna za primjenitelja.

Tablica 2. Neka sredstva za zaštitu bilja registrirana u našoj zemlji za amatersku (“hobi”) primjenu u voćarstvu (ali i na mnogim drugim hortikulturnim vrstama)

Naziv sredstvaNamjena sredstva i područje primjene
Bijelo Ulje EC, Mineralno svjetlo ulje EC, Ovitex ECKontaktni insekticid-ovicid za zimsko i ljetno tretiranje voćaka.
Bordoška juha WP, Neoram, Cuprablau-Z 35, Bordoflow SCKontaktni preventivni fungicid i baktericid za voćarstvo.
Chromosul 80, Cosavet DF, Kumulus DF, Kalinosul 80 WGKontaktni preventivni fungicid s popratnim akaricidnim djelovanjem na grinje šiškarice i za suzbijanje biljnih bolesti (pepelnica) u voćarstvu.
Pyrus 400 SCFungicid za suzbijanje biljnih bolesti na jabukama i jagodama.
Serenade ASO SCBiološki fungicid i baktericid namijenjen suzbijanju biljnih bolesti u voćarstvu.
Sonata SCBiološki fungicid namijenjen suzbijanju biljnih bolesti u voćarstvu.
VitisanFungicid za suzbijanje pepelnica i krastavosti na jabučastom voću.
Mospilan 20 SG i SPInsekticid namijenjen za suzbijanje štetnika u voćarstvu.
Resolva 24H, Glyphogan SLHerbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u voćarstvu.
Beloukha GardenHerbicid namijenjen suzbijanju mahovine na putevima (stazama) i mjestima s rastućim drvenastim biljem.

Za suzbijanje većine gljivičnih bolesti iz skupine plamenjača, pjegavosti i plijesni moguće je u voćnjacima s ograničenjem koristiti bakarne fungicide (bakarne pripravke ne koristiti u vegetaciji koštičavog voća, a samo do početka cvatnje ili u smanjenim količinama tijekom cvatnje jabučastog voća).

Dodatno je za suzbijanje paleži cvjetnih organa i truleži (Monilinia) moguće koristiti pirimetanil (Pyrus SC). Protiv pepelnice u voćnjacima u više je navrata tijekom sezone moguće koristiti sumporne fungicide. Također, bakarni i sumporni fungicidi su dopušteni za primjenu u ekološkoj hortikulturnoj proizvodnji (možemo ih međusobno miješati). U pravilu bakarne i sumporne fungicide ne koristimo u cvatnji hortikulturnog bilja, a također ih ne miješamo s folijarnim (bio)gnojivima. Nije poželjno miješati bakarne fungicide s pirimetanilom (Pyrus). Bakarni fungicidi se krajem zime i pred početak vegetacije voćnjaka mogu miješati s mineralnim (parafinskim) uljima, čime se širi spektar učinkovitosti na prezimljujuće stadije nekih štetnika (npr. na zimska jaja lisnih uši i crvenog voćnog pauka te na prezimljujuće oblike štitastih uši).

Gotovo da nema biljne vrste koju ne napadaju lisne uši, pa posjednici manjih voćnjaka uz okućnice (vikendice) često traže upute kako suzbijati ove neželjene kukce

Sumporne fungicide u pravilu ne miješamo s mineralnim (parafinskim) uljima. Također, bakarni i sumporni pripravci se mogu miješati s organskim sustavnim insekticidima na osnovi djelatnih tvari acetamiprid (Mospilan). Acetamiprid (Mospilan) suzbija veći broj štetnih kukaca u voćarstvu (npr. lisne uši, voćne osice, voćne muhe, lisne minere, fitofagne stjenice, štetne kornjaše iz skupine pipa, štitaste uši, neke štetne gusjenice i druge), te se često koristi nakon cvatnje većine voćnih vrsta. Acetamipridu su dopuštene najčešće dvije primjene u istom nasadu tijekom sezone.

Tijekom godine je u nekoliko navrata moguće u breskvama, nektarinama, marelicama, šljivama i trešnjama koristiti i biljne (botaničke) insekticide na osnovi dalmatinskog buhača (npr. Abanto, Asset Five, Krisant, Pyregard EC). Kratke su karence, ali nisu potpuno bezopasni na prirodne neprijatelje.

Imaju široki spektar učinkovitosti, pa osim lisnih uši suzbijanju i druge nametnike (npr. voćne osice, fito-fagne stjenice, cvrčke, maslinovog moljca i dr.). Mogu se miješati s ranije spomenutim anorganskim i organskim fungicidima (npr. bakarnim i sumpornim pripravcima i pripravkom Pyrus). Nedostatak im je kontaktne učinkovitost, pa ne djeluju na štetnike koji se skrivaju (npr. slabije je djelotvorna zakašnjela primjena na lisne uši koje su sisanjem sokova već nakovrčale lišće i “skrivaju” se na naličju). Ispire ih kiša (>35 mm), a kao većina piretrina osjetljivi su na visoke temperature (brzo gube učinkovitost na ljetnim temperaturama >28°C).

