Ministarstvo poljoprivrede uputilo je u elektroničko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Nacrt strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. (Strateški plan ZPP-a) te javnu raspravu Strateške studije utjecaja na okoliš Strateškog plana ZPP-a.

Strateški plan ZPP-a  je temeljni dokument za korištenje sredstava europskih poljoprivrednih fondova (Europski fond za jamstva u poljoprivredi – EFJP i Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj – EPFRR) uz nacionalni doprinos. Pri tome ukupni iznos raspoloživih sredstava iznosi gotovo 3,8 milijardi eura za petogodišnje razdoblje. S obzirom na izazove hrvatske poljoprivrede, Vlada RH je povećala stopu nacionalnog doprinosa s 15 % na 20 %. Na taj način su povećali ukupnu omotnicu za hrvatsku poljoprivredu za 103,5 milijuna eura. Ova Vlada je tijekom pregovara u sklopu paketa mjera za otpornost i oporavak za hrvatske poljoprivrednike osigurala dodatnih 201 milijun eura EURI sredstava. Oni su stavljeni na raspolaganje kroz Program ruralnog razvoja u ove dvije godine prijelaznog razdoblja, 2022. i 2023.

Strateški plan ZPP-a kao ključan dokument za razvoj hrvatske poljoprivrede u petogodišnjem razdoblju nastao je u suradnji sa svim dionicima. Kontinuirano su održavani sastanci s potencijalnim korisnicima, zainteresiranom javnošću te je dokument javno predstavljan. Ministarstvo poljoprivrede od 2020. godine koordinira hrvatsku administraciju i vodi  strukturirani dijalog s Europskom komisijom. Dijalog je započeo izdavanjem preporuka od strane EK. Nakon slanja prvog cjelovitog nacrta Strateškog plana u prosincu 2021. godine nastavio se dostavom pisma opažanja EK. Zatim i intenzivnim bilateralnim sastancima.

Strateški plan ZPP za razdoblje 2023. – 2027. ima za cilj poštivati smjernice zelene arhitekture. I to na način da se osim same potpore za ekološku poljoprivredu, koja iznosi gotovo 230 milijuna eura, osiguravaju dodatna sredstva i zasebni natječaji za ekološke proizvođač. Od prvog Nacrta SPP ZPP-a dodane su i još dvije poljoprivredno – okolišne vrste potpora. Kako bi osigurali da se proizvodnja nastavi i unaprijedi i na područjima s težim uvjetima gospodarenja, poljoprivrednim proizvođačima na gorsko planinskim područjima i područjima krša, a u odnosu na prvi Nacrt SP ZPP-a, degresivnost (umanjenje potpora sukladno povećanju površine) se neće primjenjivati na prvih 50 ha. Izdvajanja za područja s prirodnim i ostalim ograničenjima su povećana za više od 40 milijuna eura.

Generacijska obnova ostaje ključna za opstanak i razvoj hrvatske poljoprivrede. Tako je potpora za mlade poljoprivrednike osigurana i iz izravnih plaćanja i iz mjera ruralnog razvoja. Mladima će se staviti na raspolaganje gotovo 114 milijuna eura. Potpora za uspostavu mladih poljoprivrednika povećana je u odnosu na Program ruralnog razvoja s 50.000 EUR-a na 75.000 EUR-a. Intenzitet potpore za ulaganja mladih poljoprivrednika u primarnu poljoprivrednu proizvodnju iznosi maksimalno 80 %.

Putem financijskih instrumenata iz novog programskog razdoblja, omogućit će se, između ostalog, i kupnja poljoprivrednog zemljišta za mlade poljoprivrednike bez ograničenja (u smislu udjela cijene zemljišta u ukupno prihvatljivim troškovima) kroz zajmove/kredite. Planirana maksimalna stopa jamstva za mlade poljoprivrednike iznosit će maksimalno 80 %. Za ostale poljoprivrednike će iznositi maksimalno 70 %.

Uz povećanu ekološku ambiciju zadržana su sredstva za investicije u poljoprivrednu proizvodnju. Pri tome je za primarnu poljoprivrednu proizvodnju osigurano više od 223 milijuna eura ukupnih javnih sredstava. Također i 124 milijuna eura za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda s ciljem stvaranja proizvoda dodane vrijednosti.

Uz sve navedeno osigurana su i dodatna sredstva za ostvarivanje potpore za dobrobit životinja. Ona su u odnosu na prvi Nacrt strateškog plana ZPP-a uvećana za 21 milijun eura. Naime, uz sve postojeće prihvatljive vrste i kategorije, u novom razdoblju će biti prihvatljiva potpora za junice u intervenciji dobrobit životinja, s obzirom na smanjeni domaći uzgoj u proteklom desetljeću.

Ovim putem vas također pozivamo da se aktivno uključite u elektroničko savjetovanje koje je otvoreno do 12. rujna 2022.. Sve kako bi smo zajednički izradili kvalitetan Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike 2023.-2027. kojim će se unaprijediti hrvatska poljoprivredna proizvodnja.

Tekst Strateškog plana nalazi se na portalu e-savjetovanje pod „ostali dokumenti“.

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje