fbpx
20.7 C
Zagreb
Utorak, 16 srpnja, 2024

Krmno bilje

proizvodnja krmnih kultura u slijedu

Proizvodnja krmnih kultura u slijedu

0
U procesu intenziviranja stočarske proizvodnje nužno je osigurati dovoljne količine kvalitetne voluminozne krme. U klimatski promijenjenim godinama to često puta nije moguće. Godine su sve sušnije, raspored oborine sve nepovoljniji, a temperaturni šokovi zaustavljaju...
kvaliteta krme kvalitetna krma

Što utječe na kvalitetu krme?

0
Kvaliteta krme definira se na različite načine, a često se jako loše razumije. Adekvatna hranidba domaćih životinja neophodna je za visoke priraste i proizvodnju mlijeka, učinkovitu reprodukciju i prihvatljiv profit. Međutim, kvaliteta krme varira...
obnavljanje travnjaka

Koji su razlozi za obnavljanje travnjaka

0
Travnjaci su izloženi različitim utjecajima koji im mogu, u većoj ili manjoj mjeri, smanjiti kvalitetu i dugotrajnost. Ti utjecaji mogu biti prirodnog podrijetla ili djelovanjem čovjeka i životinja: poplave, jake zime, pogotovo golomrazice, slijeganje...
esparzeta

Esparzeta – zaboravljena leguminoza

0
Rijetki se poljoprivrednici sjećaju prekrasnih visokih biljaka ružičastog cvijeta koje stoka obožava. Nije ni čudo, sve je manje životinja na ispaši, naročito u krajevima gdje esparzeta najbolje uspijeva, u obalnom pojasu i Lici, na...
mahunarke za hranidbu goveda

Mahunarke kao stočna hrana

Mahunarke za hranidbu goveda danas zauzimaju sve veće površine u svijetu. Cijena im je niža nego žitaricama, a za ishranu stoke su vrlo važne zbog velikog udjela proteina, povoljnog aminokiselinskog sastava, a zatim i...
veći prinos krmnih kultura

Kako postići što veći prinos krmnih kultura?

Nakon zimskog razdoblja potrebno je procijeniti hoće li se na ranije zasnovanom postojećem travnjaku/djetelištu ili lucerištu tijekom još jedne proizvodne godine postići urod krme zadovoljavajuće razine visine prinosa i kakvoće ili će se pristupiti...
zubača

Zubača – trava koja prkosi suši

0
Zubača (Cynodon dactylon Pers.), a zovu je još i prstasti troskot, zubovina, lokob, krvokopica itd., potječe iz Afrike, a rasprostranjena je po čitavom svijetu u tropskom, toplom i umjereno toplom klimatskom pojasu. Iako je zubača...
važnost bijele lupine bijela lupina

Gospodarska važnost bijele lupine

Od velikog broja vrsta iz roda Lupinus svega ih nekoliko ima gospodarsku važnost. Najvažnije kultivirane vrste su bijela (Lupinus albus L.), plava (Lupinus angustifolius L.) i žuta (Lupinus luteus L.) lupina. Neke vrste lupina...
proljetna sjetva krmnih kultura sjetva krmnog bilja

Kad je najbolje obaviti proljetnu sjetvu krmnih kultura?

Poljoprivredne vrste namijenjene proizvodnji voluminozne krme mogu se sijati u proljetnom i/ili kasno ljetnom/jesenskom roku sjetve. Proljetni rok sjetve krmnih travnih vrsta, travnih smjesa, djetelinsko-travnih i travno-djetelinskih smjesa i sitnozrnih mahunarki (djetelinske vrste) počinje...
uzgoj lupine

Lupina je neopravdano zapostavljena

0
Lupina je jedna od zapostavljenih mahunarki kod nas. Kada se govori o lupini, obično se misli na tri vrste: bijelu, žutu i uskolisnu lupinu. Koristi se za proizvodnju sjemena bogatog bjelančevinama. Zbog velike zelene...
trave za ukrasne i sportske travnjake

Trave za ukrasne i sportske travnjake

0
Porodica trava Poaceae predstavlja jednu od najzastupljenijih i najznačajnijih porodica u biljnom svijetu cvjetnjača za ljude i životinje. Trave čine osnovu ishrane ljudi (žitarice), domaćihi divljih biljojeda. Osobito su zastupljene u travnjacima, oranicama, te...
esparzeta

Za nepovoljne uvjete sadite esparzetu

0
Esparzeta zbog određenih bioloških svojstava bolje podnosi nepovoljne uvjete uzgoja nego lucerna i crvena djetelina. Također, dobro uspijeva čak u suhim regijama Hrvatske, na plitkim, kamenitim i siromašnim tlima. Esparzetu odlikuje jak korijenov...
stočna koraba

Zašto je dobro uzgajati korabu?

0
U proizvodnji hrane, poljoprivredne površine treba vrlo intenzivno koristiti tijekom vegetacije, tj. moraju uvijek biti pokrivene kulturom. Jedna od kultura koja se može interpolirati između dvije glavne kulture je podzemna (stočna) koraba. Uzgaja se...
suncokret prilagodba poljoprivredne proizvodnje klimatske promjene

Prilagodba poljoprivredne proizvodnje klimatskim promjenama

Tijekom vrelih ljetnih dana na području Koprivničko-križevačke županije održane su dvije demonstracijske aktivnosti tematski vezane uz klimatske promjene i prilagodbu poljoprivredne proizvodnje. Službenici Ministarstva poljoprivrede Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede provode demonstracijske aktivnosti...
sjetva krmnih kultura krmno bilje

Pripremite se na vrijeme za sjetvu krmnih kultura

Prilikom planiranja sjetve krmnih kultura nužno je voditi računa o nekoliko čimbenika. Prije svega, prilikom odabira parcele treba poznavati stanje vodno-zračnog režima. Također treba izbjegavati one parcele na kojima se u rano proljeće ne...
crvena djetelina proteinska krma

Djetelina – vrijedna proteinska kultura

0
Crvena djetelina je dvogodišnja do trogodišnja biljka i najraširenija je vrsta djeteline. Najbolje uspijeva u vlažnoj klimi na srednje teškim i blago kiselim tlima. Crvena djetelina daje vrlo kvalitetnu krmu, osobito bogatu bjelančevinama, mineralnim...