U jabukama, dunjama i mušmulama dopušten je za primjenu biljni insekticid neem ekstrakt (azadiraktin) dobiven iz indijskog jorgovana (u pripravku NeemAzal-T/S).

NeemAzal®-T/S biološki insekticid na bazi azadirachtina koji se primjenjuje u povrćarstvu, voćarstvu, vinogradarstvu, na ljekovitom, začinskom te ukrasnom bilju djeluje na principu regulatora rasta i blokira pravilan rad hormona što rezultira time da populacija nametnika polako nestaje i njihov životni ciklus je prekinut. Uspjeh tretiranja rezultat je smanjenjem oštećenja lista.

NeemAzal®-T/S prodire u list. Sisajući, grizući ili minirajući, štetnici iz lista uzimaju djelatnu tvar, što dovodi do prestanka hranidbe te ne uzrokuju dodatna oštećenja. Populacije insekata još su određeno vrijeme vidljive, ali se nove populacije više ne stvaraju i nema novonastalih šteta. Idealno suzbija sve biljne uši, lisne minere, krumpirovu zlaticu, štitaste moljce, sovice, grinje, tripse i ostale štetne vrste. Ono što je najbitnije NeemAzal®-T/S ne izaziva pojavu rezistentnosti.

NeemAzal

Pyregard® – visoko učinkovit biološki insekticid širokog spektra djelovanja primjenjiv u voćarstvu, vinogradarstvu i povrćarstvu. Aktivna tvar je prirodni piretrin te je kontaktnog djelovanja. U početku izaziva paralizu, a zatim smrt štetnika. Karakterizira ga brza učinkovitost u kontroli brojnih štetnika, a zbog kratkog djelovanja je idealan za uporabu u blizini korisnih kukaca. Tretiranje se obavlja kod prve pojave štetnika u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima te je preporuka miješanje sa uljnim proizvodima. Idealan je insekticid protiv štetnika kao što su biljne uši, štitasti moljci, tripsi, krumpirove zlatice, američki cvrčak, grožđani moljac, štitasti moljci, šljivina osica i ostali, a savršeno se miješa sa NeemAzal®-T/S čime se dodatno povećava vrijeme i spektar djelovanja.

Pyregard

Biološki fungicidi

U novije se vrijeme pojavljuju na našem tržištu biološki fungicidi na osnovi Bacillus amyloliquefaciens (Serenade ASO) i Bacillus pumilus (Sonata). Pokusnim su rezultatima dobiveni vrlo dobri i ohrabrujući rezultati njihove primjene u voćarstvu. Djeluju na neke važnije skupine uzročnika bolesti (npr. plamenjače, pepelnice, plijesni, pjegavosti) samo preventivno. Prikladni su za ekološku proizvodnju. U višegodišnjim nasadima (voćnjacima) mogu biti učinkoviti samo uz kraće razmake aplikacija. Mogu se miješati s insekticidima, ali ih ne preporučujemo miješati s bakarnim pripravcima.

Uzročnici pjegavosti (krastavosti) lišća i plodova, predstavljaju uz plijesni ili truleži, pepelnice i hrđe važniju skupinu bolesti nadzemnih organa voća. Primarno razdoblje njihova razvoja su proljetni mjeseci (travanj, lipnja), odnosno mjere zaštite koje provodimo prije i nakon cvatnje voćnih vrsta.

Pročitajte još iz priloga broja:

Utjecaj klimatskih promjena na zaštitu voćaka

Najvažnije skupine uzročnika bolesti u manjim i mješovitim voćnjacima

Kritična razdoblja provedbe mjera zaštite u manjim mješovitim voćnjacima

Ekološki trendovi zaštite voćaka

Kako smanjiti potrošnju kemijskih insekticida i fungicida pri uzgoju jabuke?

