Zbog globalnih klimatskih promjena i međunarodne trgovine, štete od neželjenih organizama u svjetskoj su poljoprivredi početkom novog milenija povećane za 20 % u odnosu na prethodno promatrano razdoblje.

U prvih pet godina od prijema naše zemlje u punopravno članstvo Europske Unije iz podataka o potrošnji sredstva za zaštitu bilja (Fitosanitarni Informacijski Sustav) znamo da najveću potrošnju po jedinici površine bilježimo u plantažnim višegodišnjim nasadima: vinogradima (10.7 kg/ha) i voćnjacima (5,6 kg/ha).

Među voćnim vrstama postoje značajne razlike prema osjetljivosti na zarazu uzročnicima bolesti i napadu štetnika: puno više znanja iz biljnog zdravstva zahtjeva uzgoj jabučastog i koštičavog voćnih vrsta u odnosu na bobičasto (jagodasto) i lupinasto (orašasto) voće.

Također, unutar iste voćne skupine postoje razlike u osjetljivosti vrsta: npr. kod jabučastog voća na jabukama je opisano puno vise neželjenih organizama i uzročnika bolesti nego na dunjama i mušmulama, pa su i mjere zaštite bitno drugačije. Slično je kod bobičastog (jagodastog voća): uzgoj jagode zahtjeva puno više zdravstvenog nadzora i mjera zaštite nego uzgoj američkih ili sibirskih borovnica ili aronija.

Način uzgoja voćnih vrsta značajno utječe na provedbene mjere biljnog zdravstva: tradicionalan uzgoj visokih stablašica autohtonih ili starih sorti na travnjacima koji se koriste za stočnu hranu (košnjom ili napasivanjem) ne zahtjeva mnogo mjera zaštite. Tijekom rezidbe valja ukloniti oštećene ili suhe grane, maknuti mumificirane plodove, obaviti “bijeljenje voćaka” krajem jeseni i moguće zaštititi takve nasade krajem zime kombinacijom bakra i mineralnog (parafinskog) ulja.

Krajem zime i jeseni najbolje koristiti kombinaciju bakra i mineralnog ulja
Bijeljenje voćaka predviđeno je za kraj jeseni, iako se prakticira i u proljeće

Naprotiv, suvremeni voćnjaci guste sadnje na slabo bujnim vegetativnim podlogama, u kojima dominiraju strane i na uzročnike bolesti i štetnike vrlo osjetljive sorte, zahtijevaju redovito praćenje meteoroloških uvjeta (npr. mjernim uređajima “iMetos” ili “Pinova meteo“) i brojnosti populacije najvažnijih štetnih organizama životinjskog podrijetla (pomoću feromona, ljepljivih ploča, hranidbenim mamcima). Prema zabilježenim uvjetima optimalnim za zarazu i nakon kritičnih brojeva (prag štetnosti) provode se usmjerene mjere zaštite prema integriranim načelima (birajući sredstva koja imaju najmanji negativni eko-toksikološki učinak).

Prilikom uzgoja manjih i mješovitih voćnjaka uz okućnice ili vikendice za vlastite potrebe domaćinstva mjere zaštite poduzimamo samo protiv uzročnika bolesti i štetnika koji mogu uzrokovati negativne fiziološke promjene od koji voćne vrste tijekom nekoliko sezona prijevremeno propadaju.

Dva različita tipa nasada jabuka koji zahtijevaju potpuno drugačiji pristup biljnom zdravstvu: stablo jabuke u travnjačkom nasadu visokih stablašica s tradicionalnim (autohtonim) sortama (na generativnoj podlozi uz sadnju do 250 stabla/ha) (slika 4) i nasad jabuka guste sadnje (3.000 stabla/ha) pri uzgoju na slabo bujnoj podlozi koji zahtjeva oslonac (armaturu), opremljen sustavom za navodnjavanje “kap po kap” i mrežom protiv tuče (koja ujedno umanjuje štete od ptica i paleži na plodovima od visokih temperatura – slika 5) (foto: M. Šubić)

Pročitajte još iz priloga broja:

Najvažnije skupine uzročnika bolesti u manjim i mješovitim voćnjacima

Koja sredstva primijeniti protiv bolesti u voćnjacima?

Kritična razdoblja provedbe mjera zaštite u manjim mješovitim voćnjacima

Ekološki trendovi zaštite voćaka

Kako smanjiti potrošnju kemijskih insekticida i fungicida pri uzgoju jabuke?

