12 C
Zagreb
Ponedjeljak, 21 rujna, 2020
Naslovnica Autori Postovi od izv.prof.dr.sc. Danijel Karolyi

izv.prof.dr.sc. Danijel Karolyi

Avatar
1 POSTOVI 0 KOMENTARI
Izvanredni profesor na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Uža specijalnost u području kakvoće klaoničkih trupova i mesa, te mesnih proizvoda. Dr.sc. Danijel Karolyi rođen je 6. studenog 1970. u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1998. godine i stekao naziv diplomiranog inženjera agronomije – područje stočarstva. Na istom fakultetu završava poslijediplomski studij Stočarstva i 2002. godine brani magistarski rad pod nazivom „Kakvoća buta švedskog landrasa u tehnologiji istarskog pršuta“. Doktorsku disertaciju pod naslovom „Utjecaj genotipa na sastav masnih kiselina mišićnog i masnog tkiva svinja“ obranio je 20.ožujka 2007. godine na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu pod mentorstvom prof.dr.sc. Ivana Jurića. Od završetka dodiplomskog studija, dr.sc. Danijel Karolyi zaposlen je na matičnom fakultetu u Zavodu za opće stočarstvo. Od 1998. do 2003. godine radi kao mlađi asistent na predmetu „Kakvoća i prerada mesa“, a od 2003. do 2008. godine u svojstvu znanstvenog novaka – asistenta i višeg asistenta, pri čemu sudjeluje u izvođenju nastave na predmetu „Opće stočarstvo“. U znanstveno zvanje znanstveni suradnik za znanstveno polje poljoprivrede u području biotehničkih znanosti izabran je 12. prosinca 2007. godine, dok je u znanstveno-nastavno zvanje docent izabran 26. veljače 2008. godine. Za višeg znanstvenog suradnika u istom znanstvenom području i polju izabran je 18. studenog 2011. godine, a za izvanrednog profesora 23. siječnja 2013. godine. Od usvajanja Bolonjskog procesa sudjeluje u prilagodbi studijskih programa i uvođenju novih predmeta. Nositelj je dva modula na preddiplomskom studiju Animalne znanosti (Uvod u animalne znanosti i Prerada mesa na OPG-u), tri modula na diplomskim studijima Proizvodnja i prerada mesa i Genetika i oplemenjivanje životinja (Ocjena i kakvoća trupova i mesa, Genetika mesa, Toplinski obrađeni mesni proizvodi), te suradnik na još nekoliko modula svih razina sveučilišnih studija. Kao gostujući nastavnik na Veleučilištu Marka Marulića u Kninu nositelj je modula „Opće stočarstvo“ na Stručnom studiju Poljoprivreda krša – stočarstvo krša. Kao mentor ili član povjerenstva sudjelovao u izradi većeg broja završnih ili diplomskih radova, te jednoj disertaciji. U znanstvenom radu dr.sc. Danijel Karolyi usmjeren je poglavito na istraživanja čimbenika kakvoće klaoničkih trupova i mesa tovljenika domaćih životinja te mesnih proizvoda. Kao autor ili koautor do sada je objavio više od 50 znanstvenih radova, te održao više izlaganja na međunarodnim znanstvenim skupovima, na kojima je u više navrata predsjedavao i bio član znanstvenog odbora skupa. Sudjelovao je u provedbi pet primijenjeno-znanstvenih projekata financiranih od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, jednom znanstvenom i jednom tehnologijskom projektu financiranom od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, kao i tri međunarodna projekta (dva EUREKA i jedan SSA FP6). Vodio je jedan nacionalni znanstveni projekt, a trenutno kao voditelj na Agronomskom fakultetu sudjeluje u provedbi međunarodnog TREASURE projekta u okviru HORIZON 2020 programa. U više navrata boravio je u inozemstvu na kraćim usavršavanjima. Tijekom 2004. godine pohađa tečaj „Control of Hygiene and HACCP in agro-and food industry“ (ENITIAA, Nantes, France), a u razdoblju od 2005. do 2007. godine u sklopu SSA FP6 projekta „Training and mentoring early career scientists from candidate, associated and Mediterranean Countries in a whole food chain approach to quality and safety“, sudjeluje na više međunarodnih radionica u Italiji (University of Viterbo), Španjolskoj (IRTA, Meat Technology Center, Monells), Turskoj (EAAP, Antalya) i Mađarskoj (University of Kaposvár; Central food research institute, Budapest) na temu kakvoće i sigurnosti mesa te dobrobiti životinja. Član je European Federation of Animal Science (EAAP). Od 2008. godine član je uređivačkog odbora znanstveno-stručnog časopisa "Meso" u kojem je objavio veći broj članaka iz područje tehnologije mesa i nutricionizma. Član je komisije za ocjenu svojstava i kvalitete domaćih suhomesnatih proizvoda, te u suradnji s udrugama proizvođača i resornim Ministarstvom aktivno radi na standardizaciji, promociji i zaštiti autohtonih mesnih proizvoda. Od 2012. godine član je užeg uredničkog odbora časopisa Stočarstvo, te je imenovan kao urednik za animalne znanosti časopisa Agriculturae Conspectus Scientificus ACS za mandatno razdoblje 2016.-2020. Aktivno govori i piše engleski jezik.