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje
Prethodni članakNajvažnije skupine uzročnika bolesti u manjim i mješovitim voćnjacima
Sljedeći članakKritična razdoblja provedbe mjera zaštite u manjim mješovitim voćnjacima
mr. sc. Milorad Šubić
Milorad (Ivan) Šubić, magistar znanosti i diplomirani inženjer agronomije, pročelnik Poljoprivredne savjetodavne službe u podružnici Međimurske županije. Savjetnik je iz područja zaštite bilja, član Hrvatskog društva biljne zaštite i Američkog fitopatološkog društa, suradnik Gospodarskog lista, autor više stručnih radova, koautor 3 znanstvena rada (CAB Abstracts) i više stručnih radova, te stručni suradnik i predavač u raznim obrazovnim institucijama. Rođen je 9. rujna 1969. Godine. Osnovnu školu završio je u Murskom Središću, a srednju poljoprivrednu školu u Križevcima. Diplomirao je na Agronomskom fakultetu u Zagrebu 1994. godine. Diplomski rad naslova "Istraživanje djelotvornosti biljnih ekstrakta na krumpirovu zlaticu – Leptinotarsa decemlineata (Say.) tijekom 1992. godine" izradio je na Zavodu za poljoprivrednu zoologiju, pod mentorstvom akademika prof.dr. Milana Maceljskog. Studijski program zaštite bilja završio s prosječnom ocjenom 4,63. Nakon završetka studija počinje se baviti patologijom bilja zaposlivši se krajem 1994. godine kao mlađi asistent na Zavodu za fitopatologiju Agronomskog fakulteta u Zagrebu. Sudjelovao u provođenju nastave studentima biljnih smjerova V semestra iz predmeta "Opća fitopatologija", te dijela predmeta "Specijalna fitopatologija" koji se odnosi na bakterijske i virusne bolesti biljaka (samo za studente smjera zaštita bilja VI semestar). Osim nastavnih aktivnosti bio je uključen u znanstveno-istraživački projekt "Scientific Research into the factors of Integrated control" financiran od strane Ministarstva znanosti i tehnologije. U akademskoj godini 1994/95. upisao poslijediplomski studij na inženjerskom smjeru Molekularna biologija Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, a u razdoblju od sredine 1995. do početka 1997. proučavao karantensku i bakterijsku palež jabučastog voća (Erwinia amylovora). U siječnju 1996. godine boravio na studijskom usavršavanju iz biljne bakteriologije u Bologni (Instituto di Patologia Vegetale, Scienze e Tecnologie Agroindustriali ed Agroambientali, Universita degli Studi di Bologna, kod prof.dr. Carla Bazzia) kao stipendist Ministarstva tehnologije i znanosti Republike Hrvatske. Zbog rješavanja stambenih i obiteljskih problema prekida rad na fakultetu i poslijediplomski studij na PMF-u, te se vraća u Međimurje. Od 1. svibnja 1997. godine počinje raditi u Uredu za gospodarstvo Međimurske županije kao voditelj službe za zaštitu bilja, a 1. veljače 1998. godine prelazi u Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu, Odsjek Međimurske županije u svojstvu savjetnika za zaštitu bilja. Krajem 1998. postaje rukovoditelj odsjeka. Rukovodeće poslove obavlja u Javnoj poljoprivredno savjetodavnoj službi pri Hrvatskoj poljoprivrednoj komori (2011. i 2012.), te u Poljoprivredno savjetodavnoj službi (2012., 2013. i 2014.) i Savjetodavnoj službi (danas). U okviru provođenja međunarodnog projekta vlada Kraljevine Nizozemske i Republike Hrvatske "Unapređenje proizvodnje krumpira u Hrvatskoj" tijekom ožujka 1999. godine boravio na stručnoj izobrazbi u Centru za obuku "IPC Plant" Emmeloord. Poslijediplomski studij na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (područje Biotehničkih znanosti, polje Agronomija, znanstvena grana Fitomedicina) upisuje 1998. godine, a magistrirao 2002. godine obranivši magistarski rad naslova: "Mogućnosti prognoze i suzbijanja plamenjače krumpira (Phytophthora infestans (Mont.) De Bary) u Međimurju", izrađen pod vodstvom prof.dr. Bogdana Cvjetkovića. Znanstveno i stručno usavršavanje Od 1997. godine aktivno sudjeluje u radu godišnjih Seminara biljne zaštite stručnim izlaganjima iz područja integrirane zaštite voćnjaka, vinograda i povrtlarskih kultura. Koautor je 3 znanstvena rada (CAB Abstracts) i više stručnih radova. Stručni je suradnik "Gospodarskog lista" i autor kolumne zaštite bilja u županijskim novinama "Međimurje", a od 1998. godine stručni suradnik Gospodarske škole Čakovec, Pučkog otvorenog učilišta Čakovec i Privatnog učilišta "Novak" iz Čakovca pri izvođenju nastave "Tečaj za vinogradare i vinare" (predavač poglavlja "Zaštita vinograda od štetočinja") i nastave za osposobljavanje ratara (predavač poglavlja "Zaštita ratarskih kultura od štetnih organizama"). Tijekom 2010. godine bio je vanjski suradnik Pučkog otvorenog učilišta Čakovec pri obrazovanju odraslih za zanimanje Proizvođač merkantilnog krumpira (predavač za poglavlja "Značaj plodoreda u suvremenom uzgoju krumpira" i "Zaštita krumpira od štetnih organizama") Član je Hrvatskog društva biljne zaštite (HDBZ) i Američkog fitopatološkog društva (APS). Nagrađen je u veljači 2012. godine od Hrvatskog društva biljne zaštite Poveljom, uz brončanu plaketu radi doprinosa popularizaciji i afirmaciji struke. Oženjen, otac kćeri Lucije i sina Ivana.