Najveće štete u različitim vrstama voćnih nasada bilježimo od uzročnika biljnih bolesti, pa tablično navodimo mogući program zaštite u manjim i mješovitim voćnjacima uz okućnice (vikendice) s naglaskom na izbor sredstva za amatersku primjenu.

Tablica 3. Mogući program primjene sredstva za zaštitu bilja u manjim i mješovitim voćnjacima uz okućnice (vikendice) s naglaskom na izbor sredstva za amatersku primjenu

Kritično razdobljePrimjena sredstva za zaštitu bilja
Krajem zime – bubrenje i otvaranje pupovaKombinacija bakarnog pripravka (npr. Neoram ili Cuprablau-Z) + mineralno/parafinsko ulje (Bijelo Ulje ili Mineralno svjetlo ulje ili Ovitex EC) ili umjesto navedene kombinacije gotova tvornička mješavina *Modro ulje EC
Neposredno prije cvatnjeKombinirani organski fungicid (npr. *Signum) ili biološko sredstvo (Serenade ASO**) + botanički ili biljni insekticid (Abanto ili Asset Five ili Krisant ili Pyregard EC)
Cvatnja (česte kiše)U cvatnji voćaka ne koristiti insekticide. Samo u kišnim uvjetima moguće je primijeniti u večernjim satima pirimetanil (Pyrus SC) ili biološko sredstvo (Serenade ASO)
Nakon cvatnje voćakaKombinirani organski fungicid (npr. *Signum) ili biološko sredstvo (Serenade ASO**) + botanički ili biljni insekticid (NeemAzal-T/S) ili acetamiprid (Mospilan)
Početak razvoja plodovaBiološko sredstvo (Serenade ASO**) + botanički ili biljni insekticid (Abanto ili Asset Five ili Krisant ili Pyregard EC)
Krajem jeseni – otpadanje lišća Bakarni pripravak (npr. Neoram ili Cuprablau-Z)
*navedena sredstva su registrirana samo kao sredstvo za profesionalnu primjenu (za kupnju je potrebna potvrda ili vjerodajnica o tečaju za sigurno rukovanje i primjenu sredstva za zaštitu bilja)!
**umjesto biološkog fungicida na osnovi Bacillus amyloliquefaciens (Serenade ASO) moguće je koristiti mikrobiološke stimulatore na osnovi Bacillus subtilis (npr. u pripravcima Ekstrasol, BioLife i slično)

(1) Krajem zime – u vrijeme bubrenja i otvaranja pupova suzbijamo prezimljujuće oblike različitih uzročnika bolesti i štetnika na voćkama (npr. uzročnike kovrčavosti, šupljikavosti, pjegavosti i krastavosti, te prezimljujuće oblike štetnika – zimska jaja lisnih uši, štitaste uši i jaja fitofagnih grinja iz skupine “crvenih pauka”).

(2) Neposredno prije cvatnje nastavljamo suzbijati različite uzročnike bolesti (kovrčavosti, šupljikavosti, pjegavosti, krastavosti, pepelnice, hrđe), te različite gusjenice (savijači pupova), odrasle oblike uši osnivačica i štetne kornjaše (cvjetojedi).

(3) U cvatnji samo tijekom kišnih sezona suzbijamo uzročnike bolesti (pjegavosti, krastavosti, hrđe i paleži cvjetnih organa i grančica – Monilinia) (u cvatnji voćaka ne koristiti insekticide). (4) Nakon cvatnje voćaka nastavljamo zaštitu od “multicikličkih” uzročnika bolesti (pjegavosti, šupljikavost, krastavosti, hrđe, pepelnice) i većeg broja štetnika (npr. lisne uši, voćne osice, fitofagne stjenice, lisni mineri). 

(5) Početkom razvoja plodova moguće je prema želji vlasnika nasada suzbijati prvu generaciju uzročnika “crvljivosti plodova” koju uzrokuju gusjenice savijača (neki vlasnici ne žele suzbijati uzročnike “crvljivosti plodova”).

