Nakon uspješno provedenog zakonski propisanog postupka koji uključuje stručnu provjeru Specifikacije proizvoda, postupak nacionalnog prigovora te postupak notifikacije na EU razini, Ministarstvo poljoprivrede je dana 11. travnja 2022. donijelo Rješenje o priznavanju oznake „Dokazana kvaliteta“ za povrće. Oznaka će biti potvrda potrošaču  da kupuje povrće domaćeg podrijetla i više kvalitete iz kontrolirane proizvodnje. Treći Zahtjev za priznavanje oznake „Dokazana kvaliteta“, za sektor proizvodnje povrća, podnijela je Zajednica udruga hrvatskih povrćara.

Prvi sektor koji je prepoznao prednost ovog sustava je sektor proizvodnje voća. Zahtjev za priznavanje oznake „Dokazana kvaliteta“ za voće podnijela je Hrvatska voćarska zajednica. Od listopada 2021. godine na tržištu se mogu kupiti jabuke označene znakom „Dokazana kvaliteta – Hrvatska“. Uskoro će se na tržištu moći kupiti i druge vrste voća označene ovim znakom. Drugi sektor koji je također prepoznao prednost ovog sustava je sektor konzumnih jaja. Zahtjev za priznavanje oznake „Dokazana kvaliteta“ za konzumna jaja podnijela je Udruga za znanost o peradi. Od veljače 2022. na tržištu se mogu kupiti konzumna jaja označena ovim znakom.

Ministarstvo poljoprivrede uspostavilo je nacionalni sustav kvalitete proizvoda – „Dokazana kvaliteta“. To je radi postizanja još veće prepoznatljivosti i promidžbe domaćih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Naglasak sustava je na označavanju proizvoda s dodanom vrijednosti temeljenoj na dodanoj kvaliteti proizvoda. Ona proizlazi iz različitih čimbenika koji se odnose na način proizvodnje, kvalitetu sirovine ili konačnog proizvoda. Temelje se na objektivnim i mjerljivim kriterijima.  Kako bi koristio oznaku, proizvođač mora odabrati delegirano tijelo. Mora podnijeti zahtjev za provođenje postupka potvrđivanja sukladnosti proizvoda (povrće) sa Specifikacijom „Dokazana kvaliteta“ povrće.

Potvrđivanje sukladnosti se provodi temeljem Plana kontrole Dokazana kvaliteta za povrće odnosno dokumenta koji izrađuje Ministarstvo poljoprivrede. Postupak može pokrenuti proizvođač pojedinačno ili ga može podnijeti skupina proizvođača (grupna certifikacija). Nakon što delegirano tijelo utvrdi da proizvođač proizvod proizvodi u skladu sa priznatom Specifikacijom, izdaje mu Potvrdu o sukladnosti. Tek tada proizvod može biti označen znakom „Dokazana kvaliteta – Hrvatska.“

Troškove sudjelovanja u sustavima kvalitete proizvođači mogu financirati putem Mjere 3 Programa ruralnog razvoja.

Svi detalji o sustavu „Dokazana kvaliteta – Hrvatska“ nalaze se na poveznici.

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje