Ministarstvo poljoprivrede zaprimilo je četvrti zahtjev za priznavanje oznake „Dokazana kvaliteta“. On se odnosi na sektor proizvodnje mesa peradi. Podnositelj zahtjeva je Hrvatska poljoprivredna komora. Trenutno priznate oznake “Dokazana kvaliteta” su za sektor voća, konzumnih jaja i povrća.

Kupnjom mesa peradi koje će biti označeno znakom „Dokazana kvaliteta – Hrvatska“ potrošač će moći biti siguran da kupuje meso peradi domaćeg podrijetla i više kvalitete iz kontrolirane proizvodnje. Posebne karakteristike koje se odnose na svježe, rashlađeno, smrznuto i brzo smrznuto pileće i pureće meso možete pronaći u Specifikaciji proizvoda „Dokazana kvaliteta“ za meso peradi. Odnosi se na podrijetlo glavnog sastojka, dobrobit i hranidbu peradi te duljinu prijevoza do klaonice.

Svaka fizička ili pravna osoba koja ima pravni interes i koja ima sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj može u roku od 30 dana od dana objave ove Obavijesti podnijeti prigovor na podneseni Zahtjev sukladno članku 98. stavku 6. Zakona o poljoprivredi. 

Ministarstvo poljoprivrede uspostavlja dobrovoljni nacionalni sustav kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda – Dokazana kvaliteta. Sustav kvalitete uspostavlja se radi postizanja veće prepoznatljivosti i promocije domaćih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda više kvalitete. Oodnosno, odnosi se na proizvode s posebnim karakteristikama unutar pojedinih sektora. Tiče se mlijeka, mesa, voća, povrća, jaja. Osim informiranja potrošača o dodanoj vrijednosti proizvoda, ovaj sustav štiti i proizvođače od nepoštenih praksi.