(6) U vrijeme kasno-jesenskog otpadanja lišća moguće je primijeniti povišenu koncentraciju bakarnih pripravaka, a nakon toga obaviti “bijeljenje voćaka” pred zimu.

Gotovo da nema voćne vrste koju ne napada neka vrsta “crvljivosti” plodova (npr. gusjenice savijača, pagusjenice voćnih osica, ličinke kornjaša – voćnih pipa i ličinke voćnih muha ili octene mušice pjegavih krila). Uzročnici “crvljivosti” plodova su tehnološki štetnici koji ne uzrokuju propadanje (sušenje) voćaka, pa do određene mjere mogu biti podnošljivi.

U plantažnim nasadima i tržnom uzgoju voća njihov prag tolerantnosti je vrlo strog, te često ne smije biti “crvljivo” više od 0,5-2 % plodova (npr. kod jabuke – slika 12 – nekoliko vrsta različitih uzročnika “crvljivosti” plodova u plantažnom uzgoju). Uz okućnice njihov kritični prag je manje naglašen, jer se “crvljivi” plodovi (slika 13) mogu očistiti i koristiti u preradi (npr. za kompot, pekmez i slično). Lisne uši mogu u voćarstvu biti značajni fiziološki nametnici (slika 14), naročito u mladim nasadima, jer onemogućuju normalan rast i razvoj mladica. Brojniju pojavu lisnih uši u mladim voćnim nasadima suzbijamo primjenom insekticida.

Pročitajte još iz priloga broja:

Utjecaj klimatskih promjena na zaštitu voćaka

Najvažnije skupine uzročnika bolesti u manjim i mješovitim voćnjacima

Koja sredstva primijeniti protiv bolesti u voćnjacima?

Ekološki trendovi zaštite voćaka

Kako smanjiti potrošnju kemijskih insekticida i fungicida pri uzgoju jabuke?

