fbpx
10.8 C
Zagreb
Četvrtak, 23 ožujka, 2023

Krmno bilje

Rane jare smjese mahunarki i žitarica

0
Daju kvalitetnu krmu, koja se može koristiti na više načina i to kao zelena krma u slijedu, a višak proizvedene krme može se sušiti za sijeno u krajevima gdje je to moguće (Mediteran), odnosno silirati prema opremljenosti i potrebama gospodarstva.

Ekološka proizvodnja krmnih kultura

0
Stočni sirak
Površine pod sirkom kod nas nisu velike, ali postoji mogućnost da ih povećamo na područjima gdje kukuruz slabije uspijeva. Iskoristiti manje plodna tla.

Ne upotrebljavajte pljesnivi kukuruz

0
Kukuruz se kod nas najviše koristi za prehranu ljudi i domaćih životinja. Na zrnu kukuruza u polju tijekom vegetacije, pogotovo kasnije tijekom skladištenja, javlja se veći broj fitopatogenih gljivica, koje značajno mogu utjecati na urod a osobito na kakvoću ploda.

Sjetva ozime grahorice u smjesi sa žitaricama

0
Obična grahorica najpoznatija je i najraširenija od svih vrsta grahorica. Najproširenija je u umjerenom klimatskom pojasu. Njezina puna vrijednost uočena je kad je počela proizvodnja krmnog bilja na oranicama. Može dati visokokvalitetnu krmu koja se koristi u zelenu stanju, kao sijeno ili silaža. Osobito je vrijedna jer se može koristiti i za zelenu gnojidbu, daje prilično veliku nadzemnu masu.

Sjetva ozimih smjesa grahorica i žitarica

0
Obična grahorica najpoznatija je i najraširenija od svih vrsta grahorica. Početkom prošlog stoljeća bila je kod nas raširenija, jer se koristila za hranidbu konja. Smanjenjem broja konja i uvođenjem mehanizacije, neopravdano je smanjeno zanimanje za ovu kulturu. Osim za konje, daje izvanredno kvalitetnu krmu i za ostale vrste stoke, osobito krave muzare.

Pljesnivi kukuruz šteti zdravlju ljudi i domaćim ž

0
Ovogodišnja kišovita jesen i visoka relativna vlažnost zraka nepovoljno utječu na dozrijevanje kukuruza te otpuštanje vlage klipa.

Hranjivost silažnog kukuruza

0
Silaža cijele kukuruzne biljke (silaže kukuruza) glavno je voluminozno krmivo obroka visokomliječnih krava i intenzivno tovljene junadi u SAD-u, Europi i Hrvatskoj. Silažu kukuruza, u odnosu na silaže drugih voluminoznih krmiva, odlikuje laka i fleksibilna proizvodnja i spremanje, visoka ješnost i sadržaj suhe tvari, te najviša i ujednačena koncentracija neto energije u obliku škroba. Hranjivost silažnog kukuruza kazuje koliko se mlijeka može proizvesti kad ga krava jede po volji.

Spremanje i čuvanje kukuruzne silaže

0
Mnogi koji su loše ili uopće nisu planirali proizvodnju voluminozne krme, posebice kukuruzne silaže, usred zime ili rano u proljeće ostali su bez krme za krave, pa su ove godine pomno isplanirali proizvodnju na svakoj stopi svoje zemlje, tako da je iduće godine bude dovoljno do spremanja nove. Kako bi kukuruzna silaža bila kvalitetna, i kako bi se ta kvaliteta što bolje i dulje održala, upoznat ćemo vas s najvažnijim čimbenicima s područja čuvanja te vrste krme.

Sjetva i značaj travno-djetelinskih smjesa

0
Smjese djetelina i trava u kojima pretežni dio površine zauzimaju djeteline nazivamo djetelinsko-travne smjese (DTS), a smjese u kojima pretežni dio površine zauzimaju trave nazivamo travno-djetelinskim (TDS). Za određenu namjenu i uvjete proizvodnje siju se smjese različitih djetelina (DS), odnosno trava (TS). U intenzivnoj proizvodnji i za određeni način korištenja siju se smjese kultivara različitih svojstava i vremena pristizanja (ranih i kasnih) iste vrste.