Bolest plavog jezika potvrđena je i u svim zemljama u okruženju (Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Srbija, Mađarska, Italija) te i šire Rumunjska, Bugarska, Makedonija i Grčka.

U svim zemlja kruži isti serotip virusa, serotip 4. Posljednji puta BPJ potvrđena je u našoj zemlji 2005. godine Do 14 studenoga 2014. bolest je Hrvatskoj potvrđena na ukupno 18 gospodarstava, dokazana je u ovaca, koza i goveda, a radi se mahom o gospodarstvima s ekstenzivno držanim životinjama.

Komarci – prijenosnici bolesti

Radi se virusnoj zaraznoj bolesti koju prenose insekti, komarčići iz roda Culicoides. Bolest plavog jezika nije zoonoza (od nje ne obolijevaju ljudi), a najveće ekonomske štete od pojave bolesti proizlaze iz restriktivnih mjera koje se odnose na promet živim životinjama. Veterinarske službe na terenu redovito obilaze gospodarstva koja drže preživače, te provode epidemiološka istraživanja kao i dodatne mjere potrebne za sprječavanje širenja bolesti propisane važećim zakonodavstvom.

Zbog načina prijenosa bolesti putem komaraca, zaraženim područjem smatra se područje u krugu polumjera od 100 km od mjesta gdje je potvrđena bolest, a ugroženo područje obuhvaća dodatnih 50 km. Mjere propisane zakonodavstvom provode se na gospodarstvima u radijusu od 150 km. Zbog veličine područja na kojem se morajuredovito provoditi mjere kontrole i sprječavanja širenja bolesti, o svim novim informacijama javnost će biti pravovremeno informirana.

Simptomi bolesti

Stupanj bolesti može biti od perakutnog do kroničnog s mortalitetom od 2-30%. Bolest plavog jezika uzrokuje vaskularno endotelijalno oštećenje koje za posljedicu ima edeme, kongestiju, krvarenje, cijanozu jezika (“plavi jezik”), iscjetke iz nosa, konjuktivitis, pobačaj, upalu i nekrozu. Razdoblje inkubacije je 4-6 dana, a temperatura je između 40,5- 42 °C. Oboljele jedinke imaju poteškoće pri kretanju. Tipični klinički znaci ove bolesti omogućuju pozitivnu dijagnozu, a izolacija virusa se obavlja iz krvi (kod živih životinja) ili iz tkiva slezene, jetre, koštane srži, limfnih čvorova ili krvi iz srca (nakon obdukcije).

Posebni uvjeti prometa živim životinjama

Promet živim životinjama odvija se pod posebnim uvjetima, pa je tako dozvoljeno premještanje životinja prijemljivih na oboljenje:
• unutar zaraženog područja, pod uvjetom da na dan otpreme životinje koje se premještaju ne pokazuju kliničke znakove bolesti plavog jezika;
• unutar ugroženog područja, pod uvjetom da na dan otpreme životinje koje se premještaju ne pokazuju kliničke znakove bolesti plavog jezika;
• iz zaraženog područja u ugroženo područje, isključivo u svrhu upućivanja životinja izravno na klanje, pod uvjetom da su ispunjeni odgovarajući uvjeti.
Prijevoz preživača s područja koja nisu pod restrikcijom kroz zaraženo i ugroženo područje dozvoljava se ako su prijevozno sredstvo i životinje prijemljive na oboljenje na mjestu utovara tretirane odgovarajućim insekticidnim i/ili repelentnim sredstvom. Ako se životinje upućuju izravno na klanje, nije ih potrebno tretirati. Dijagnostičke pretrage uzoraka provode se u laboratoriju Hrvatskog veterinarskog instituta –Zavod Split, Nacionalnog referentnog laboratorija za bolest plavog jezika.

Mole se posjednici životinja da na svojim gospodarstvima mogućnost razvoja ličinki komaraca svedu na najmanju moguću mjeru. U tom smislu potrebno je ukloniti ili isprazniti vodu iz svih predmeta (npr. bačve, kante, prazne lončanice te podlošci za lončanice, auto-gume i sl.) u dvorištima. Vodu za zalijevanje vrtova treba redovito trošiti, voda ne bi smjela stajati duže od 3 dana u posudi za zalijevanje. Rezerve vode potrebno je hermetički zatvoriti poklopcima ili na neki drugi prihvatljiv način. Mjesta na kojim se može zadržavati kišnica potrebno je zatrpati. Više informacija o bolesti kao i upute za posjednike dostupne su na internetskoj stranici Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane www.veterinarstvo.hr