Prethodni članakKoja sredstva primijeniti protiv bolesti u voćnjacima?
Sljedeći članakEkološki trendovi zaštite voćaka
mr. sc. Milorad Šubić
Milorad (Ivan) Šubić, magistar znanosti i diplomirani inženjer agronomije, pročelnik Poljoprivredne savjetodavne službe u podružnici Međimurske županije. Savjetnik je iz područja zaštite bilja, član Hrvatskog društva biljne zaštite i Američkog fitopatološkog društa, suradnik Gospodarskog lista, autor više stručnih radova, koautor 3 znanstvena rada (CAB Abstracts) i više stručnih radova, te stručni suradnik i predavač u raznim obrazovnim institucijama. Rođen je 9. rujna 1969. Godine. Osnovnu školu završio je u Murskom Središću, a srednju poljoprivrednu školu u Križevcima. Diplomirao je na Agronomskom fakultetu u Zagrebu 1994. godine. Diplomski rad naslova "Istraživanje djelotvornosti biljnih ekstrakta na krumpirovu zlaticu – Leptinotarsa decemlineata (Say.) tijekom 1992. godine" izradio je na Zavodu za poljoprivrednu zoologiju, pod mentorstvom akademika prof.dr. Milana Maceljskog. Studijski program zaštite bilja završio s prosječnom ocjenom 4,63. Nakon završetka studija počinje se baviti patologijom bilja zaposlivši se krajem 1994. godine kao mlađi asistent na Zavodu za fitopatologiju Agronomskog fakulteta u Zagrebu. Sudjelovao u provođenju nastave studentima biljnih smjerova V semestra iz predmeta "Opća fitopatologija", te dijela predmeta "Specijalna fitopatologija" koji se odnosi na bakterijske i virusne bolesti biljaka (samo za studente smjera zaštita bilja VI semestar). Osim nastavnih aktivnosti bio je uključen u znanstveno-istraživački projekt "Scientific Research into the factors of Integrated control" financiran od strane Ministarstva znanosti i tehnologije. U akademskoj godini 1994/95. upisao poslijediplomski studij na inženjerskom smjeru Molekularna biologija Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, a u razdoblju od sredine 1995. do početka 1997. proučavao karantensku i bakterijsku palež jabučastog voća (Erwinia amylovora). U siječnju 1996. godine boravio na studijskom usavršavanju iz biljne bakteriologije u Bologni (Instituto di Patologia Vegetale, Scienze e Tecnologie Agroindustriali ed Agroambientali, Universita degli Studi di Bologna, kod prof.dr. Carla Bazzia) kao stipendist Ministarstva tehnologije i znanosti Republike Hrvatske. Zbog rješavanja stambenih i obiteljskih problema prekida rad na fakultetu i poslijediplomski studij na PMF-u, te se vraća u Međimurje. Od 1. svibnja 1997. godine počinje raditi u Uredu za gospodarstvo Međimurske županije kao voditelj službe za zaštitu bilja, a 1. veljače 1998. godine prelazi u Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu, Odsjek Međimurske županije u svojstvu savjetnika za zaštitu bilja. Krajem 1998. postaje rukovoditelj odsjeka. Rukovodeće poslove obavlja u Javnoj poljoprivredno savjetodavnoj službi pri Hrvatskoj poljoprivrednoj komori (2011. i 2012.), te u Poljoprivredno savjetodavnoj službi (2012., 2013. i 2014.) i Savjetodavnoj službi (danas). U okviru provođenja međunarodnog projekta vlada Kraljevine Nizozemske i Republike Hrvatske "Unapređenje proizvodnje krumpira u Hrvatskoj" tijekom ožujka 1999. godine boravio na stručnoj izobrazbi u Centru za obuku "IPC Plant" Emmeloord. Poslijediplomski studij na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (područje Biotehničkih znanosti, polje Agronomija, znanstvena grana Fitomedicina) upisuje 1998. godine, a magistrirao 2002. godine obranivši magistarski rad naslova: "Mogućnosti prognoze i suzbijanja plamenjače krumpira (Phytophthora infestans (Mont.) De Bary) u Međimurju", izrađen pod vodstvom prof.dr. Bogdana Cvjetkovića. Znanstveno i stručno usavršavanje Od 1997. godine aktivno sudjeluje u radu godišnjih Seminara biljne zaštite stručnim izlaganjima iz područja integrirane zaštite voćnjaka, vinograda i povrtlarskih kultura. Koautor je 3 znanstvena rada (CAB Abstracts) i više stručnih radova. Stručni je suradnik "Gospodarskog lista" i autor kolumne zaštite bilja u županijskim novinama "Međimurje", a od 1998. godine stručni suradnik Gospodarske škole Čakovec, Pučkog otvorenog učilišta Čakovec i Privatnog učilišta "Novak" iz Čakovca pri izvođenju nastave "Tečaj za vinogradare i vinare" (predavač poglavlja "Zaštita vinograda od štetočinja") i nastave za osposobljavanje ratara (predavač poglavlja "Zaštita ratarskih kultura od štetnih organizama"). Tijekom 2010. godine bio je vanjski suradnik Pučkog otvorenog učilišta Čakovec pri obrazovanju odraslih za zanimanje Proizvođač merkantilnog krumpira (predavač za poglavlja "Značaj plodoreda u suvremenom uzgoju krumpira" i "Zaštita krumpira od štetnih organizama") Član je Hrvatskog društva biljne zaštite (HDBZ) i Američkog fitopatološkog društva (APS). Nagrađen je u veljači 2012. godine od Hrvatskog društva biljne zaštite Poveljom, uz brončanu plaketu radi doprinosa popularizaciji i afirmaciji struke. Oženjen, otac kćeri Lucije i sina Ivana.