Prethodni članakOdržan Dan vrgoračkih jagoda
Sljedeći članakNajvažnije skupine uzročnika bolesti u manjim i mješovitim voćnjacima
mr. sc. Milorad Šubić
Milorad (Ivan) Šubić, magistar znanosti i diplomirani inženjer agronomije, pročelnik Poljoprivredne savjetodavne službe u podružnici Međimurske županije. Savjetnik je iz područja zaštite bilja, član Hrvatskog društva biljne zaštite i Američkog fitopatološkog društa, suradnik Gospodarskog lista, autor više stručnih radova, koautor 3 znanstvena rada (CAB Abstracts) i više stručnih radova, te stručni suradnik i predavač u raznim obrazovnim institucijama. Rođen je 9. rujna 1969. Godine. Osnovnu školu završio je u Murskom Središću, a srednju poljoprivrednu školu u Križevcima. Diplomirao je na Agronomskom fakultetu u Zagrebu 1994. godine. Diplomski rad naslova "Istraživanje djelotvornosti biljnih ekstrakta na krumpirovu zlaticu – Leptinotarsa decemlineata (Say.) tijekom 1992. godine" izradio je na Zavodu za poljoprivrednu zoologiju, pod mentorstvom akademika prof.dr. Milana Maceljskog. Studijski program zaštite bilja završio s prosječnom ocjenom 4,63. Nakon završetka studija počinje se baviti patologijom bilja zaposlivši se krajem 1994. godine kao mlađi asistent na Zavodu za fitopatologiju Agronomskog fakulteta u Zagrebu. Sudjelovao u provođenju nastave studentima biljnih smjerova V semestra iz predmeta "Opća fitopatologija", te dijela predmeta "Specijalna fitopatologija" koji se odnosi na bakterijske i virusne bolesti biljaka (samo za studente smjera zaštita bilja VI semestar). Osim nastavnih aktivnosti bio je uključen u znanstveno-istraživački projekt "Scientific Research into the factors of Integrated control" financiran od strane Ministarstva znanosti i tehnologije. U akademskoj godini 1994/95. upisao poslijediplomski studij na inženjerskom smjeru Molekularna biologija Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, a u razdoblju od sredine 1995. do početka 1997. proučavao karantensku i bakterijsku palež jabučastog voća (Erwinia amylovora). U siječnju 1996. godine boravio na studijskom usavršavanju iz biljne bakteriologije u Bologni (Instituto di Patologia Vegetale, Scienze e Tecnologie Agroindustriali ed Agroambientali, Universita degli Studi di Bologna, kod prof.dr. Carla Bazzia) kao stipendist Ministarstva tehnologije i znanosti Republike Hrvatske. Zbog rješavanja stambenih i obiteljskih problema prekida rad na fakultetu i poslijediplomski studij na PMF-u, te se vraća u Međimurje. Od 1. svibnja 1997. godine počinje raditi u Uredu za gospodarstvo Međimurske županije kao voditelj službe za zaštitu bilja, a 1. veljače 1998. godine prelazi u Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu, Odsjek Međimurske županije u svojstvu savjetnika za zaštitu bilja. Krajem 1998. postaje rukovoditelj odsjeka. Rukovodeće poslove obavlja u Javnoj poljoprivredno savjetodavnoj službi pri Hrvatskoj poljoprivrednoj komori (2011. i 2012.), te u Poljoprivredno savjetodavnoj službi (2012., 2013. i 2014.) i Savjetodavnoj službi (danas). U okviru provođenja međunarodnog projekta vlada Kraljevine Nizozemske i Republike Hrvatske "Unapređenje proizvodnje krumpira u Hrvatskoj" tijekom ožujka 1999. godine boravio na stručnoj izobrazbi u Centru za obuku "IPC Plant" Emmeloord. Poslijediplomski studij na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (područje Biotehničkih znanosti, polje Agronomija, znanstvena grana Fitomedicina) upisuje 1998. godine, a magistrirao 2002. godine obranivši magistarski rad naslova: "Mogućnosti prognoze i suzbijanja plamenjače krumpira (Phytophthora infestans (Mont.) De Bary) u Međimurju", izrađen pod vodstvom prof.dr. Bogdana Cvjetkovića. Znanstveno i stručno usavršavanje Od 1997. godine aktivno sudjeluje u radu godišnjih Seminara biljne zaštite stručnim izlaganjima iz područja integrirane zaštite voćnjaka, vinograda i povrtlarskih kultura. Koautor je 3 znanstvena rada (CAB Abstracts) i više stručnih radova. Stručni je suradnik "Gospodarskog lista" i autor kolumne zaštite bilja u županijskim novinama "Međimurje", a od 1998. godine stručni suradnik Gospodarske škole Čakovec, Pučkog otvorenog učilišta Čakovec i Privatnog učilišta "Novak" iz Čakovca pri izvođenju nastave "Tečaj za vinogradare i vinare" (predavač poglavlja "Zaštita vinograda od štetočinja") i nastave za osposobljavanje ratara (predavač poglavlja "Zaštita ratarskih kultura od štetnih organizama"). Tijekom 2010. godine bio je vanjski suradnik Pučkog otvorenog učilišta Čakovec pri obrazovanju odraslih za zanimanje Proizvođač merkantilnog krumpira (predavač za poglavlja "Značaj plodoreda u suvremenom uzgoju krumpira" i "Zaštita krumpira od štetnih organizama") Član je Hrvatskog društva biljne zaštite (HDBZ) i Američkog fitopatološkog društva (APS). Nagrađen je u veljači 2012. godine od Hrvatskog društva biljne zaštite Poveljom, uz brončanu plaketu radi doprinosa popularizaciji i afirmaciji struke. Oženjen, otac kćeri Lucije i sina Ivana.